Pátek 24. ledna 2020, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 24. ledna 2020 Milena

Tensegrita: moderná verzia magických pohybov dávnych žrecov

4. 04. 2019 11:29:53
Tensegrita predstavuje mierne upravené magické pohyby dávnych čarodejníkov starého Mexika, ktoré verejne vyjavil juhoamerický antropológ a spisovateľ Carlos Castaneda v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.


Účelom tohto článku je stručnou a výstižnou formou popísať, čo je Tensegrita a čo zahŕňa. Informácie tu spomínané sú čerpané priamo z diela Carlosa Castanedy. V prípade záujmu o praktikovanie Tensegrity je potom nutné siahnuť po Castanedovej knihe zvanej Magické pohyby a po inštruktážnych videách, ktoré sú aj dostupné na webe.


Castaneda vraví, že magické pohyby boli objavené čarodejníkmi starého Mexika vo zvýšených stavoch vedomia. Nejde len o obyčajné fyzické cvičenia či telesné pozície, ale sú pokusom o dosiahnutie optimálneho stavu bytia. Tieto pohyby spôsobujú jemnú zmenu telesného aj duševného stavu - nastáva dotyk ducha. Ide o prepojenie s vitálnou silou, ktorá cvičiaceho vyživuje. Pomocou magických pohybov sa človek môže preniesť do iných stavov bytia. Sú gestom prilákania sily. Rozširujú vedomie.
Magické pohyby sú presýtené zámerom tisícich čarodejníkov, ktorí dokázali nepredstaviteľne narábať s vedomím. Cvičiaci si má možnosť uvedomiť, že všetko je vo svojej podstate iba prúdom a zmenou, a cvičenie magických pohybov môže zastaviť dosiaľ neprerušený prúd vecí.
Magické pohyby pôsobia na celé hmotné telo a aj na konglomerát energetických polí. Oživujú energiu, ktorá sa uložila vo svetelnej guli a vracajú ju späť do tela. Aktivujú fyzické i energetické telo. Pomocou praktikovania magických pohybov sa preskupuje energia usadená na okraji svetelného tela do centier vitality. Magické pohyby vyvolávajú u cvičiaceho pocity telesnej a duševnej pohody.
Tensegrita je modernou verziou magických pohybov dávnych čarodejníkov. Je to termín, ktorý vymyslel sám Castaneda. Názov Tensegrita zahŕňa pojmy tension (napätie) a integrity (integrita), a odkazuje na napätie vznikajúce sťahovaním a uvoľňovaním svalov a šliach a na integritu, pretože behom celého cvičenia je telo chápané ako zdravá, úplná a dokonalá jednotka.
Tensegrita zahŕňa sústavy pohybov. Castaneda hovorí, že pri jej cvičení je možné dospieť ku hranici, kedy preskupená energia cvičiaceho preváži a cvičiaci magické pohyby po období zmätkov náhle pochopí s úplnou jasnosťou.
Magické pohyby vyvolajú u cvičiaceho skôr či neskôr preskupenie energie, pričom spolu s tým dôjde aj ku trom dôsledkom: zastavenie vnútorného monológu umožňujúce vnútorné mlčanie, ktoré zvýši pohyblivosť bodu sústredenia (ohniska vedomia týkajúceho sa nášho vnímania).
Pri Tensegrite je dôležité osvojiť si presvedčenie, že výsledok sa dostaví sám od seba.
Ďalej bude v článku stručne popísaných šesť rôznych sústav magických pohybov. Každá sústava má svoje pomenovanie. Počet jednotlivých vykonávaných pohybov v rámci sústav, ktoré cvičiaci robí, si v podstate každý zvolí sám. Pohyby je možné cvičiť individuálne alebo tiež skupinovo.


A. SÚSTAVA PRE PRÍPRAVU ZÁMERU

Sústava pre prípravu zámeru pozostáva z 37 pohybov a je zameraná na prípravu cvičiaceho k uskutočňovaniu zámeru (k mlčanlivému vyplňovaniu prázdneho priestoru zanechaného zmyslovým vnímaním, obohacovaniu pozorovateľných javov ich zámerným skompletovaním, ktoré z hľadiska čistého vnímania neexistuje). Zámer je podľa čarodejníkov večná sila prestupujúca celý vesmír, ktorá si je sama seba vedomá do tej miery, že je schopná odpovedať na príkazy či prosby bojovníkov (čarodejníkov).
Sústava pre prípravu zámeru pozostáva zo štyroch skupín magických pohybov:
1. skupina - Rozmačkanie energie pre zámer: Ide o miešanie energie usadenej na dne svetelnej gule pomocou nôh a chodidiel. Táto energia slúži k vytváraniu zámeru.
2. skupina - Miešanie energie pre zámer: Ide o rozmiešanie energie v oblastiach pod kolenami, nad hlavou, v okolí obličiek, pečene a pankreasu, slnečného pletenca a krku. Jedná sa o vybudenie energie. Tieto pohyby sú dôležité pre každodenný život bojovníka.
3. skupina - Hromadenie energie pre zámer: Energia rozmiešaná pomocou predošlej skupiny pohybov je vedená k trom vitálnym centrám - v oblasti pečene, pankreasu a obličiek. Pri vykonávaní týchto pohybov musí byť myseľ úplne kľudná, naplnená zámerom zhromaždiť energiu nutnú pre zameranie.
4. skupina - Vdychovanie energie zámeru: Jedná sa o miešanie, zhromažďovanie a prenášanie energie zámeru z troch centier (chodidlá, členok, pod jabĺčkom kolena) tak, aby sa dostala do vitálnych centier v oblasti obličiek, pečene, pankreasu, lona a genitálií.


B. SÚSTAVA PRE MATERNICU

Primárnou funkciou maternice je za normálnych okolností rozmnožovanie. Čarodejníkov dávneho Mexika však zaujímala jej sekundárna funkcia, ktorou je evolúcia. Maternica má podľa čarodejníkov schopnosť sprostredkovať priame poznanie. Vďaka maternici môžu ženy dosiahnuť priame videnie energie rýchlejšie ako muži.
Cieľom magických pohybov pre maternicu je poskytnúť ženám konkrétnu predstavu o tom, že je možné vymazať účinky socializácie, ktorá robí ženy ľahostajnými k priamemu vnímaniu energie vo vesmíre. Maternica a vaječníky môžu byť použité, ak sú vyňaté z reprodukčného cyklu, ako nástroje vnímania a môžu sa stať skutočným epicentrom evolúcie.
Magické pohyby pre maternicu, ktorých je celkovo 12, sú veľmi mocné a je treba ich cvičiť iba zriedkavo. Sú síce primárne určené ženám, ale môžu ich cvičiť aj muži.
Sústava pre maternicu sa skladá zo štyroch skupín pohybov, pričom každá skupina sa viaže k jednej z Castanedových spoločníčok:
1. skupina - Magické pohyby Taishy Abelarovej: Ide o zhromažďovanie energie pre maternicu zo šiestich určitých oblastí: z ľavej a pravej strany pred telom, z ľavej a pravej strany tela vo výške stehien, spoza lopatiek a z oblasti nad hlavou.
2. skupina - Magický pohyb vzťahujúci sa priamo k Florinde Donner-Grauovej: Je zameraný priamo na cieľ evolúcie, na premenu maternice z príjemkyne a zaisťovateľky plodnosti na orgán vedomia schopný spracovávať myšlienky, ktoré nie sú súčasťou bežného procesu poznávania.
3. skupina - Magické pohyby súvisiace výlučne s Carol Tiggsovou: Pracuje sa s energiou, ktorá sa nachádza priamo v oblasti maternice.
4. skupina - Magické pohyby patriace žene zvanej Modrý zved: Hnacou silou tejto skupiny pohybov je neosobný postoj. Každý pohyb je schopný dodať maternici tvrdosť v prospech druhotnej funkcie.


C. SÚSTAVA PIATICH ZÁUJMOV - WESTWOODSKA SÚSTAVA

Sústava piatich záujmov zahŕňajúca 50 pohybov je jedna z najdôležitejších sérií pohybov. Názov sústavy odkazuje na päť záujmových oblastí čarodejníkov dávneho Mexika: prvá oblasť sú magické pohyby, druhá centrum rozhodovania, tretia rekapitulácia, štvrtá snívanie a piata vnútorné ticho.
Sústava piatich záujmov je zložená z týchto štyroch skupín magických pohybov:
1. skupina - Centrum rozhodovania: Centrum rozhodovania (V-bod na krku) sa tešilo najväčšiemu záujmu čarodejníkov postupnosti dona Juana Matusa (mexického učiteľa Carlosa Castanedy, ktorý ho zasvätil do čarodejníctva i magických pohybov). Magické pohyby tejto skupiny toto centrum zaktivizujú a človek sa potom môže rozhodovať podľa svojej vôle, čo predtým nebol schopný robiť. Pohyby privádzajú do centra rozhodovania novú energiu.
2. skupina - Rekapitulácia: Rekapitulácia životných skúseností, ktorá je jednou zo základných techník bojovníkov (viď dielo Carlosa Castanedy), ovplyvňuje energetické telo. Tieto magické pohyby prenášajú energetické telo do tela fyzického.
3. skupina - Snívanie: Magické pohyby zamerané na snívanie sú pomôckou, ktorou je možné dosiahnuť posun bodu sústredenia (o bode sústredenia sa podrobne píše v Castanedových knihách). Ich prevádzanie dodáva stabilitu a potrebnú energiu, aby mohla byť privolaná snová pozornosť, bez ktorej nie je snívanie možné.
4. skupina - Vnútorné ticho: Táto skupina magických pohybov pomáha pri dosahovaní vnútorného ticha.


D. SÚSTAVA ODDEĽOVANIA ĽAVÉHO A PRAVÉHO TELA - HORÚCA SÚSTAVA

Čarodejníci vravia, že ľudské bytosti pozostávajú z dvoch samostatne fungujúcich tiel - ľavého tela a pravého tela. Každé telo predstavuje iný druh energie, ktoré sú vzájomne protichodné a zároveň sa dopĺňajú - zrkadlia duálnu štruktúru všetkého, čo vo vesmíre existuje. Konfigurácia ľavého tela je pre ciele čarodejníkov účinnejšia. Popisujú ľavé telo ako polovicu slnka, z ktorého vystreľujú vlny energie. Prúd pravého tela je podľa ich popisu na povrchu kľudný a jeho pohyb pripomína pohyb vody v nádrži, ktorá sa nakláňa sem a tam, a v hlbine krúži po špirálach. Pravé telo u nás získalo prevahu. Kruhový pohyb energie pravého tela je podľa nich nudný a berie v úvahu všetky udalosti každodenného sveta; nedochádza tu k žiadnej expanzii, nič nemôže byť nové, so všetkým sa počíta. Za dominanciou pravého tela majú stáť dravčie podmienky univerza. Ľudia sa stali obeťou dravčej sily, ktorá im vo svojom vlastnom záujme vnútila pasivitu, čo je charakteristická vlastnosť pravého tela. Prevládanie pravého tela vzniklo nevyváženým premiešaním ľavého a pravého tela. Je to porucha, ktorá musí byť napravená.
Horúca sústava, ktorá pozostáva zo 47 magických pohybov, bola základným prvkom výcviku čarodejníkov dávneho Mexika.
Sústava oddeľovania ľavého a pravého tela pozostáva zo štyroch skupín pohybov:
1. skupina - Premiešanie energie ľavého a pravého tela: Energia ľavého a pravého tela je cvičením tejto skupiny pohybov premiešavaná nezávisle a každá zvlášť.
2. skupina - Zmiešanie energie ľavého a pravého tela: Ide o miešanie energie ľavého a pravého tela v im zodpovedajúcich centrách vitality. Toto miešanie energie umožňuje rýchlejšie oddelenie energií oboch tiel.
3. skupina - Pohybovanie energiou ľavého a pravého tela pomocou dychu: Tu používame dych ako silu k ďalšiemu rozpojeniu či spojeniu oboch tiel. Miešanie energie je neobyčajne prospešné, pretože rozbíja ustálené, rutinné vstupy do centier vitality. Kľúčovú rolu pri oddeľovaní ľavého a pravého tela hrá dýchanie.
4. skupina - Záľuby ľavého a pravého tela: Táto skupina je zložená z pohybov zvlášť pre ľavé telo a zvlášť pre pravé telo. Ľavé telo má záľubu v tichu, zatiaľ čo pravé telo má rado hovorenie, hluk a vojenský poriadok.


E. MUŽNÁ SÚSTAVA

Mužnú sústavu tvoriacu 30 pohybov môžu cvičiť aj muži aj ženy. Cviky tejto sústavy majú agresívnu kvalitu a ich tempo je rýchle a mocné. Sú zamerané na pripravenosť bojovníka, aby mohol vyraziť smerom k neznámu. Uvoľnená energia smeruje do vitálnych centier, ktoré to najviac potrebujú. Cviky tejto sústavy sa stali najdôležitejším prvkom výcviku bojovníkov. Mužnú sústavu je vhodné cvičiť umiernene, aby sa príliš nepreťažovali šľachy rúk a svaly na chrbte.
Mužná sústava pozostáva z troch skupín pohybov. Cieľom prvej a druhej skupiny je vyladenie energie šliach. Údery sa vedú proti kôre svetelnej gule, ktorá je tvorená stvrdnutou energiou, ktorá bola behom života odložená z vitálnych centier vďaka únave prameniacej z každodenných starostí. Pri úderoch do kôry treba zamerať celý svoj zámer na zasiahnutie tejto kôry a rozrazenie, pričom energia takto rozdrvená môže byť znovu vstrebaná vitálnymi centrami. Magické pohyby tretej skupiny slúžia na získavanie čo najväčšej výdrže a stability.
1. skupina - Magické pohyby, behom ktorých sa ruky pohybujú súčasne, pričom sa vzájomne nedotýkajú.
2. skupina - Magické pohyby určené k zameraniu energie šliach.
3. skupina - Magické pohyby vytvárajúce výdrž.


F. POMÔCKY VYUŽÍVANÉ PRI ZVLÁŠTNYCH MAGICKÝCH POHYBOCH

Čarodejníci dávneho Mexika užívali jednoduché pomôcky pri práci s energiou šliach, a to dvojitým spôsobom. Jedným z nich bolo pôsobenie vibráciami na určité centrá energie šliach, druhý spočíval vo vyvíjaní tlaku na rovnaké miesta. Vibrácie uvoľňujú stagnujúcu energiu šliach a tlak túto energiu rozptyľuje.
Medzi dve základné pomôcky patria dva guľaté kamene či usušené plody, ktoré sa používajú ako vibračné a tlakové nástroje k regulácii obehu energie v tele. Ďalším objektom boli ploché kamene vo veľkosti dlane alebo kúsky tvrdého dreva rovnakej veľkosti, ktoré sa pokladali na určité miesta na bruchu ležiac na chrbte. V rámci Tensegrity sú alternatívou týchto predmetov dve malé loptičky a ploché okrúhle kožené ťažítko.
Sústava pohybov využívajúca pomôcky sa delí na dve skupiny:
1. skupina: Využívajú sa teflónové loptičky. Niektoré magické pohyby sú považované za počiatočný krok k oslobodeniu ľavého tela z nevítanej dominancie tela pravého.
2. skupina: Využíva sa kožené ťažítko, ktoré pôsobí svojim tlakom na rozsiahlejšie centrá energie šliach.


POZRI SA NA ĎALŠIE ČLÁNKOVÉ VÝTVORY TU.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Autor: Mário Oláh | čtvrtek 4.4.2019 11:29 | karma článku: 13.32 | přečteno: 587x

Další články blogera

Mário Oláh

Cestopis: Odesa (Ukrajina)

V mesiaci Asmodaiovom roku 2019 som navštívil tretie najväčšie mesto Ukrajiny zvané Odesa (písané tiež Odessa), ležiace na pobreží Čierneho mora.

15.12.2019 v 14:39 | Karma článku: 7.95 | Přečteno: 167 |

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Venereálny luciferianizmus

Venereálny luciferianizmus, ktorý zaviedol bádateľ don Macula s tantričkou doňou Lumenou, patrí medzi moderné magické smery súčasnej epochy.

30.11.2019 v 17:16 | Karma článku: 12.60 | Přečteno: 258 |

Mário Oláh

Hypnotická mágia slov

Slová sú nesporne jedinečnou skutočnosťou. Ako vyjadrovací a sprostredkovací prostriedok je to čarovná záležitosť. Bez slov si bytie nevieme ani predstaviť. Tak ako všetko má aj užívanie slov viacero svojich stránok.

10.10.2019 v 11:27 | Karma článku: 12.25 | Přečteno: 374 |

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Psychedelický satanizmus

Psychedelický satanizmus je magickým smerom nového aeónu, ktorého myšlienku rozpracoval psychonautický satanistický okultista don Datura. Jedná sa o antipredátorskú formu satanizmu.

16.8.2019 v 23:23 | Karma článku: 12.72 | Přečteno: 414 |

Další články z rubriky Ostatní

Katerina Kaltsogianni

Smrt před ordinací a č. 1

"Čekací doba je až 8 hodin," čtu se na jedné neurologické pražské klinice. Nedávno tam zemřela žena, která čekala více jak 8 hodin. Zemřela na lavičce před ordinací. Nutno dodat, že se jedná o akutní neurologickou pohotovost.

23.1.2020 v 19:13 | Karma článku: 21.87 | Přečteno: 625 | Diskuse

Karel Trčálek

Zbytečně hysterická reakce pana Brauna na incident francouzského prezidenta

Reakce pana Brauna na údajný hysterický záchvat francouzského prezidenta je sama o sobě excelentní ukázkou hysterie

23.1.2020 v 18:40 | Karma článku: 13.34 | Přečteno: 317 | Diskuse

František Skopal

Pozor! Jazyková zdatnost z nás ještě nedělá lidi!

Mladí lidé dnes často odcházejí do ciziny. Kvůli studiu nebo brigádě, nebo kvůli práci. Jedinci, kteří v zahraničí něco významné dosáhli, bývají často hosty různých rozhlasových pořadů, kde je vyzdvihována jejich šikovnost.

23.1.2020 v 15:55 | Karma článku: 10.99 | Přečteno: 474 | Diskuse

Pavel Hewlit

Třídní schůzky ve Zvonale

Vlasta Svozilová zavřela vstupní dveře a přes hlavu přetáhla řemínek větší kabelky. Začala si sundávat bundu a při tom se pozorovala ve velkém zrcadle na zdi.

23.1.2020 v 14:52 | Karma článku: 13.15 | Přečteno: 495 | Diskuse

Jan Pražák

Chtěla jsem zabít svoje vlastní dítě

Když jsem ve dvaatřiceti létech najednou přišla do jiného stavu, tak jsem byla fakt naštvaná. Nedlouho před tím jsem získala vedoucí místo v jednom oddělení naší obchodní firmy s příslibem dalšího postupu.

23.1.2020 v 14:31 | Karma článku: 23.36 | Přečteno: 696 | Diskuse
Počet článků 176 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1394

0.00 - čas vypršal. Žeby už nastal aeón tarotového Blázna?

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Neminem.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku stránku zvanú "Strážca poznania", takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.

Najdete na iDNES.cz