Ronald Bernard o manipulácii sveta elitami pomocou finančného systému

29. 11. 2017 13:02:20
Holanďan Ronald Bernard je bývalý vrcholový finančník, ktorý pracoval pre elitu v oblasti peňažných transakcií. V roku 2017 pre De Vrije Media TV v rozhovore s Irmou Schiffersovou porozprával, ako to v tomto svete skutočne chodí.


Nasledujúci text pojednáva o výpovedi Ronalda Bernarda o finančnom systéme, ktorý je riadený vo forme pyramidálnej štruktúry, kde úzka skupinka ľudí - elít sedí na vrchole tejto pyramídy a všetko diriguje.


Bernard vraví, že asi "8000 - 8500 ľudí ovláda finančný monetárny systém, ktorý vzťahujeme na peniaze a banky využívané v našom každodennom živote. Mechanizmus, ktorý užívajú, je v podstate systém v tvare pyramídy, takže na vrchole máte tých 8000 - 8500 ľudí, vo vrstve pod ním sa nachádza inštitúcia, ktorú vytvorili v roku 1930, bolo to vykonané z Holandska a volá sa to BIS (Bank for International Settlements) - Banka pre medzinárodné zúčtovanie, ktorej sídlo sa nachádza vo Švajčiarsku. Máme tu ústredia bánk a finančného systému. Vrchol pyramídy, čiže tých 8000 - 8500 ľudí, dáva príkazy Banke pre medzinárodné vzťahy so sídlom v Bazileji, odkiaľ sa ďalej posúvajú cez systém smerom dole, aby boli vykonané. Bazilej poznáme na základe Bazilejských dohôd, s bankami to však išlo nedobrým smerom a potom sme mali [regulačné smernice] Bazilej I, Bazilej II, Bazilej III. Niektorí ľudia o týchto dohodách počuli alebo o nich čítali v novinách, toto všetko sa týka BIS. Ako som povedal predtým, toto sa zaviedlo v roku 1930, pričom korene to má v Holandsku, a už v roku 1931 bol BIS uznaný prakticky všetkými krajinami ako ústredie finančného sveta. Každá centrálna banka je členom tohto 'BIS klubu', ktorý je súkromnou organizáciou, nie vládnou a ktorý má sídelnú dohodu, ktorá popisuje, čo BIS zastupuje, rozsah moci, úroveň schvaľovania, operácie a výstup. Keď si prečítate tieto dokumenty o čom sú, sú dostupné na ich webových stránkach, uvidíte, ako obsahujú všetky tieto pravidlá, ktoré sú uznané celosvetovo, tvrdiac, že ide o nezávislosť od Švajčiarska a územia, na ktorých sa tieto ústredia nachádzajú, sú nezávislé od krajiny. Takisto sa tam hovorí o ich imunite. Uvádza sa tam, že sú postavené nad všetkými svetovými predpismi. Nikto ich nemôže napadnúť, sú kompletne imúnne, majú úplnú imunitu na všetko na Zemi. Naviac majú svoju vlastnú policajnú službu, takže nemôžete tam prísť a kričať 'vy bastardi!' alebo niečo také, pretože nebudete mať žiadny úspech. Čiže je to plne uznaná pozícia imunity, mimo dosah akýchkoľvek pravidiel, nedotknuteľná.“


V sídelnej dohode (tzv. headquarters agreement) sa píše, že Banka pre medzinárodné zúčtovanie je nedotknuteľná, že má úplnú imunitu, že má absolútnu (peňažnú) moc, že stojí nad všetkými svetovými predpismi a zákonmi, že nie je nikým kontrolovaná a regulovaná, že BIS je slobodný štát so svojou vlastnou policajnou zložkou.


"Počas druhej svetovej vojny i pred ňou bola táto inštitúcia [BIS] miestom, kde sa takzvaní nepriatelia, nacisti a ich spojenci, stretli a kde si vymieňali zlato ukradnuté Židom alebo štátom či iným ľuďom. BIS je klub, v ktorom sú všetci priateľmi. A jeho ústredia sa starajú o monetárny systém tak ako je a zaisťujú obeh množstva peňazí na takzvané dno pyramídy, kde sa nachádzajú všetky hodnoty, pričom "na dno" znamená 'reálny život', ktorý ľudia žijú, kde je Zem, príroda, a skutočná hodnota na dne pyramídy je vymáhaná. Používajú k tomu finančný systém. Pod centrálnou bankou, BIS, nájdeme MMF - Medzinárodný menový fond, ľudia si o ňom môžu prečítať v novinách, a Svetovú banku, a tieto dve inštitúcie často "pomáhajú" krajinám, ak je treba. Čo však skutočne robia je, že vytvárajú v týchto krajinách dlh v takej miere, že to nikdy nebude môcť byť splatené. Vykalkulujú potrebné množstvo tak, aby túto skutočnosť zaistili. Umožňuje im to silnejšie zovrieť krajinu či kontinent ako je napríklad Afrika, ktorá je bohatá na prírodné suroviny, veľmi bohatá. Vďaka ich známostiam s 'priateľmi', nadnárodnými spoločnosťami, môžu vymáhať náhradu od krajín tak, že im dovolia splácať dlh v prírodných surovinách, pričom tento dlh nikdy nebude odstránený. Jedinou potrebou je podplatiť si špičku vo vnútri krajiny, vydierať ich s deťmi, používať odmeny; podplatíš ich a potom ich vlastníš. Toto bola teda prvá 'vrstva' pod BIS, Svetová banka a MMF. Ďalším stupňom sú centrálne banky, opäť sú to všetko súkromné organizácie nezávislé na vládnych organizáciách, medzi ktorými v súčasnosti máme Európsku centrálnu banku. Zvykli sme mať v tejto vrstve aj národné banky, ale ich úroveň bola znížená a stali sa len okrajovými pobočkami Európskej centrálnej banky."


Bernard vraví, že "City of London (Londýnske City) je tiež slobodný štát, rovnako ako Vatikán, takéto miesto nájdeme aj vo Washingtone DC. Vo svete máme veľa takýchto slobodných štátov, ktoré sú na rovnakej úrovni ako BIS v Bazileji. Vatikánska banka vo Vatikáne je príkladom takéhoto slobodného štátu. Ohľadom City of London môžeme hovoriť o jednom z najväčších finančných jadier sveta, ktoré napríklad určuje hodnotu zlata; tu manipulujú každodenne hodnotu zlata, takže môžu ľuďom podporovať zisk peňazí alebo ich zbaviť peňazí. Toto robí City of London, kľúčový hráč vo finančnom svete. Ide o veľmi dôležitý mechanizmus vo väčšej schéme, keď hovorím o pyramíde, pretože som hovoril o štruktúre BIS v Bazileji, potom o MMF a Svetovej banke, centrálnych bankách ako je Federálny rezervný systém v Amerike a iných, po ktorých nasledujú bežné banky, ale tiež trhové centrá s cennými papiermi. Teraz hovorím o týchto slobodných štátoch s úplnou imunitou, v ktorých a proti ktorým nemôže nikto nič urobiť. Toto zahŕňa aj ľudí pracujúcich pre tieto inštitúcie, ktorí majú taktiež imunitu. Všetky tieto inštitúcie sú riadené zvrchu. Pod bežnými bankami nájdeme nadnárodné korporácie, pod nimi sa nachádzajú vlády, a nakoniec pod vládami sú ľudia, 'skutočný život'."


Bernard pokračuje o tvorbe peňazí: "Jedným z mechanizmov, ktorý používajú, je niečo, čo my považujeme za normálne, a tým je úroková miera. V našej spoločnosti sú peniaze tvorené na základe kontraktu postavenom na dlhu. Ideme do banky - sme veľmi dobre oboznámení s týmto princípom - a žiadame o pôžičku alebo hypotéku, pričom im na to dáme podpis. V momente, kedy tak urobíme, vytvoria záväzok na vašom bankovom účte na jednej strane a úver na druhej. Úver ide na čokoľvek, čo si chcete kúpiť, auto, dom atď. Odteraz máte dlh. Oni vytvorili digitálne peniaze z ničoho, týmto spôsobom tvoria všetky peniaze po celom svete, na princípe dlhu. Toto je iba jedna časť, toto je ekonomika postavená na dlhu. Máme tu však tiež prvok, ktorý sa dá nazvať 'užívacie náklady' - úroková miera. Je to o tom, že táto úroková miera, v priemere 5 % ročne, nebola vytvorená na základe zmluvy o pohľadávke. To znamená, že museli stanoviť úrok na základe nejakého iného kontraktu, čo spôsobilo začiatok globálneho deficitu vedúceho k súťaženiu po celom svete a virtuálne vytvára všetky utrpenia, ktoré v spoločnosti zažívame. Máme tu nepretržitý prúd tejto 5 %-nej úrokovej miery, ktorý oslabuje dno pyramídy a ťahá sa ku kapitálu na vrchole. Keď si to spočítame, po 10 rokoch je to 50 %, po 20 rokoch 100 %, deficity sa stále zvyšujú. Aby toto "vyriešili", vytvárajú dlhový kontrakt postavený na dlhovom kontrakte vytvorenom celosvetovo vo všetkých vrstvách, čiže vrstvách týkajúcich sa ľudí, vlád, spoločností atď. Je to dlh na dlhu. Vysávajú skutočné bohatstvo (zdroje) zo sveta ako partia upírov, o tom to je. Počas 20 rokov už ukradli 100 % skutočnej hodnoty [bohatstva]. Toto je to, čo spôsobuje nárast národných dlhov, vidíte to všade, s osobami, ktoré tieto dlhy nechávajú rásť. Potom správy začínajú ukazovať, ako Oxfam Novib po globálnom prieskume ukázal, že osem ľudí vlastní toľko čo polovica ľudí vo svete. Ako je to možné? Nie je to len špekulácia, je to úroková miera, ktorá berie skutočné bohatstvo a pridáva ho ku kapitálu na špici. Poslednou vecou tejto pyramídy je, že máte pravidlá, zákony, armády, políciu, rozpočtové politiky, máte všetky tieto pravidlá a zákony a organizácie na druhej strane, ktoré zabezpečujú, že spodná vrstva (skutočný život) zostáva tam, kde je. Dokiaľ si ľudia neuvedomia, ako to funguje, ako sú klamaní a okrádaní, ako sú skutočné hodnoty, ich hodnoty, od nich vzaté, aby obohatili bohatých ešte viac, dokiaľ to nevidia a nie sú si toho vedomí, nič sa nezmení. Všetko utrpenie na svete je obchodný model. Sýria je obchodný model, je to o prírodných zdrojoch a rôznych iných záujmoch. Všetko toto je organizované jednou organizáciou: vrcholom pyramídy, ktorá vysiela príkazy ďalej."


"Elita užíva finančný mechanizmus na vymáhanie hodnôt, [robí to] cez finančný monetárny systém, ekonomický systém. Robia to cez banky. Banky sú kľúčové v tomto procese. Keď si ľudia uvedomia, kde sa nachádzajú a uvidia, že bojujeme o život v súťaži a v nedostatku, mali by si urobiť prieskum o finančnom systéme, ktorý slúži iba na to, aby polepšil bohatým a chudobných udržiaval v biede. Úrok je podľa ekonomických štatistík platený 80 % ľuďmi počas celého ich života. Už toto ukazuje problém na dlani. Obrovský podiel ľudstva platí systému celý život, a malá časť zo systému získava."


"Posledných 30 rokov platíme 13 miliárd ročne za úroky kvôli národnému dlhu [Bernard pravdepodobne myslel konkrétne Holandsko]. Je to platené z daní občanov. 13 miliárd takto vytvorených peňazí ide súkromným bankám. Je to celé opäť postavené na peniazoch vytvorených z ničoho, na dlhovom kontrakte, do ktorého sa náš štát "šťastne" zaviazal. Vláda platí súkromným bankách 'užívateľské poplatky'. Ak by sme si týchto 13 miliónov ročne ponechali (v priemere počas tých 30 rokov), nepotrebovali by sme viac šetrne hospodáriť. Keby si len ľudia uvedomili, že táto zdanlivo nevinná úroková miera je vlastne veľký ničiteľ spôsobujúci všetky problémy. Navyše, keď katolíci ešte ovládali Európu, vtedy boli úrokové miery ilegálne a trestané smrťou; trest smrti za úročenie."


"Čisté islamské bankovníctvo bolo to posledné, ktoré sa vyhýbalo úročeniu. Srandovná vec ohľadom islamského bankovníctva bola, že 50 % ľudí neboli vôbec moslimovia. Je to čisto etický, morálny, na princípoch založený bankový systém bez úrokových mier. Títo ľudia sú si vedomí škôd, ktoré to spôsobuje."


"Tento typ inštitúcií [súkromné banky] slúži politickému systému, napríklad pri voľbách, kedy sú vyrátané rozpočty pre politické strany a ich plány. Je možné to použiť na dobrý účel, ale taktiež to môžete použiť na slúženie určitým agendám. Počas volebného obdobia vypočítajú veci takým spôsobom, aby to vyzeralo, ako dobre sme všetko urobili. Veci sa zlepšujú, máme nové pracovné miesta, všetky takéto veci, aby ukázali, aké úžasné to je. Hneď ako sa voľby skončia, začneme počuť opäť o znižovaní nákladov, o šetrení."


"BIS má zavedený mechanizmus EMS - Európsky mechanizmus pre stabilitu. Je to inštitút, ktorý je opäť úplne ochránený, zamestnanci sú zabezpečení, majú imunitu, organizácie majú povolené robiť, čo sa im zachce, nič z toho nevychádza na verejnosť, ako organizačná jednotka je to forma slobodného štátu." Oficiálne EMS "musí" zachrániť krajiny Európskej únie (resp. banky), ktoré sú v kríze. Môže požadovať od vlád miliardy eur. Štáty Európskej únie musia zaplatiť EMS do 7 dní. Európsky mechanizmus pre stabilitu je nezrušiteľný a bezpodmienečný. Má úplnú právnu imunitu. Jeho zamestnanci sú nedotknuteľní.


"Európsky mechanizmus pre stabilitu, splnomocnený poslancami, ministrami, vládou, bol spočiatku vytvorený kvôli záchrane krajín, ktoré sa čoskoro stali "peňažnými ústavmi". Tento mechanizmus zabezpečuje, že do 7 dní musí byť Holandskom doručené akékoľvek požadované množstvo peňazí, či už je to 10 miliárd alebo 100 miliárd... Všetky tieto peniaze pochádzajú od nás, z našich daní a národného dlhu a podobne. Všetky tieto mechanizmy zaisťujú, že zostávame tam, kde sme a ožobračujú nás viac a viac a samozrejme obohacujú bohatých... Kvôli tomuto robíme prednášky v Holandsku a Belgicku, nerobím to iba ja, ale aj moji kolegovia, pomaly prichádzame k tomu, ako vyriešiť túto oblasť, pretože je to zábavné, teda nie skutočne zábavné, ale tak, že keď sa dostanete k podstate toho, ako tento svet funguje a ako to je všetko zrovnávané so zemou, ako je svet robený horším a horším miestom cez všetky tie programy a agendy, všetky tie obchodné modely, ktoré [napríklad] zahŕňajú vakcinácie, všetky tie nečakané pandemické vlny, a Holanďania utekajú ku svojim doktorom kvôli injekciám, aby neochoreli..."


"Nadnárodné spoločnosti a banky sa stali dominantnými hráčmi v tomto svete, na tejto Zemi. Oni používajú všetky tieto systémy a mechanizmy, ktoré som spomínal, so všetkými týmito slobodnými štátmi, čo je veľmi dôležité, pretože sme im udelili požadovanú imunitu. Je to ideálne postavenie pre psychopatov. Dosiahli úspech s hocičím, je to ten najväčší zločinecký mokrý sen, aký vytvorili. Toto je to, čo nás necháva v situácii, v ktorej sa nachádzame."


"Brusel aktuálne diktuje cez 80 % toho, čo sa deje v Holandsku. Máme tu všetky tie formy propagačných kampaní, aby šiel každý voliť, čím dosiahnu to, že vlastne súhlasíš so súčasným systémom. Vytvárajú dojem, že tým [ľudia] podporujú demokraciu a že sa tým dejú skutočné zmeny. Ale keď sa ľudia pozrú nazad, na posledných 40 rokov, čo sa vlastne zmenilo? Ktorá politická téma skutočne dosiahla zmenu?" Bernard hovorí, že politici slúžia vyšším silám. "Ak sledujete šablónu, uvidíte malú skupinku ľudí, preto nazývam vlády 'bábkami' a preto sú tiež prostredníkmi medzi nami a tými mocnými. Hrajú svoje role. Predávajú časť samých seba, inak by sme nevideli túto schému. Videli by sme, že sľuby počas kampaní by boli po voľbách splnené."


"Súčasné sily nedovolia zmeny v prospech ľudí a manipulujú všetko v takej miere, že nič sa v podstate nezmení."


"Snažili sa ma [ľudia] zhodiť a pokúšali sa dokázať, že som klamár, rojko, ktorý hovorí o všetkom možnom, čo sa dá vymyslieť, a to za účelom, aby bola pravda odmietnutá, pretože pravdu hovorím. Haló! Bol som jednoducho vrcholový kriminálnik, jasné? ...Ako veľa toho ešte ľudia potrebujú, aby skutočne videli, čo sa na Zemi deje? ...Ľudia zostávajú tam, kde sú, to je problém, tí dobrí. Nie tí zlí, tých je iba málo, oni si len robia svoju prácu. Všetko je to o dobrých ľuďoch, na celom svete, ktorí nič nerobia, dlhú dobu. Svet, zobuď sa! Urobte si prieskum: obchodovanie s orgánmi, s deťmi...! Nikto o tom nehovorí, nikto nepodniká akcie. Koľko sračiek ešte potrebujete zo mňa dostať? Šírte si koľko chcete, že som klamár! Choďte a pozrite sa do zrkadla. Kto tu klame? Vy! Ste to vy! Nechcete vidieť svet taký, aký skutočne je!"


Videorozhovor s Ronaldom Bernardom, v ktorom Bernard rozpráva o finančnom systéme popísanom v tomto článku, nájdeš tu.


Neboj sa prečítať si aj môj článok o tom, ako Ronald Bernard rozpráva o luciferiánoch v elitných kruhoch a o skutočnej tvári finančného sveta tu.


POZRI SA NA ĎALŠIE ČLÁNKOVÉ VÝTVORY TU.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Autor: Mário Oláh | středa 29.11.2017 13:02 | karma článku: 19.89 | přečteno: 1551x

Další články blogera

Mário Oláh

Minimalis trilógia lucidného letmosnívania

Lucidné snívanie, či tiež bdelé, živé alebo vedomé snívanie, je snívanie, kedy si snívajúci uvedomí, že sníva sen. Snové prostredie lucidného sna sa potom stáva miestom, v ktorom sa dajú získavať rôzne vedomé skúsenosti a zážitky.

25.4.2019 v 14:56 | Karma článku: 8.10 | Přečteno: 191 |

Mário Oláh

Osiris, mozgová šišinka, býčie zápasy, znak amerického dolára, Vesica piscis, slon Dumbo

V rámci "seriálu" o okultnej symbolike a okultnej anatómii tu máme drobný "rozbor" šiestich "vecí:" boha Osirisa, mozgovú šišinku v symbolike, býčie zápasy, znak US dolára, oválnu Vesicu piscis a disneyovského slona Dumba.

16.4.2019 v 10:03 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 292 | Diskuse

Mário Oláh

Tensegrita: moderná verzia magických pohybov dávnych žrecov

Tensegrita predstavuje mierne upravené magické pohyby dávnych čarodejníkov starého Mexika, ktoré verejne vyjavil juhoamerický antropológ a spisovateľ Carlos Castaneda v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

4.4.2019 v 11:29 | Karma článku: 9.48 | Přečteno: 275 | Diskuse

Mário Oláh

Zápis z magického denníka Fratera Saepesa - XXXII.XIII.MMXVIII

Po necelom roku od zverejnenia posledného zápisku Fratera Saepesa mi tajnostkár Frater Saepes konečne dovolil zazdieľať kravinky, ktoré si semipoctivo zapísal do svojho zápisníčka.

13.2.2019 v 14:24 | Karma článku: 12.82 | Přečteno: 260 |

Další články z rubriky Ostatní

Beata Krusic

Zvláštní rozhodnutí v kauze MUDr. Davida Ratha

Dnes tedy padlo pravomocné rozhodnutí v kauze DR, na jejíž výsledek už mnoho let česká veřejnost čeká a po dnešním dnu se její určitá část i raduje. David Rath byl shledán vinen.

26.6.2019 v 23:16 | Karma článku: 8.11 | Přečteno: 196 | Diskuse

Jakub Beznoska

Tak se Rath nakonec dočkal...

Už to vypadalo, že Rathova kauza vyšumí do ztracena a trestu se bývalý hejtman nakonec vyhne. Ale není tomu tak...

26.6.2019 v 20:58 | Karma článku: 18.05 | Přečteno: 349 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Jsem příšerná lochneska

Už musím s pravdou ven. Jsem příšerná, mám břicho, mám stále ta ohromná prsa, prasklou kůži na noze a rozseknutý palec z moře. Nechávám si růst vlasy, takže chodím totálně neučesaná, vypadá to moderně. Nemám gelové nehty atd. atd.

26.6.2019 v 17:53 | Karma článku: 14.27 | Přečteno: 347 | Diskuse

Karla Šimonovská - Slezáková

Načeradské obžerství aneb Já ten kolotoč nechtěla strhnout (fotoblog)

Jestli máte rádi jídlo jako já, pořiďte si chalupu pod Blaníkem. Jsou tu totiž výborné hospůdky s domácí kuchyní za super ceny (oproti Praze) a hlavně skvělé letní akce (jen budu asi muset kolem toho Blaníku začít brzo běhat).

26.6.2019 v 15:46 | Karma článku: 16.45 | Přečteno: 433 | Diskuse

David Vlk

Kdo pojede k moři, tomu držka shoří.

Slunko je potvora,takže až se budeme vracet zpět, bude celá naše rodina vypadat jako výprava imigrantů ze Sýrie a já jediný budu zarudle bílý s odlupujícími se třásněmi sloupané kůže, jak svlékající se had škrtič.

26.6.2019 v 14:11 | Karma článku: 27.14 | Přečteno: 967 | Diskuse
Počet článků 169 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1299

0.00 - čas vypršal. Žeby už nastal eón tarotového Blázna?

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Neminem.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku stránku zvanú "Strážca poznania" (f dole), takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.

Najdete na iDNES.cz