Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Saturn = Il, Budha, Chiun, Tandayudhaswámí, Herkules, Adar, Varuna, Šiva, Noe...

26. 07. 2017 13:14:19
V článku sa pozrieme na to, akú má Saturn spojitosť s božstvami, modlami či postavami ako Budha, Kijún, Herkules, Adar, Asar, Brahma, Šiva, Višnu, Varuna, Noach a podobne.

Saturn, starodávny solárny boh - slnečný vládca nebies, bol v starovekom Grécku považovaný za boha času menom Kronos. Medzi Feničanmi bol Kronos, grécky titán, pán sveta a otec boha Dia, známy pod menom El alebo Il. Punický Il bol planetárnym bohom Saturnom. Každý z nich je synom nebies a zeme; každý je rodičom trojitého potomstva; každý z nich zmrzačil svojho otca. Feničania boli Indo-Skýti, ktorí migrovali najskôr z hornej Indie do Babylonie, a potom z Babylonie do Palestíny. Indo-Skýti boli v každom období uctievačmi Budhu (známeho aj ako Buddah či Buddha; slovo budha predstavuje úplne osvietenú bytosť, ako prídavné meno budha znamená prebudený, vedomý, inteligentný, múdry, ako podstatné meno predstavuje poznanie, múdreho muža) či Menu, a obe modly stále označujú pojmom Ila (číta sa ako Il). Indo-skýtsky Ila je fenický Il a Il je grécky Kronos, v starom Ríme známy ako Saturn. Fenický autor Sanchuniathon povedal, že "Kronos a Il sú tým istým božstvom". Francúzsky archeológ Lenormant vravel to isté o Chronosovi (Kronosovi) a chaldejskom Ilovi.


Budha či Buddah je solárna modla - vyskytujú sa pri ňom prvky slnečného uctievania. Ázijský Budha nie je nik iný ako Kijún (tiež Kijun, Chiun Kiyyun, Kijjún), ktorého hviezda je spomínaná vo Svätom písme starozákonným prorokom Amosom a ktorý bol stotožnený so Saturnom alebo sa s ním spájal. Táto hviezda je Diluviánskou hviezdou perzského solárneho boha menom Mithra a muža-býka menom Tascher (Tašer). Perzský vševidiaci strážca pravdy, dobytka, úrody a vôd Mithra, rímsky Mithras alebo Tascher či Aboudad je tým istým božstvom ako Mahabab alebo Budha. Boh, ktorého klasickí autori označovali menom Kronos alebo Saturn, bol označovaný Peržanmi a Arabmi menom Chivan, čo je zrejme to isté pomenovanie ako Chiun či Kijún u Amosa. Kijún je Raifan - Saturn. Planéta Saturn je považovaná za ochrancu a spriaznenca Židov. Kijún je blízkovýchodný boh Kaivan, ktorý je stelesnením Saturna. Kajwan (Kaiwan, Kaiamanu) je v mezopotámskej akadčine a v starej sýrčine výraz odkazujúci na planétu Saturn.


Pojem Chiun sa zvykne písať aj ako Kiun, Kion či Kyon. S týmito pojmami sú spriaznené slová ako Cane, Chan, Kan alebo Khan, ktoré boli pretvorené do slov ako Ken, Kyn, Cohen, Cahan, ktoré znamenajú Hlava, Vodca, Princ, Kráľ a s ktorými sa stretneme vo veľkej časti Ázie a Európy. Slovo Kan či Khan bolo používané v súvislosti s čestným titulom v Tartárii. So slovami Chiun alebo Kiun sa spájajú staroperzské slová Kaian či Kain, ktoré značili dynastiu princov. Medzi Skýtmi a starovekými Tartarmi predstavoval Chiun slnko a taktiež sa ním označoval deň. Chion bol Achiah Asur Achiah, 'Žijúci boh času', egyptský boh búrky, chaosu, násilia, púšte a cudzincov Set (známy tiež ako Seteš, Sutekh, Setekh, Suty, Sutech, Seth) či rímsky boh tvorenia, zániku a bohatstva Saturn.


Hexagram, okultný symbol spájaný so Saturnom, patrí medzi solárne symboly. Indická modla menom Tandayudhaswámí bola zobrazovaná tak, že na chrbte nosila zavesený solárny kotúč so symbolom hexagramu.


Solárnemu božstvu boli zasvätené modly ako kanaánitský boh spájaný s ľudskými obetami Moloch ('Kráľ'), asýrsky slnečný boh Adramelech, biblické solárne božstvo Anamelech, semitský slnečný boh Baal, biblický Kijún či Remfan a boli stotožnené s mezopotámskym bohom rastlinstva Tammuzom, ktorý reprezentuje planétu Saturn. Boh Adramelech (tiež Adrammelech, Adramelek alebo Adar-malik), podľa Starého zákona modla Samaritánov, bol neskôr stotožnený priamo s Molochom.


Taliansky učenec Gyraldus povedal, že Egypťania nazývali Herkula, ktorý bol v mytológii najväčším hrdinom gréckych mýtov a bájí, vo svojom jazyku slovom Chon, ktoré je veľmi podobné slovu Chiun. Hviezda Chiunova či Remfanova bola stotožňovaná so slnkom, slnečným božstvom. Herkules (tiež Herakles, Hérakles, Héraklés, Heracles, Hercules) je Chon, Refam (slovo Refaim či Rephaim označuje Obrov) a značí slnko. Saturn je v pohanskej teológii slnkom, ktoré bolo známe ako Moloch, Melech alebo Milchom. Toto slnko bolo niekedy nazývané Baal, niekedy Jupiter, inokedy Saturn. Feničania nazývali Jupitera (tiež Iuppiter, Iovis), rímskeho boha nebies, hromu a kráľa bohov, pojmom Baal-Samen. Baal-Samen, semitský blízkovýchodný boh nebies, bol známy aj ako Ba'al Šamem, Ba'al Samin, Ba'alsamem, Baal Šamim, Baal-Samin, Baal-Samim, Baalsamem, Beelsamin, Beel-Samen či Beel-Samin. Baal-Rešef či iba Rešef bol kanaánitským solárnym božstvom a bohom pohromy; v biblickej hebrejčine slovo rešef predstavuje oheň, blesk, horúčku, mor, nákazu.


Boh Asar (egyptský boh slnka, posmrtného života, podsvetia, mŕtvych, premeny, vzkriesenia a obnovy Osiris), Asur alebo Adar je identický s Bilu (Ilu) a Bilit. Adar, boh ohňa a tepla, ktorý bol neskôr stotožnený so Saturnom, bol oslovovaný ako Ka-ai-va-nu - Uznávaný; je to Sandan - Pomocník a Amosov Kijún. Bol zobrazovaný ako okrídlený býk s ľudskou hlavou. Adar-bojovník, slnko juhu a poludnia, korešponduje s palestínskym a fenickým Molochom, ktorý bol uspokojovaný ľudskými obetami a požieraním úrody zeme.


Hindovia označovali Saturn menom Varuna. Pôvodne bol boh Varuna považovaný za slnko, bol hlavným bohom z kategórie slnečných bohov Áditja a spájal sa s védskym Mitrom, ochrancom zmlúv a dohôd; neskôr sa stal bohom mora. Nebeský boh Varuna sedel vo svojej lesknúcej sa pýche/sláve v stodverovom paláci. Okom boha Varuny bolo slnko, jeho dychom bol vietor. Varuna ako hindský Saturn bol žltý starec v pekle. Bol aj védskym strážcom práva svedomia a patrónom lekárov. Bol pôvodným vodcovským bohom vo védickom panteóne, ale jeho pozíciu nahradil boh všetkých bohov i boh búrky, blesku, dažďa a slnka Indra, a Varuna potom vymizol, keď nadvládu získal boh rozkladných kozmických síl a ničiteľ všetkého, čo bráni duchovnému vývinu, Šiva (tiež Šivah), ktorý je identický s mezopotámskym Belom (tiež Belos, Belus), pohanským solárnym Baalom, Jehovom Sabbaothom a rímskym Saturnom. Medzi ďalšie saturnsko-slnečné božstvá spomínané v hindských védach patrí Savitar (stvoriteľské slnko so zlatými rukami), Mithra (denné slnko), Bhaga (starý perzský slnečný boh), Ariaman, Pušan (védsky boh slnka), Agni (slnko a boh ohňa) či Surya (boh slnka, ktorý je totožný s Asurom).


Slnečné božstvo vzťahujúce sa k Saturnu je reprezentované trojitou formou, a predstavuje ho v hindskom panteóne Brahma (reprezentuje silu slnka), Šiva (reprezentuje spravodlivosť) a Višnu (reprezentuje múdrosť).


Saturn alebo Set je hadie božstvo, ktoré bolo stotožnené s hinduistickým bohom Šivom a inými božstvami majúcimi atribúty pripisované hadovi.


Podľa anglického historika a teológa Georga Smitha je Saturn stotožňovaný s biblickým Noemom či Noachom. Francúzsky učenec Bochartus vravel, že existuje najmenej štrnásť analógií medzi Noachom a pohanským Saturnom. Saturn bol napríklad všeobecne známy ako predok či rodič ľudského rodu rovnako ako Noe či Noach. Saturn bol kráľ, Noach bol kazateľ spravodlivosti. Sadenie viniča sa prisudzuje pohanskému Saturnovi a podľa Svätého písma taktiež Noachovi. Vraví sa, že Saturn a Rhea boli zrodení z Thetis alebo z Oceánu, čo je narážka na Noeho a jeho spoločníkov unikajúcich pred Veľkou potopou; preto je loď symbolom Saturna. Saturn zožral svoje deti, čo reprezentuje deštrukciu starého sveta spôsobenú Veľkou potopou, pred ktorou Noach unikol. Spisovateľ John Heaton Gouldhawke vo svojej knihe Slnečné alegórie z roku 1855 napísal, že "Noach je alegóriou pre slnko". Anglický teológ George Stanley Faber vravel, že Saturn je rovnaké božstvo ako rímsky boh začiatkov, brán, prechodov, duality a koncov Janus, boh Kronos alebo biblický Noach. Noach je solárnym symbolom rovnako ako Manu alebo Sisuthrus či Xisuthrus (babylonský Noe).


Ďalšie články o Saturne nájdeš tu.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Hlasujte ve finále Blogera roku

Autor: Mário Oláh | středa 26.7.2017 13:14 | karma článku: 15.18 | přečteno: 623x


Další články blogera

Mário Oláh

Devi(l), nebo a peklo, Luciferovo sigilum, anch, kabalistický strom života, smrť, pojítko

Kuknime sa spolu na pár symbolov ako je Devil (diabol) alias Devi, na peklo a nebo ako prvú a siedmu čakru, Luciferovo sigilum a vyobrazenie istej teórie, anch, kabalistický strom života, smrť a okultnú symboliku ako "pojítko".

23.4.2018 v 11:13 | Karma článku: 10.65 | Přečteno: 105 | Diskuse

Mário Oláh

Hermova tyč, m(i/a)krokozmos, starí vidúci, lono, dračie oko, Yoda, NWO, transgenderizmus

Mojou veľkou záľubou je, ako si si už iste všimol, rozoberanie a skúmanie symboliky a rôznych takzvaných 'právd', alebo nazvi to ako chceš.

17.4.2018 v 8:55 | Karma článku: 12.72 | Přečteno: 219 | Diskuse

Mário Oláh

Zápis z magického denníka Fratera Saepesa - XXIV.XI.MMXVII

Frater Saepes v zápisníku rozobral ukážku archontického otŕčania sa v zábavnom priemysle, cez ktorý archonti dávajú o sebe radi vedieť, a okrem iného sa zmieňuje aj o malom psychonautickom zážitku s rastlinou sily zvanou Caligula.

5.4.2018 v 13:20 | Karma článku: 12.90 | Přečteno: 157 |

Mário Oláh

Vzostup Satana, pentagram, Kristus, oči a nekonečnosť, kríž, Bafomet, had, Veľká noc

Článková štúdia pojednáva o vzostupe Satana z pekla alias Kundalini z koreňovej čakry, pentagrame, Kristovi ako rajskom hadovi, očiach ako odraze nekonečna, kríži, Bafometovi, nemravnom hadovi a pravom význame Veľkej noci.

3.4.2018 v 12:38 | Karma článku: 12.97 | Přečteno: 387 |

Další články z rubriky Ostatní

Olga Pavlíková

Jak dlouho ještě budou strašit svět Merkelová s Macronem?

Dle Financial Times chce prý Brusel „sebrat peníze“ střední Evropě a poslat je na jih. Má dojít k ukončení praxe přidělování peněz z fondů soudržnosti dle výše HDP na obyvatele, rozdělovací mechanismus má zahrnovat

23.4.2018 v 11:48 | Karma článku: 35.62 | Přečteno: 1016 | Diskuse

Mário Oláh

Devi(l), nebo a peklo, Luciferovo sigilum, anch, kabalistický strom života, smrť, pojítko

Kuknime sa spolu na pár symbolov ako je Devil (diabol) alias Devi, na peklo a nebo ako prvú a siedmu čakru, Luciferovo sigilum a vyobrazenie istej teórie, anch, kabalistický strom života, smrť a okultnú symboliku ako "pojítko".

23.4.2018 v 11:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 105 | Diskuse

Zuzana Zajícová

Je t´aime…všem mým láskám…

Vždycky jednou za tři týdny jsem o víkendu sama doma. Pan Zajíc má v práci službu. Místo abych se někde veselila, popřípadě s nohama na stole se flákala, věnuji se zcela prozaickým činnostem.

23.4.2018 v 9:23 | Karma článku: 19.93 | Přečteno: 496 | Diskuse

Dana Adámková

Jak moc je důležitý klid v duši, když tělo stůně

Nikdo se do nemocnice netěší. Nikdo nepředpokládá, že tam zažije něco výjimečného. Stejné to bylo u mne.

22.4.2018 v 20:49 | Karma článku: 19.31 | Přečteno: 478 | Diskuse

Ivana Pavlisková

Zn.: Chci práci

Práce je dost, nejsou lidi, kdo chce, práci, si vždycky najde. To jsou stručná hesla, která se objevují v médiích a tak různě. Možná to platí pro některé obory, možná pro určité specialisty, ale skutečnost vypadá mnohdy jinak.

22.4.2018 v 20:15 | Karma článku: 40.69 | Přečteno: 3836 | Diskuse
Počet článků 154 Celková karma 14.16 Průměrná čtenost 1115

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Kokothus.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku novú stránku zvanú "Strážca poznania" (f dole), takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.