Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Saturn = El, Kronos, Moloch, Helios, Bel, Anu, Seth, Tammuz, Dionýzos, Keb, Jahve...

4. 07. 2017 14:41:36
Saturn bol nazývaný mnohými menami a označeniami naprieč najrôznejšími starodávnymi kultúrami po celom svete. Mystérium Saturna je rozsiahle a treba si spájať body dokopy, aby sme dostali ohľadom neho čo najkomplexnejší obrázok.


Pre Feničanov bol El-Saturn ich hlavným božstvom. Grécky biskup, teológ, spisovateľ a historik Eusebius vravel, že El, biblické meno označujúce Boha, bolo meno označujúce planétu Saturn. El bol rovnakým božstvom ako starorímsky boh úrody, roľníctva a času Saturn a bol jedným z obľúbených kanaánitských a izraelitských bohov. El je Bel-Saturn, Isar alebo Asar. Asar je meno pre staroegyptského boha posmrtného života, plodnosti a vegetácie Osirisa a Azar meno pre Marsa, boha jari, ohňa a vojny. El je Al - Al'lah (Alah), najvyššia islamská božská bytosť.


Podľa amerického mytológa Davida Talbotta nachádzame po celom starovekom svete identifikáciu planéty Saturn s bohom stvoriteľom-kráľom. Vraví, že kanaánitský boh El korešponduje so sumersko-babylonským bohom nebies a najvyššie postaveným sumerským bohom Anu či An, ktorý reprezentuje Saturn. El, primárny boh Blízkeho východu, bol považovaný za otca bohov, stvoriteľa bytostí, otca ľudského rodu, večného kráľa, boha bezhraničnej múdrosti. Prorok Starého zákona Izaiáš lokalizoval trón boha El (Saturna) na ďalekom severe.


Boh času, neporiadku a chaosu Kronos alebo Cronus, ktorého Feničania volali El, bol kráľom kraja, a po svojom skone bol uctievaný ako hviezda Saturn.


Okultistka Helena Blavatská považovala El, slnečného boha Sýrianov, Egypťanov a Semitov, za Seta či Setha (Sutecha) a vravela, že El je prastarý Saturn - Izrael. Saturn je etiópsky boh Siva a chaldejský a kanaánitský boh plodnosti, počasia, dažďa, vetru, ročných období a vojny Baal, známy aj ako Bel. Títo bohovia sú prototypom Saturna. Saturn je taktiež Jehova Sabbaoth.


El, Belitan či starý Bel bol Grékmi nazývaný Kronos a Rimanmi Saturn, čo sú božstvá spájané s časom. Pre Sýrianov a Feničanov bol Saturn bohom menom Bel, Bolathen, El. El bol pre starovekých Hebrejcov jedným z prvých mien pre Boha a Židia stále považujú sobotu, anglicky Saturday (Saturnday), za "Boží deň". Sobota je zasvätená planéte Saturn.


El je Adon ('Pán') alias Tammuz ('Oddaný či pravý syn'), boh vegetácie a potravy, známy aj ako Dumuzid alebo Du'zu. Babylonský slnečný boh Bel ('Pán'. 'Veliteľ') alias El je "bezhraničným okamihom pred stvorením", je tajnou prvotnou bytosťou. Bel je známy ako sumerský boh vetra, vzduchu, zeme a búrok Enlil a babylonský boh zaklínania, liečiteľstva, múdrosti, osudu a svetla Marduk.


David Talbott vraví, že kanaánitský boh El bol považovaný za býčieho boha a grécky boh Kronos bol rohatým bohom. Židovský Jahve - biblický Hospodin, Hospod, Pán - bol Býkom Izraela, grécky solárny boh Helios bol Adiounianský Býk.


Saturn je boh slnka a ohňa Moloch, ktorému Izraeliti, Feničania a Moabiti ponúkali svoje deti ako obeť. Pôvod tohto obetovania zrejme leží vo Fenícii a v stredozemných kolóniách. Moloch, známy aj ako Molech, Molekh, Molok, Molek, Molock, Moloc, Melech, Milcom alebo Molcom, bol modlou Feničanov a Amonitov a spájal sa so solárnym býkom a planétou Saturn. Bol zobrazovaný s ľudským telom a hlavou vola. Grécki a rímski spisovatelia označovali krutého boha Molocha za Kronosa a Saturna. Uctievanie saturnského Molocha - Dionýza, solárneho boha a zároveň starogréckeho a rímskeho boha úrody, plodnosti, zábavy, vína a vinohradníctva, prevládalo v Sýrii.
Molochovi - Saturnovi boli stavané šesťrohé čierne chrámy; kňazi sa obliekali do čiernych odevov, dary mu boli poskytované na Siedmy deň - v sobotu.


Jakub zo Sarugu, biskup v Batnai, vravel, že Izraeliti uctievali Saturn ako svojho Boha. Sabaeáni nazývali Saturn "bohom Židov".


Egyptským názvom pre planétu Saturn bolo meno Refan/Remfan.
Saturn je egyptský boh zeme Keb, známy aj ako Seb či Geb. Kab v hebrejčine znamená zomrieť, zahynúť, zaniknúť. Kebo znamená zostúpiť ku Hádovi, (gréckemu) bohovi podsvetia. Keb je solárny Bel, staroegyptský stvoriteľ, pán sveta a kráľ bohov Amon, Kronos, starogrécky hrozivý obor so stovkou dračích hláv a s hlasom človeka, býka a psa Tyfón a rímsky slnečný boh Sol.


V Grécku predstavoval Dionýzos, v Ríme známy ako Bakchus, ohnivého boha Molocha Ariela. Dionýzos bol fenický a arabský Bal Saturn a hebrejský El Moloch.


Podľa grécko-rímskych zdrojov Kartáginci upaľovali svoje deti ako obetný dar bohovi menom Ba’al Hammon či Hamon, ktorý bol v Kartágu považovaný za kráľa bohov a za boha počasia. Starovekí grécki autori ho identifikovali so starogréckym mytologickým obrom Titánom - Kronosom, v starom Ríme ho stotožnili so Saturnom.


K biblickému Elovi je často priraďovaný Jahve či Jehova. V židovskej teológii sa Jahve stal dominujúcim božstvom v rozsiahlom starovekom panteóne a bol považovaný za kmeňového vulkanického a ohnivého boha, ktorý sa stal bohom vesmíru. Rakúsky psychológ Sigmund Freud povedal, že Jahve bol nepochybne sopečným božstvom; vulkán sa spája s ohňom. Jahve je teda bohom ohňa, je solárnym božstvom. Jahve je gnostický archont-zotročovateľ Iao, od ktorého Mojžiš obdržal kamenné tabuľky s božími prikázaniami a ktorý bol stotožnený s Baalom (Ba'al Hammonom), ktorý je gréckym Tyfónom. Jahve je taktiež Adonaj (oslovenie Boha v Starom zákone, pričom Židia po babylonskom zajatí nesmeli vysloviť meno boha Jahve) a gnostický archont Jaldabaoth, ktorý "stvoril" človeka k obrazu svojmu. Švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung povedal, že "v podobe holubice zostúpila [Sofia - Múdrosť] k vodám a porodila Saturna, ktorý je identický s Jahvem." Jahve je Saturn - hviezda Izraela, mocnosť, ktorá bola v minulosti považovaná za prvotné slnko.


Jahve je Elath - Iahu. Meno Iahu (Jahu) sa objavilo v Egypte okolo roku 2500 pred našim letopočtom a bolo pomenovaním pre egyptského boha púšte a zla Seta. Iahu bolo taktiež prezývkou pre Setovho brata menom Horus, ktorý bol bohom nebies, kráľov, vojny a slnka, a tiež pre Dionýza zvaného aj Iacchus.


Židovský boh Jahve alias Saturn je El Šadaj - v preklade Všemohúci Boh. El Šadaj je Hromovládca, Mocný, Nepremožiteľný, Nezmeniteľný. El Šadaj znamená podľa švajčiarskeho profesora biblickej hebrejčiny a biblickej archeológie Ernsta Knaufa "boh pustatiny". Prekladá sa aj ako "boh hôr", odkazujúc na mezopotámsku "božskú" horu a biblický vrch Izraelitov zvaný Sinaj. El Šadaj je považovaný za Boha Abraháma a spája sa so slovom JHVH. Slovo Šadaj sa spája aj s pojmom "Ničiteľ". Šadaj bol jedným z mnohých bohov v kanaánitskom náboženstve. El Šadaj bol neskôr démonizovaný ako jeden z "diablov", ktorému Izraeliti obetúvali svoje deti, synov a dcéry.


Filištínci uctievali Dagona, starovekého boha plodnosti v Asýrii a Ugarite. Jeho meno býva spájané s hebrejským slovom dagh (ryba) alebo s da-ghan' (zrno). Americký učenec Joseph Fontenrose tvrdil, že v Ugarite bol Dagon identifikovaný s bohom El a Saturnom. Saturn bol v starom Ríme bohom úrody a zrna. Dagon bol stotožňovaný s Bakchusom alias Dionýzom. S rybím bohom Dagonom bol stotožňovaný aj kresťanský Ježiš, ktorý bol nazývaný Ichthys (ryba).


Bel, Kronos či Saturn bol Otcom bohov. Ako Otec bohov bol známy aj rímsky boh Janus, ktorý bol považovaný za boha bohov. Janus bol bohom všetkého začínajúceho, ochrancom dverí, brán a prechodov. Saturn je v okultizme považovaný za strážcu prahu. Grécky básnik Homér tvrdil, že Janus a Saturn sú jednou a tou istou bytosťou.


Ako symbol Ježiša Krista je niekedy užívaný diagonálny kríž v tvare X. Slovo Kristus v gréčtine začína gréckym písmenom X. X je solárny symbol a reprezentuje tiež Kronosa, ktorý je len iným aspektom Tammuza, predstavuje planétu Saturn a boha Saturna v rímskej mytológii. Medzi najznámejší Kristov monogram patrí christogram Chí-ró, ktorý je zložený z dvoch gréckych písmen X (chí) a P (ró), teda prvých dvoch písmen, ktoré vidíme v gréckom preklade slova Kristus - Christos - ΧΡΙΣΤΟΣ. V Egypte bol Chí-ró monogramom slnečného boha Osirisa, a bol taktiež znamením rímskeho Jupitera Ammona a gréckeho Dia. Chí-ró (alias "XP") je predkresťanský symbol a v starom Grécku sa spájal s menom boha Kronosa, ktoré sa v gréčtine píše ΧΡONΟΣ. Kresťania symbol chí-ró prebrali a použili ho ako skratku pre Krista.


Ako vidíme, Saturn je vo svete známy pod nespočtom rôznych mien a názvov, a bol a stále je akýmsi skrytým centrom pozornosti a uctievania po celom svete, zahaleným pod mnohými označeniami. Saturn nie je len jedno konkrétne božstvo, ale je to akási univerzálna 'sila' vesmíru a ako božstvo zahŕňa všetky možné aspekty bytia.


Ďalšie články o Saturne nájdeš tu.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Hlasujte ve finále Blogera roku

Autor: Mário Oláh | úterý 4.7.2017 14:41 | karma článku: 15.06 | přečteno: 517x


Další články blogera

Mário Oláh

Devi(l), nebo a peklo, Luciferovo sigilum, anch, kabalistický strom života, smrť, pojítko

Kuknime sa spolu na pár symbolov ako je Devil (diabol) alias Devi, na peklo a nebo ako prvú a siedmu čakru, Luciferovo sigilum a vyobrazenie istej teórie, anch, kabalistický strom života, smrť a okultnú symboliku ako "pojítko".

23.4.2018 v 11:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 105 | Diskuse

Mário Oláh

Hermova tyč, m(i/a)krokozmos, starí vidúci, lono, dračie oko, Yoda, NWO, transgenderizmus

Mojou veľkou záľubou je, ako si si už iste všimol, rozoberanie a skúmanie symboliky a rôznych takzvaných 'právd', alebo nazvi to ako chceš.

17.4.2018 v 8:55 | Karma článku: 12.72 | Přečteno: 219 | Diskuse

Mário Oláh

Zápis z magického denníka Fratera Saepesa - XXIV.XI.MMXVII

Frater Saepes v zápisníku rozobral ukážku archontického otŕčania sa v zábavnom priemysle, cez ktorý archonti dávajú o sebe radi vedieť, a okrem iného sa zmieňuje aj o malom psychonautickom zážitku s rastlinou sily zvanou Caligula.

5.4.2018 v 13:20 | Karma článku: 12.90 | Přečteno: 157 |

Mário Oláh

Vzostup Satana, pentagram, Kristus, oči a nekonečnosť, kríž, Bafomet, had, Veľká noc

Článková štúdia pojednáva o vzostupe Satana z pekla alias Kundalini z koreňovej čakry, pentagrame, Kristovi ako rajskom hadovi, očiach ako odraze nekonečna, kríži, Bafometovi, nemravnom hadovi a pravom význame Veľkej noci.

3.4.2018 v 12:38 | Karma článku: 12.97 | Přečteno: 387 |

Další články z rubriky Ostatní

Olga Pavlíková

Jak dlouho ještě budou strašit svět Merkelová s Macronem?

Dle Financial Times chce prý Brusel „sebrat peníze“ střední Evropě a poslat je na jih. Má dojít k ukončení praxe přidělování peněz z fondů soudržnosti dle výše HDP na obyvatele, rozdělovací mechanismus má zahrnovat

23.4.2018 v 11:48 | Karma článku: 35.62 | Přečteno: 1016 | Diskuse

Mário Oláh

Devi(l), nebo a peklo, Luciferovo sigilum, anch, kabalistický strom života, smrť, pojítko

Kuknime sa spolu na pár symbolov ako je Devil (diabol) alias Devi, na peklo a nebo ako prvú a siedmu čakru, Luciferovo sigilum a vyobrazenie istej teórie, anch, kabalistický strom života, smrť a okultnú symboliku ako "pojítko".

23.4.2018 v 11:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 105 | Diskuse

Zuzana Zajícová

Je t´aime…všem mým láskám…

Vždycky jednou za tři týdny jsem o víkendu sama doma. Pan Zajíc má v práci službu. Místo abych se někde veselila, popřípadě s nohama na stole se flákala, věnuji se zcela prozaickým činnostem.

23.4.2018 v 9:23 | Karma článku: 19.93 | Přečteno: 496 | Diskuse

Dana Adámková

Jak moc je důležitý klid v duši, když tělo stůně

Nikdo se do nemocnice netěší. Nikdo nepředpokládá, že tam zažije něco výjimečného. Stejné to bylo u mne.

22.4.2018 v 20:49 | Karma článku: 19.31 | Přečteno: 478 | Diskuse

Ivana Pavlisková

Zn.: Chci práci

Práce je dost, nejsou lidi, kdo chce, práci, si vždycky najde. To jsou stručná hesla, která se objevují v médiích a tak různě. Možná to platí pro některé obory, možná pro určité specialisty, ale skutečnost vypadá mnohdy jinak.

22.4.2018 v 20:15 | Karma článku: 40.69 | Přečteno: 3836 | Diskuse
Počet článků 154 Celková karma 14.16 Průměrná čtenost 1115

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Kokothus.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku novú stránku zvanú "Strážca poznania" (f dole), takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.