Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pojednanie o Veľkej tarotovej arkáne

10. 04. 2017 11:21:57
Pojem Veľká arkána znamená veľké mystérium. Skrytú záhadu. Tarot podľa môjho skromného názoru ukrýva poznanie o tomto dualitnom svete v najhlbšom možnom zmysle. Tarotové karty sú "diablove" karty plné poznania.

Veľká tarotová arkána obsahuje dvadsaťdva tarotových kariet - 'dvadsaťdva párov chromozómov DNA' - ktoré majú čísla od 0 po XXI. Základnými tarotovými symbolmi sú hole, poháre, meče a disky - sú to štyri súčasti DNA, a to adenín, guanín, cytozín a tymín. Každá tarotová karta Veľkej arkány predstavuje archetyp stavu vedomia. Odložil som nabok knihy o tarote, ktoré toho aj tak moc v zrozumiteľnej forme neprezradia, a poviem teraz príbeh každej tarotovej karty Veľkej arkány tak, ako to chápem ja. Je to moja hypotéza.


0 - BLÁZON

Tarotová karta Blázon má číslo 0. Tou 0 (nulou) je symbolický had, ktorý sa kúše do chvosta - pokušiteľ Uroboros. Je to pýchou žiariaci "plaz", ktorý sa oddelil od zdroja. Je to kráľ, ktorý chce vládnuť vo svete oddelenia - duality. On reprezentuje večnú "temnotu" vedomia, ktoré zvádza a premieňa na svoj odraz. Nevinný tarotový Blázon stojí pred solárnym božstvom, ktorého sa nebojí. To solárne božstvo je číslom 0 - Uroborom. Uroboros je tá pomyselná kruhová sila, ktorá obtáča čiernobiely ázijský symbol jin jang. Blázon je čistá duša, ktorá nemá z ničoho strach a ktorá sa dokáže zasmiať akémukoľvek nebezpečenstvu. Blázon je stále súčasťou nekonečného zdroja vedomia. Je to ten, ktorého solárny Uroboros zvádza.


I - MÁG

S Bláznovým podľahnutím či zvedením prichádza tarotový Mág, ktorý má číslo I. I je falický symbol - penis. I reprezentuje oddelenie. Tarotový Mág je tou falickou I (jednotkou), ktorá skočila do solárneho hada Urobora - čisla 0 (vagína). 0 - vagína - ruža - je tým lákadlom pre Blázna. I je obelisk, 0 je kruh na spodku obelisku. Mág je obklopený žiarou, pretože splynul so zvodným svetlom hada Urobora. S Mágom sa začína vytvárať dualita. Je to architekt stojaci pred rajskou záhradou. Svet Mága je už svetom "diabla", ktorému Mág podľahol, svetom nastávajúcej duality.


II - VEĽKŇAŽKA

Žiarivý jang - Mág, ktorý podľahol zvodu - potrebuje vo svete Urobora protikladný jin. Mág, ktorý podľahol hadovi odpojenému od nekonečna, stretáva svoj pohlavný protiklad - Veľkňažku (karta má číslo II). Rímske číslo II sú dva stĺpy duality. Je to vagína Veľkňažky. II = 0 a je to vaginálna symbolika. Je to vstup do raja. S Veľkňažkou prichádza rozkoš a úplný vstup do duality - podľahnutie protikladu. Veľkňažka je jin, do ktorého jangový Mág spadol. Do čiernej priepasti. Veľkňažka stojí symbolicky za prvotných hriechom - zviedla Mága, ktorý sa nechal zviesť - symbolického Adama. Veľkňažka je egyptská bohyňa plodnosti Isis, Mág je prvotný boh-ploditeľ Osiris.


III - CISÁROVNÁ

Keď sa Mágov penis symbolizovaný číslom I spojí s vagínou Veľkňažky II, dostaneme III. Tarotovou kartou veľkej arkány s číslom tri je Cisárovná - je to Veľkňažka, ktorú Mág oplodnil. Cisárovná odpočíva v raji, ktorý ako Veľkňažka strážila a do ktorého vpustila aj Mága. Cisárovná reprezentuje plodnosť, tvorivosť. S Cisárovnou začína vek tvorenia.


IV - VLADÁR

Z Veľkňažky sa stala tehotná Cisárovná, z Mága zas pyšný a autoritársky Cisár či Vladár, ktorý túži po moci. Sebecký aspekt Mága, ktorý podľahol Uroborovi, sa pri karte Vladár začína masívne prejavovať. Vladár sa pripravuje na dobývanie vedomia.


V - VEĽKŇAZ

Vladár poveril Veľkňaza, aby strážil tajomstvo duality a predával ho iba Vyvoleným. Tie dva kľúče, ktoré sú načrtnuté na karte pod Veľkňazom, je písmeno X - ukážkový symbol duality. X znázorňuje akoby nekonečnú komunikáciu medzi dvomi oddelenými vedomiami. X vytvárajú dvaja ľudia, ktorí sa neustále spolu rozprávajú, ale nikdy nepochopia, že sú nekonečnom, jedným a tým istým vedomím, ktoré sa samé sebe snaží pochopiť. X je obrovským písmenom tajomstva, ktoré je starostlivo strážené. Vladár je pánom tajomstva, ktorý ho dôkladne kontroluje cez Veľkňaza.


VI - MILENCI

Vladár, ktorý sa čím ďalej tým viac stotožňuje s prvotným bohom túžiacim po vláde a ktorý potrebuje uctievačov (základ oddelenia), ktorým bude vládnuť, sa rozhodol dobyť nepoškvrnené vedomie, ktoré môžeme nazvať "človek". Ale nebol to tento súčasný človek, ktorý sa topí v nedokonalosti. Vladár sa - v tarote často zobrazovaný v podobe krásneho a zvodného solárneho anjela, božského Lucifera - zmocnil "ľudí", ktorí museli byť kedysi dokonalým vedomím, ale nechali sa zviesť. A boli zvedení do sveta duality - poznania takzvaného dobra a zla. Od tej chvíle sa Vladár stal vládcom "sveta" "ľudských" bytostí. "Vytvoril" "ľudské nádoby" a uväznil v nich duše "človeka". Sú to duše, ktoré Vladárovi podľahli. Nádoby pre duše majú mužské a ženské pohlavie. Tak je duša človeka vložená do dvoch telesných protikladov - protichodných prvkov duality, ktorým vládne Vladár. Toto reprezentuje karta zvaná Milenci.


VII - KOČ

Vladár sa stal úspešným dobyvateľom - vozatajom preháňajúcim sa na svojom Koči - a dobýva "svet" v mene duality (to reprezentuje čierny a biely kôň). Je to hrdina - víťaz, nekonečný bojovník, zotročovateľ slabých.


VIII - SILA

Cisárovná - ženský prvok dualitného vedomia, ktorá vládne dualitnému svetu spolu s Vladárom - mužským prvkom, sa môže pýšiť svojou silou vládnuť nad svetom prírody. Je to bohyňa krásy a lásky, ktorá vyvažuje Vladárovu moc.


IX - PUSTOVNÍK

Tarotový Pustovník je starý Vladár - dôchodca, ku ktorému sa pomaly približuje chladná smrť. Je to ten, ktorému dotikávajú hodiny života.


X - KOLESO ŠŤASTIA

Dokiaľ Pustovník - tento starý boh Osiris "žil", dovtedy bolo na Zemi relatívne dobre. Bola to éra Svetla (avšak falošného odrazu skutočného zdroja vedomia). Na nebesiach žiarilo tarotové Koleso šťastia, známe aj ako Koleso osudu - bolo to Vladárove "svetlo vychádzajúce z lampáša", prastarý solárny trpaslík Saturn, podporujúci bielu stranu jin jangu. Koleso šťastia je prvotné slnko Saturn, ktoré predchádzalo súčasnému Slnku.


XI - SPRAVODLIVOSŤ

Postupný vývoj vo svete duality narazil na bod rovnováhy. Váhy sú vyvážené. Tarotová karta symbolizujúca rovnováhu zvaná Spravodlivosť oddeľuje karty s číslami I - X a karty s číslami XII - XXI a stáva sa tak kartou rovnováhy. Spravodlivosť znamená vyrovnanosť. Spravodlivosť je bodom akéhosi zlomu.


XII - VISELEC

Doba predošlej dualitnej "harmónie" sa raz v dualitnom svete musí skončiť a musí nasledovať pád. Harmónia a pád sa neustále cyklicky striedajú - to je zákon duality. Nasleduje skaza reprezentovaná Viselcom priviazaným na kríž. Všetko sa otáča naruby. To pravé šialenstvo sa ešte len začína.


XIII - SMRŤ

Katastrofa nastávajúca pri prechode z éry svetla do aeónu temnoty, ktorá sa odrazila napríklad na Veľkej biblickej povodni, dáva priestor skonu. Starý Vladár definitívne zomiera. Od tohto momentu preberá moc Smrť, nová podoba dualitného Vladára. Vládca života sa mení na vládcu smrti.


XIV - MIERNOSŤ

Svet mŕtvych začína spravovať vládca reinkarnácie, ktorého reprezentuje tarotová karta Miernosť a ktorý začne kontrolovať tok duší v dualitnom svete. On kontroluje tok života a smrti vo svete dvojakosti. Odteraz všetky duše idú k nemu a on im dáva nový život vo svete, ktorému vládne Smrť.


XV - DIABOL

Tarotová Smrť sa manifestuje ako Diabol - Satan. Diabol - vladársky netvor z podsvetia - sa stáva pánom skonu a odteraz vládne svetu smrteľníkov. Je pánom duality.


XVI - VEŽA

Diabol - Satan, nový boh temnoty a smrti, sa stáva pánom teroru a ničí tých, ktorí ho chcú prekonať - tých, čo stavajú vežu, aby dosiahli nebesia a vyrovnali sa falošnému bohovi. Diabol chce byť najvyšším vládcom sveta a nechce mať žiadnu konkurenciu smrteľníkov. To symbolizuje tarotová karta Veža.


XVII - HVIEZDA

Bývalé Koleso šťastia (Saturn), ktoré sa zmenilo na koleso smrti, sa stalo už iba malou, nie príliš nápadnou bodkou - Hviezdou - na oblohe. "Planéta" Saturn - hnedá trpasličia hviezda, sa po katastrofe vzdialila od Zeme. A táto Hviezda (smrti) sa postupne stratila medzi miliónmi ďalších hviezd. Diablova vláda začína byť skrytá. Žena vylievajúca vodu z džbána si Hviezdu nevšíma.


XVIII - MESIAC

Nebesiam začína dominovať Mesiac, ktorý na nebesiach podľa starých legiend nebol. Mesiac začína byť považovaný za jeden z prvkov duality.


XIX - SLNKO

Takisto spolu s Mesiacom začína nebesiam dominovať Slnko, ktoré nahradilo solárne Koleso šťastia - Saturn. Slnko spolu s Mesiacom má navonok reprezentovať dualitné prvky sveta - protiklady.


XX - POSLEDNÝ SÚD

Diabol, ktorý svetu doteraz vládne, sa má ľuďom predstaviť ako anjel svetla schopný robiť zázraky ako napríklad kriesenie mŕtvych - o tom hovorí tarotová karta Posledný súd. Takú moc diabol má. Má byť znovunastolená vláda Vladára - spasiteľa sveta. Saturn, svetlo starého Pustovníka, má opäť získať svoje solárne postavenie. Ľudia tohto zjaveného slnečného spasiteľského anjela majú začať uctievať - to je chyták duality. Anjel svetla má iba ukazovať cestu ku zdroju, nemá byť uctievaný.


XXI - SVET

Tak sa tento diabolský anjel svetla pod vplyvom uctievania má stať zjaveným vládcom sveta - falošným spasiteľom - to odráža tarotová karta Svet. Uctievanie všeobecne posilňuje dualitu. Dochádza k nástupu solárneho vedomia - éry luciferského Svetla, k pokračovaniu dualitného cyklu, ktorý nemá mať pod kontrolou nik iný než vládca dvojakosti diabol. Človek má byť pod nadvládou prvotného božského hada Urobora. Veľké dielo alchymistov alebo skôr skazy má byť dovŕšené. Je to ukončenie cyklu, po ktorého dovŕšení však nasleduje návrat k Bláznovi s číslom 0. Na karte Svet XXI predstavuje Uroboros číslo 0 a postava, ktorú Uroboros zviera, vyzerá ako Blázon. Cyklus sa začne opakovať. XXI = 21, nasleduje 0. Je to 2, 1, 0 - odpočítavanie.


ĎALŠIE POJEDNANIA NÁJDEŠ TU.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Autor: Mário Oláh | pondělí 10.4.2017 11:21 | karma článku: 17.56 | přečteno: 263x

Další články blogera

Mário Oláh

Liber Mage & Psychonaut: Limbo a tarotový dážď

"V ľuďoch sa skrýva možnosť poznať, ale väčšina ľudí túto možnosť možno nikdy neobjaví, pretože príliš dbajú na populárnu antivedomosť a snahu byť trendovými megaslužobníkmi," vraví spoločenský heretik Frater Saepes.

13.11.2017 v 15:18 | Karma článku: 12.70 | Přečteno: 133 |

Mário Oláh

Liber Mage & Psychonaut: Džinov mok a exorcizmus

Rozhodol som sa absolvovať psychonautický "rituál" pred zrkadlovou "bránou" do seba samého. Bol som rozhodnutý čeliť klifotickej stránke svojho vedomia (alebo teda svojmu hrozivému nevedomiu) v zmenenom stave vedomia.

11.11.2017 v 8:23 | Karma článku: 14.52 | Přečteno: 163 |

Mário Oláh

Transhumanizmus - zánik človeka & zrodenie kyborga

Transhumanistická agenda, ktorú na ľudí "filantropická" elita dlhodobo pripravuje, presahuje všetky predstavy, ktoré si človek môže vypredstavovať. Kamery a sledovacie televízory sú vecou prehistórie.

9.11.2017 v 14:47 | Karma článku: 15.51 | Přečteno: 338 |

Mário Oláh

Zápis z magického denníka Fratera Saepesa - XXXI.X.MMXVII

Dvadsiaty šiesty zápis z magického zápisníka Fratera Saepesa je zameraný na deň, počas ktorého sa u nás i inde oslavuje satanský sviatok zvaný Halloween. Ako ho strávil Frater Saepes, sa pekne dozvieš v tomto príspevku.

1.11.2017 v 9:33 | Karma článku: 12.69 | Přečteno: 166 |

Další články z rubriky Ostatní

Ladislav Jílek

Gregoriánský kalendář

Při výročí VŘSR se vyrojilo mnoho článků a ve většině z nich bylo upozorněno na to, že říjnová byla podle juliánského kalendáře, podle gregoriánského byla až listopadová.

19.11.2017 v 11:00 | Karma článku: 7.65 | Přečteno: 102 | Diskuse

Libuse Palkova

Já si létám já se vznáším

Vypůjčila jsem si slova jedné písničky jako titul blogu, který netradičně představí dva zcela odlišné fenomény-přesněji, titul charakterizuje ten první jev, zatímco na druhý by se dalo vztáhnout -čím výš vyletíš, tím níže spadneš.

19.11.2017 v 9:12 | Karma článku: 11.19 | Přečteno: 317 | Diskuse

Karel Boháček

Jaký sexuální fetiš je pro chlapa neodolatelný? Aneb Názory muže za zenitem 9. část

V předposlední části desetidílné minisérie uděláme něco, co jsme zatím zdánlivě nezkusili ani náznakem.

19.11.2017 v 9:03 | Karma článku: 14.32 | Přečteno: 534 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Země se fakt naštvala

Hele lidi, má trpělivost s vámi už došla. Já, Matka Země a spolu se mnou mé děti, synové Vzduch a Oheň a dcera Voda už vás máme plné zuby.

19.11.2017 v 8:52 | Karma článku: 11.55 | Přečteno: 312 | Diskuse

Helena Vlachová

Sexuální obtěžování

Všeho s mírou. Platí o všem v našem životě. O alkoholu, kouření, jídle, dalo by se toho napsat hodně, hovoříme-li o uměřenosti.

19.11.2017 v 7:40 | Karma článku: 32.47 | Přečteno: 802 | Diskuse
Počet článků 138 Celková karma 14.39 Průměrná čtenost 1067

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Kokothus.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku novú stránku zvanú "Strážca poznania" (f dole), takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.