Pátek 6. prosince 2019, svátek má Mikuláš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 6. prosince 2019 Mikuláš

Saturn v okultnej symbolike

12. 10. 2016 15:50:04
Saturnov kult je zakorenený v každom aspekte ľudského života. Avšak skutočný význam Saturna poznajú iba najvyššie postavení zasvätenci tajných spoločností a je ukrytý v najhlbších podložiach svetových náboženstiev.


Okultizmus je založený na viere (či skôr poznaní), že v prírode a celkovo vo svete pôsobia skryté sily, ktoré je možné poznať a využívať. Do sféry okultizmu prakticky spadajú taktiež tajné náuky a praktiky náboženstiev. Dá sa povedať, že okultné vplyvy sú všade a dotýkajú sa každého človeka, aj keď o tom človek nemusí vedieť (a väčšinou ani nevie a nechce vedieť). Pravý význam okultizmu poznajú vysokopostavení zasvätenci do tajných učení (alebo výhradne špička), zasvätení do tajných globálnych okultných spoločností. Náuky, symboly a významy sú globálne prepojené vďaka znalcom tajomstiev. So skrytými okultnými silami úzko súvisí entita zvaná Saturn. Saturn je falošný stvoriteľ sveta (je to utvárateľ či formovač fyzického sveta), je to vládca reality a pán času, pán démonov, vedomé skryté slnko, ktoré drží ľudstvo dlhú dobu vo vibračnom otroctve. Je jadrom konšpirácie, o ktoré drvivá väčšina takzvaných alternatívnych médií a konšpiračných bádateľov ani nezakopne. O Saturne som toho v predchádzajúcich článkoch napísal už mnoho, takže v tomto článku doplním či rozšírim niektoré ďalšie informácie o saturnskej symbolike, ktorá "nemá konca".

Hexagram - jeden z najčastejšie používaných symbolov v okultizme.


Planéta Saturn bola pomenovaná podľa rímskeho boha Saturna - pána vzniku a zániku, hojnosti, majetku, periodického opakovania a času. Saturn sa nazýva Pán prstencov, resp. prsteňov (po anglicky The Lord of the Rings). Počas svadobného obradu si partneri vymieňajú pred Pánom (Lordom) prstene. Väčšina ľudí má svadbu v sobotu, v deň zasvätený planéte Saturn (sobota po anglicky je Saturday; je to Saturnday - deň Saturna). Bádateľ a nezávislý vzdelanec v okultnej sfére Jordan Maxwell vraví, že symbolom Boha či Pána je prsteň, ktorý si partneri navzájom vymieňajú pri svadobnom obrade. Svadobný prsteň reprezentuje prstence Saturna.

Svadobné prstene a saturnské prstence.


Semitské národy hovorili o bohovi Saturnovi ako o božstve zvanom El; El bolo pre nich hlavným božstvom a reprezentovala ho čierna kocka. Pojem Elohim odkazuje na starých bohov, ktorí mali stvoriť človeka k obrazu svojmu. Satan je jedným z Elohimov.

Zobrazenie Elohimov.


V astroteológii planéta Saturn predstavuje Satana. Je to kult božstva El. Slovo Satan je odvodené od slova Saturn. Saturn sa často spája s čiernou farbou rovnako ako Satan. Spisovateľ John Sebastian Marrowe Ward vo svojej knihe Slobodomurárstvo a starovekí bohovia napísal: "Saturn je Satan, zvodca či presnejšie pokušiteľ. Jeho úlohou je trestať a podmaňovať si spurné vášne v primitívnom človeku."

Zobrazenie Satana.


Od slova El máme odvodené (anglické) slová ako Elite (elita), Elect (zvoliť), Elder (starší), Evangelist (evanjelista), Hell (peklo), mená démonov ako Samael, Azrael, Bael, Eligos atď.

Samael.


Saturn sa spája so znamením Kozorožca. Kozorožec je reprezentovaný ako hybrid kozy a ryby.

Zobrazenie súhvezdia Kozorožca.


So Saturnom sa pojí napoly ľudská a napoly kozia bytosť zvaná Pan. Pan bol v gréckom náboženstve a mytológii bohom divočiny, pastierov a stád, horských pustatín a ľudovej hudby. Kanadský spisovateľ, mystik a zasvätenec do slobodného murárstva Manly P. Hall o bohovi všetkých bohov Panovi povedal: "Pan bol zmiešaným stvorením, ktorého hornú polovicu tvoril človek s rohmi a dolná polovica mala formu kozy. Panova píšťala značila harmóniu sfér, a samotný boh je symbolom Saturna, pretože Saturn má trón v Kozorožcovi, ktorého emblémom je koza." Podľa nemeckej okultnej spoločnosti Saturnské bratstvo (Fraternitas Saturni) je Pan predchodcom moderného zobrazenia Satana.

Grécky boh Pan, predchodca Satana.


Kozorožec, ktorému Saturn vládne, je zobrazovaný ako koza s rybacím chvostom lezúca po kameni či skale. Saturn sa pojí s kozou a skalami. Väčšinou ide o opustené či spustošené hory. S kameňmi sa spájajú kamenné tabuľky, na ktorých bolo podľa Svätého písma zapísaných desať Božích prikázaní.

Kozorožec "sediaci" na skale.

Démonická hybridná koza (či cap) stojaca na kameni a kamenné tabuľky s Božími prikázaniami.


Saturn bol v Grécku známy ako boh Kronos - Otec času, ktorý bol vodcom prvej generácie Titánov. Kronos vládol mytologickému Zlatému veku a bol usadený nad severným pólom Zeme. Ako Otec času nás Saturn drží zamknutých v lineárnom, sekvenčnom čase.

Kronos.


Saturn bol v starých časoch známy ako egyptský boh záhrobia, podsvetia a zmŕtvychvstania Osiris. Autorka Cathy Burns vo svojej knihe Slobodomurárske a okultné symboly objasnené píše, že Osiris "spáchal incest so svojou sestrou Isis, čo vyústilo v pôrod egyptského boha smrti Hora známeho ako slnečný boh. Osiris je známy pod mnohými menami v rôznych krajoch. V Trácii a v Grécku bol známy ako Dionýzos, boh potešenia a vína. Oslavy na Dionýzovu počesť často vyvrcholili vykonaním ľudskej obety a orgiastickými sexuálnymi rituálmi. Vo Frýgii bol Osiris známy ako Sabasius, ktorý bol uctievaný ako solárne božstvo (slnečný boh) a ktorý bol zobrazovaný s rohmi a ktorého emblémom bol had. V iných krajoch bol známy pod ďalšími menami: Deonis, Chlapec Jupiter, Kentaur, Orion, Saturn, Chlapec Plutus, Iswara, Okrídlený, Nimrod, Adoni, Hermes, Prometheus, Poseidón, Butes, Dardanus, Himeros, Imbors, Iasius, Zeus, Iacchus, Hu, Thor, Serapis, Ormuzd, Apolón, Tammuz, Atus, Herkules, Šiva, Moloch alebo aj Baal."

Osiris.


Starí Gréci nazývali Saturn slovom Helios. V archaických kópiách Platónových dialógov Timaeus je pre planétu Saturn použitý pojem Helios a ide o slnečné božstvo. Rimania Saturn nazývali menom Sol. Dávno pred Grékmi a Rimanmi uctievali Egypťania svetelného boha, hada, praotca bohov, stvoriteľa a prvú bytosť, ktorá povstala sama zo seba Atuma alebo Ré, s ktorým bol Atum stotožnený, tak ako Sumeri uctievali slnečného boha pravdy, spásy a spravodlivosti Utu a Babylončania boha slnka, spravodlivosti, zákona, veštby a vykúpenia Šamaša. Kňazi a astronómovia oslavovali a uctievali nebeské svetlo na oblohe, ktorým bol podľa amerického mytológa Davida Talbotta Saturn v dávnych dobách, ako "univerzálneho monarchu", "otca civilizácie". Saturn bol považovaný za nebeský prototyp kráľov.

Prastarý nebeský žiarivý Saturn, pred ním sa nachádzala zelená Venuša a pred ňou červený Mars a spolu so Zemou podľa Davida Talbotta kedysi tvorili takzvanú pólovú konfiguráciu. Saturn, Venuša a Mars tvorili harmonickú trojku umiestnenú nad severným pólom Zeme. Podľa Talbotta bolo rozmiestnenie planét kedysi iné ako dnes. Saturn bol bližšie k Zemi a Venuša sa nachádzala medzi Marsom a Saturnom. Okolo Saturna "obiehal" v pradávnych dobách žiarivý 'polmesiac'. Všetko sa zmenilo po kozmickej katastrofe, ktorú symbolicky popisujú staroveké pramene po celom svete a kedy sa Saturn stal takzvaným Čiernym slnkom. V červenom štvorci vpravo dole je zobrazený astrologický symbol, ktorý sa používa ako symbol dnešného Slnka; v skutočnosti je to však symbol solárneho Saturna spred dávnych dôb.

Prastarý slnečný Saturn je symbolicky zobrazený na obale albumu Larks' Tongues In Aspic zo sedemdesiatych rokov od britskej hudobnej skupiny King Crimson. Frontman skupiny Robert Fripp mal k okultizmu dosť blízko.

Solárny Saturn s polmesiacom máme na Rider-Waitovej tarotovej karte Osmička pohárov.

Astrologický symbol Mesiaca skryto odkazuje na polmesiac prastarého Saturna.


Pred Veľkou potopou, ktorá nastala niekoľko tisíc rokov dozadu počas kozmickej katastrofy, bol Saturn uctievaný celým ľudstvom ako najvyššie postavený boh a panovník kráľov. Saturn panoval kráľovstvu Atlantídy a stal sa božským predchodcom všetkých pozemských kráľov a patriarchov.

Kráľ a kráľovná, ktorých kráľovským predchodcom je Saturn.


Starým symbolom Saturna je kocka. Najmä motív čiernej kocky vidíme všade po svete.

Čierna kocka v Santa Ana v USA. Takéto stavby v tvare čiernych kociek sú pomerne rozšírené.


Metatron je jedným z anjelov, ktorý je v judaizme považovaný za Boha Izraela, Boha neba a Boha zeme, Boha bohov. Slovo Metatron je v židovskej gematrii numericky zhodné so slovom Šadaj, ktoré sa používa ako označenie Boha. Metatronova kocka reprezentuje "mriežku" nášho vedomia a koncepciu fyzického vesmíru. Predstavuje Matrix, v ktorom je všetko obsiahnuté v trojdimenzionálnom bytí.

Metatronova kocka - kocka Saturnova.


Starí Hebrejci znázorňovali planétu Saturn ako šesťcípu hviezdu či hexagram, ktorá sa neskôr stala Dávidovou hviezdou. Tento symbol nájdeme na vlajke štátu Izrael.

Vlajka štátu Izrael.


Šesťcípa hviezda je najdôležitejším symbolom v okultizme a iné názvy pre ňu sú Hviezda Molochova, Hviezda Remfanova alebo Hviezda Saturnova.

Hexagram užitý v okultizme. Tetragrammaton.


Židovské meno pre Boha je reprezentované tzv. tetragrammatonom (JHVH) a je preložené ako Jahve (Yahweh) alebo Jehova (Jehovah). Pri rozčlenení dostaneme pravú definíciu slova Jehova, presnejšie slova Yah-Hovah: Yah znamená boh, Hovah znamená dychtivo prahnúci, padajúci, túžiaci, ničiaci, škodlivý, neposlušný, perverzný. Podľa starých tradícií Jehova predstavuje planétu Saturn. Židovskému Jehovovi predchádzal chaldejský hviezdny boh zvaný El Šadaj, ktorý predstavuje Al Šajtana, Satana, Setha či Seta, uctievaného v najdávnejšom staroveku.

Boh Jehova.


V satanskom horore s názvom Evilspeak (Zlorečenie) z roku 1981, ktorý si pochvaľoval aj zakladateľ Satanovej cirkvi Anton LaVey, považujúc ho za skutočne satanistický počin, jedna z postáv (cirkevný odpadlík menom Esteban) zistila, že: "Ja, Esteban, som poznal, že celý svet je ríšou zla, ktorej vládne zlý duch. A keďže moc, ktorá svetu vládne, je mocou diabla, znamená to, že Satan musí byť Bohom." Diabol či Satan alias Saturn je židovským Jehovom i kresťanským Bohom, čiže žido-kresťanským Hospodinom. Je to tá istá entita, len pod inými menami.

Esteban z filmu Evilspeak zistil, že "Satan musí byť Bohom."


Diabol je diable, double (z angličtiny dvojitý, duálny, dvojča, prízrak). Je to dvojník a spája sa s dualitou. Prvým párom dvojčiat spojeným s ľudským uvedomovaním bolo striedanie tmy a svetla reprezentované egyptskými bohmi Setom a Horom, kde Set predstavoval temnotu a Horus svetlo. Prejavom duality je aj biblické stretnutie Ježiša Krista so Satanom na hore. Táto dvojitosť sa prejavuje vo všetkom prejavenom bytí a jej pánom je Saturn, vládca nad svetlom i tmou. Diabol má vlastnosti mužských a ženských síl.

Svetlo versus Tma. Dualita pod nadvládou Saturna.


Diabol je ako naše dvojča, ktoré nám robí neustále zle. Je to naša symbolická rodina, náš zlomyseľný brat/sestra. V umeleckej sfére máme častý motív dvojičiek, pričom jedno je vždy dobré a druhé zlé. Za touto dvojitosťou stojí práve diabol, ktorý vytvára protiklad, narušuje harmóniu absolútnej jednoty.

Diabol ako zlá dvojička predstavujúca opozit.


V jednej epizóde animovaného TV seriálu Futurama máme magickú krabicu - symbolickú saturnskú kocku, ktorá predstavuje bránu do paralelného vesmíru, ktorý je dvojčaťom vesmíru a v ktorom má každá postava svojho dvojníka, ktorého udalosti dohnali k robeniu opačných rozhodnutí.

Magická krabica alias saturnská kocka vo Futurame.


Šesťcípa hviezda alebo hexagram je dôležitým slobodomurárskym symbolom. Hexagram predstavuje symbolické prepletenie mužskej (trojuholník s cípom smerom hore) a ženskej energie (trojuholník s cípom smerom dole). V okultizme je hexagram chápaný ako najvyšší symbol ducha prejaveného v hmote či Boha spojeného s človekom.

Slobodomurársky šperk Kráľovskej klenby v tvare hexagramu.


Bývalý satanista Bill Schnoebelen o hexagrame, okultnom symbole Saturna, povedal toto: "Hexagram musí byť prítomný pri vyvolávaní démona... Je to veľmi mocný nástroj na vzývanie Satana." Hexagram sa hojne vyskytuje v náboženskej symbolike.

Hexagram všade možne.


Hexagram používa v symbolike Luciferiánsky rád (Ordo Luciferi) ako tzv. Pečať Svetla.

Hexagram ako luciferiánska pečať.

Šesťcípa hviezda sa vznáša nad hlavou anjela Lucifera stojaceho na polmesiaci.


Staroegyptský boh púšte a zla a Reov záchranca Seth, alebo tiež Set, Sét, Seteh, Seteš, Sutech, je prvý a najstarší z bohov. Set je predobrazom Satana či Šajtana. Jeho planetárnym predstaviteľom je Saturn. Set bol považovaný za horné či najvyššie svetlo. Bol uctievaný ako "syn za Slnkom" či "slnko za Slnkom" (t.j. Slnku predchádzajúci). Slovo Set znamená "čierny". Set ako boh nebies zapadol pod obzor a v neskorších mytológiách bol považovaný za pána pekla či skrytej zeme. V magickom zmysle je Set stelesnením spiacich podvedomých atavizmov, zdedených po predkoch. Symbolom Seta v indickej mytológii je sanskrtský pojem makára; makára je krokodílom, symbolom božského ochrancu vojakov Sobeka - pôvodne považovaného za démona, a prináleží zodiakálnemu znameniu Kozorožca.

Set, staroegyptský boh púšte a zla.


Obdobou egyptského boha Seta je indický boh Šiva, ktorý je v mytológii Veľkým ničiteľom, premieňačom a ochrancom vesmíru.

Indický boh Šiva, obdoba Seta.


Šiva predstavuje vo védskej astrológii planétu Saturn. Je tiež bohom času a smrti. V zariadení CERNu vo Švajčiarsku je umiestnená socha Šivy, ako tancuje vo vnútri kruhu. Jeho tanec symbolizuje prapôvodnú deštruktívnu silu kozmu.

Socha Šivy v CERNe vo Švajčiarsku.


Slovo CERN sa spája so slovom Cernunnos, čo bol keltský rohatý boh podsvetia, hojnosti, zvierat a bohatstva, symbolizujúci Saturn.

Cernunnos, keltský saturnský boh.


V CERNe je umiestnený veľký hadrónový urýchľovač častíc, ktorý má zlepšiť spojenie medzi Zemou a Saturnom a vytvoriť tak interdimenzionálnu bránu, ktorá nám neprinesie nič dobré. CERN stojí na mieste, ktoré bolo v časoch starých Rimanov zasvätené démonickému ničiteľskému bohovi Apollyonovi či hebrejskému Abaddonovi, ktorý bol v Ázii známy pod menom Šiva. Toto miesto bolo považované za bránu do podsvetia. V Knihe zjavenia sa píše, že sa táto Priepasť má otvoriť a má z nej vystúpiť horda démonických kobyliek.

Hebrejský Abaddon, ktorý bol v Ázii známy ako Šiva.


Tantrizmus či tantra je súbor meditácií a rituálov vzniknutých v Indii minimálne pred piatym storočím nášho letopočtu. Tantra ovplyvnila mnoho východných náboženstiev. Slovo tantra znamená tkanina či osnova a naráža na prítomnosť dvoch protichodných kozmických princípov, ktoré na seba neustále pôsobia. Pri praktikovaní tantry, ktorá sa delí na rôzne smery, sa pracuje so sexuálnou energiou. Symbolom tantrizmu je šesťcípa hviezda, kde rovnostranný trojuholník s cípom hore predstavuje Šivov penis a trojuholník s cípom dole vagínu bohyne Šakti symbolizujúcej ženskú tvorivú silu. V tradičných tantrických textoch vedú Šiva a Šakti medzi sebou o tantre dialóg.

Tantrická symbolika a Šiva a Šakti praktizujúci tantru.


Neskoršou podobou staroegyptského boha Seta bol Amon-Ré ('skryté slnko'), ktorého grafickým znázornením je Baran (Aries) vo zverokruhu. Latinské označenie Aries je obdobou gréckeho slova Áres.

Amon-Ré a znak Barana (Aries).


Obdobou Seta, Setha či Sutecha je Šajtan, boh pochádzajúci zo starej sumerskej tradície, ktorého uctievali jezidovia v dolnej Mezopotámii. V islame je Šajtan ohnivý džin, Iblis, diabol, ktorý sa nepodriadil človeku.

Šajtan alias Satan alias Seth.


Seth je Sith z filmovej ságy Hviezdne vojny od zasvätenca do tajného vedenia Georgea Lucasa. Slovo Sith vo Hviezdnych vojnách predstavuje rád nadaných jedincov, ktorí užívajú tzv. temnú stranu Sily. Sú hnaní vášňou, túžbou po moci a pomstou. Sú veľmi mocní a majú fantastické schopnosti. Podliehajú energiám strachu, ktorý vedie k hnevu, nenávisti a k utrpeniu. Ich hlavnými farbami sú čierna a červená (sú hlavné farby satanizmu alias saturnizmu). Pristáli na cudzej planéte a podmanili si národ humanoidov, ktorý zotročili a s ktorým geneticky experimentujú. Sú majstrami intríg, zrád a spiknutí. V prvej trilógii Hviezdnych vojen je symbolicky ukázané tajné globálne spiknutie a v ďalšej trilógii temné impérium alias Nový svetový poriadok na čele s diktátorom bojuje proti malej skupinke odporcov krutovlády.

Sith alias Seth.


Gnostický termín Abrahadabra predstavuje formulu Veľkého Diela. Abra je solárna podoba skrytého boha Amona, Sobeka, Seta či Satana. Had, v strede slova Abrahadabra, je chaldejským pomenovaním pre Seta či Šajtana, a slovo Abrahadabra je formulou jeho mágie.

Magická formula Veľkého diela Abrahadabra. Britský okultista Aleister Crowley chápal Veľké dielo ako charakter vývojovej etapy ľudského vedomia od pozemského k solárnemu.


Set hral dôležitú úlohu v kulte mága Aleistera Crowleyho, kde Set je pomenovaním prapôvodného tvorivého ducha, a aj metódou sexuálnej mágie. Základnou formulou Nového Aeonu či Eónu (veku) vyhláseného Crowleym, ktorý mal započať roku 1904, a všetkej sexuálnej mágie je pojem LAŠTAL. LA (alias Nuit, bohyňa nočnej oblohy) sa spája s AL (alias Haditom, nekonečne malým bodom, ktorý v spojení s Nuit dáva vzniknúť prejavenému vesmíru) a polom ich vzájomnej súhry je ŠT (Set), ohnivý had, kundalini. Š je hebrejské písmeno Šin a znamená oheň, T je písmeno Tet a znamená had. Tet, Set či Thoth sú synonymné výrazy a všetky sa spájajú s hermetickým Luciferom. Šin je taktiež písmenom Seta či Šajtana, ohňa túžby (Hadita) v srdci hmoty (Nuit). Hadit predstavuje aj solárnu energiu. Crowley obnovil kult Seta, Šajtana či Satana s odôvodnením, že zbavil tento smer životu nepriateľských vlastností, ktorými ho malo nakaziť kresťanstvo.

Symbol, ktorý Crowley v rámci svojho thelemického kultu užíval, je obdobou hexagramu, symbolu Saturna. Crowley považoval Thelemu za filozofiu Nového Aeonu - nového veku, ktorému má vládnuť solárny Horus.


Slovo Aeon, ktoré Crowley často používal, má dvojitý význam. Okrem označenia časového cyklu je to tiež meno solárno-falického boha gnostikov a Iluminátov. Pre gnostikov slovo Aeon predstavovalo božstvo zvané Abraxas či Abrasax, najvyššiu bytosť. Toto božstvo symbolizuje podľa Hargrava Jenningsa Pána dvojitej moci, ktorý vyrastá z dvoch hadov. Zo slova Abraxas pochádza slovo Abrahadabra.

Abraxas. Slnečný kruh a polmesiac na obrázku nie sú symbolmi dnešného Slnka a Mesiaca, ale Saturna a žiarivého polmesiaca a spolu symbolizujú saturnskú dualitu.


Numerologická hodnota slova Abrahadabra je 418, čo je hodnota hebrejského písmena Chet. Chet je číslicou osem. Saturn sa viaže k číslu osem. Číslo 8 má tvar Merkurovho kaduceusu a je symbolom nekonečna. Chet ako 8 je číslom Veľkého Diela.

Znázornenie čísla osem v Crowleyho tarote. Keď sa 8 prevráti nabok, vznikne znak nekonečna (nekonečného cyklu zrodenia a smrti). Číslo osem je číslom Saturna.


Čierna kocka je dôležitým symbolom Saturna. V slobodomurárstve je významnou ochranou bratstva. Dovoľuje slobodomurárskemu bratovi, ktorý si neželá odhaľovať svoje poznanie verejne, použiť tajné znalosti pre zisk cechu. Dáva všetkým členom právo vyjadriť sa, kto sa nemá stať ďalším členom slobodomurárskej lóže. Kocka sa používa pri hlasovaní členov.

Čierne kocky používané v slobodomurárstve.


Symbolom temného impéria rádu Sith z Hviezdnych vojen je hexagon/kocka, do ktorej je vložený šesťcípy útvar reprezentujúci hexagram.

Symbol impéria z Hviezdnych vojen ako kocka s útvarom pripomínajúcim hexagram.


Kocka v tvare šperku zvaná 'Dokonalý Ašlar' sa roztvára do tvaru kríža a odhaľuje tak ďalší skrytý symbol Saturna - kríž. Kríž dostaneme rozložením stien kocky.

Dokonalý Ašlar.


Vševidiace oko je symbolom vševedúcnosti či vševidúcnosti solárneho boha Lucifera, ktorého slobodomurárstvo uctieva pod menom Veľký architekt vesmíru. Spisovateľka Cathy Burns vraví, že "vševidiace oko reprezentuje vševedúcnosť boha Hora, ktorý je Luciferom v egyptských satanských mystériách." Slobodomurársky autor Carl Claudy o vševidiacom oku povedal: "Je to jeden z najstarších a najrozšírenejších symbolov označujúcich boha. Nájdeme ho v Egypte, v Indii atď. Otvorené egyptské oko reprezentuje Osirisa. V Indii je boh Šiva predstavovaný okom."

Vševidiace oko v slobodnom murárstve.

Vševidiace oko je oko Saturnovo.


Symbolom Hora, solárno-falického saturnského boha, je sokol. Fénix, Vták návratu, bol v starom Egypte zobrazovaný ako zlatý sokol. Fénix bol znázorňovaný aj ako vták ibis, symbol Thotha, boha mágie, písma a slova.

Hora s hlavou sokola reprezentuje solárny vták Fénix, ktorý je ibisom tvoriacim hlavu boha Thotha. Fénix je symbolom solárneho Saturna.


Egyptským ekvivalentom boha Kronosa/Saturna bol boh zeme, stvorenia a vegetácie Geb alebo Seb. Geb bol vnímaný ako boh, ktorý obsahuje všetkých mŕtvych. Egypťania verili, že Geb vládol v najstarších dobách Zemi.

Geb.


Starí Gréci a Rimania uctievali Saturn ako nemilosrdné božstvo. Saturn mal vždy negatívny až temný význam pre ľudstvo. V starých časoch bol nazývaný "Veľké zlo". Saturn je v ezoterických vedách spájaný s obmedzovaním ľudstva, s ohraničeniami, smrťou a rozkladom. Saturn ako boh Kronos bol hlavným faktorom vedúcim k nevyhnutnej smrti smrteľníkov. Saturn je v tradičnej reprezentácii chápaný ako "zubatá", ktorá vláči so sebou kosu.

Zubatá s kosou a astrologický symbol Saturna. Symbol je tvorený krížom, z ktorého vychádza zatočený 'chvost' v tvare kosáku. Kríž je dôležitým symbolom Saturna.


Fenickým pomenovaním pre Saturn je Yesreile - Izrael. Izrael je v islame anjel smrti Azrael - Izrail ("ten, komu boh pomáha").

Azrael alias Izrael - Saturn.

Grécky boh Kronos, ktorý bol stotožňovaný s rímskym bohom Saturnom, býval zobrazovaný s kosákom v ruke. Kríž reprezentuje Saturn. Astrologický symbol, ktorý bol priradený planéte Jupiter, je tvorený krížom a kosákom a tento symbol odkazuje na Saturn.


Ankh či anch je egyptský kríž života, jeden zo staroegyptských hieroglyfických znakov. Často je zobrazovaný v ruke egyptských bohov. Bol spojený s kultom slnka a solárnym božstvom a spodobňoval sa zo zlata.

Egyptský boh Set (Satan) s anchom v ruke, kríž anch, astrologický symbol Venuše, Merkúru a Pluta. Jedným z dôležitých okultných tajomstiev podľa mňa je, že astrologické symboly planét sú symboly skryto odkazujúce na Saturn, pretože ten je kľúčový pre náš svet.

Diabolský (astro)symbol planéty Merkúr versus Satan/Saturn. Pre Babylončanov predstavoval Merkúr boha múdrosti a spravodlivosti, patróna písma a posla Nabu, ktorého egyptským ekvivalentom bol saturnský boh múdrosti Thoth. Starorímsky boh obchodu Merkúr bol stotožnený s gréckym Hermesom, poslom bohov a sprievodcom mŕtvych do podsvetia. So slovom Hermes sa spája pojem hermetická mágia. Iným menom pre planétu, ktorú dnes voláme Merkúr, bolo meno Apolón (solárny boh Saturn). Nielen astrologické symboly, ale aj mená, ktoré boli rôznym planétam slnečnej sústavy dané, odkazujú na entitu, ktorú nazývame Saturn. Poznanie o Saturne je šikovne skryté do zdanlivo nesúvisiacich vecí a to má fantastický význam pre okultné praktiky, ktoré sú exkluzívne o napájaní sa na Saturn.

Satan býva zobrazovaný s trojzubcom v ruke. Astrologický symbol planéty Neptún je kombináciou trojzubca a obráteného kríža. Obrátený kríž je symbolom satanizmu - saturnizmu.

Morský boh s trojzubcom Neptún má rybí chvost, ktorý nájdeme aj pri embléme Kozorožca. Neptún bol známy aj ako boh morí, zemetrasení a koňov Poseidón (jeho meno značí 'Pán') a jeho ekvivalentom je kanaánitský rybí boh plodnosti Dagon, známy aj ako Enki, Ea, Oannes; Dagon je podľa gréckej encyklopédie Etymologieum Magnum Saturn. Planéta Neptún dostala názov po rímskom saturnskom bohovi Neptúnovi.

Mars, boh vojny, bol tiež rímskym bohom úrody rovnako ako boh Saturn. Mars sa spájal s egyptským saturnským bohom Horom, s ktorým sa spájal aj Saturn. Planétu nazvanú Mars ovládal podľa prvotných egyptských záznamov boh slnka Horachtej, v preklade Horus nad horizontom. Za harmonický protiklad Marsa je považovaná Venuša. Týmto dvom pojmom - Mars a Venuša - je pripisovaný dualitný prvok. Venuša bola starými Hebrejcami nazývaná Helel (žiarivý) - pojmom, ktorý sa pojí s Luciferom - Svetlonosom, ekvivalentom Satana. Helel je Saturn a tento názov bol daný planéte, ktorú dnes voláme Venuša.

Astrologickým symbolom Zeme je "saturnský" kríž umiestnený do kruhu. Tento symbol vyzerá ako mieritko strelnej zbrane. Naša Zem je živým terčom pre planetárneho boha Saturna, jeho energetickou korisťou.


Kríž, symbol Saturna, je tiež symbolom smrti. Nájdeme ho na cintorínoch umiestnený nad hrobmi mŕtvych.

Kríž ako symbol smrti.


Kríž môžeme dať v rámci symboliky do súvislosti s križovatkou. Najmä s bluesom je spätá legenda o uzatváraní zmlúv s diablom na križovatkách. Človek po uzavretí kontraktu s diablom dostane všetko, čo si zaželá a čo by inak nedostal výmenou za svoju dušu.

Slávny americký bluesový gitarista Robert Johnson podľa legendy uzatvoril na križovatke zmluvu s diablom. Johnson mal diablovi predať svoju dušu, aby sa stal geniálnym gitaristom. Tohto motívu sa chopil americký TV seriál Supernatural, kde ľudia uzatvárajú s démonmi na križovatkách zmluvy a tí im dajú určitý čas na užívanie si nadobudnutého daru, dokiaľ si ich démon na oplátku neodvedie do pekla.


Ak pootočíme kríž trochu do strany, dostaneme tvar podobný písmenu X. S tým sa spájajú Petrove kľúče - kľúče od brány nebeskej, ktoré mal svätému Petrovi dať Ježiš. Sú to kľúče boha brán a času Janusa a horskej matky Kybelé, ktorá bývala v umení zobrazovaná v spoločnosti boha Pana. V chaldejských mystériách existoval kňaz - hierofant, ktorý vysvetľoval zasvätencom skryté mystériá. V chaldejčine bol jeho titul vyslovovaný "Peter", čo znamená "vykladač". Symbolom tohto kňazstva boli dva prekrížené kľúče. Petrove kľúče sú symbolom tajných saturnských mystérií.

Vľavo máme erb Vatikánu s Petrovými kľúčmi a krížmi, vpravo je tarotový Veľkňaz (The Hierophant) zasväcujúci dvoch adeptov do saturnských mystérií, pod ktorého nohami sa nachádzajú dva prekrížené kľúče.


Nedá mi nespomenúť takzvaný chemtrails, kedy lietadlá značkujú týmito toxickými stopami oblohu písmenom X. Každý vnímavejší človek si tento chemtrailový krížovitý signál na nebesiach už isto všimol, pretože je to možné vidieť veľmi často. Je to ďalšia súčasť sofistikovanej saturnskej symboliky.

Chemtrailový signál ako znamenie kľúčov k nebeskej bráne.


Saturn sa spája s ezoterickým a alchymickým pojmom Sol Niger - Čierne slnko. Rímsky vzdelanec Hyginus poznamenal, že Saturn bol nazývaný Sol (slnko). Pojem Čierne slnko reprezentuje takzvané 'Nočné slnko' starovekých dôb a je stotožňované so Saturnom či Kronosom. Je to zlomyseľný aspekt umierajúceho boha. Čierne slnko je symbolom podsvetia alebo pekla. Starí Egypťania peklo nazývali Amenti - zem skrytého slnka. Amen, slovo užívané v kresťanských modlitbách, znamená skrytý a ta predstavuje zem. Amenta či Amenti je teda sídlom duchov mŕtvych, sídlom smrti. Rímsky boh Saturn bol považovaný za 'Pána smrti'. V Chaldei astrológovia považovali planétu Saturn za 'Slnko noci', Babylončania ho považovali za 'Ducha mŕtveho slnka' a za 'Najstaršieho ducha vo vesmíre'. Osirisova smrť je tradične predstavovaná symbolom Čierneho slnka, ktorý predstavuje stratu jeho "žiare". Saturn je slnečný boh Šamaš, ktorý vstúpil do podsvetia a stal sa Čiernym slnkom.

Sol Niger alebo Čierne slnko.


V Arábii bol hlavným predislamským bohom boh zvaný Sin (v angličtine slovo sin znamená "hriech"). Centrom jeho uctievania bola Mekka, ktorá má tvar čiernej kocky. K tomuto bohovi sa viaže polmesiac, ktorý patrí prastarému solárnemu Saturnu. Zo Sina sa vyvinul al-ilah alebo al-allah a neskôr Alah či Allah, keď prorok Mohamed ukončil systém mnohých božstiev a prehlásil Allaha (Sina) za jediného boha. Na islam pôsobili hinduistické vplyvy.

Predislamský boh Sin.


V Indii sa sobota, deň Saturna, nazýva šanivar po hinduistickom bohovi menom Šani, ktorý je priradený k planéte Saturn. Väčšina hinduistov sa Šaniho bojí. Niektorí hinduisti veria, že Šani je príčinou ich utrpenia.

Hinduistický boh Šani, nebeský boh so solárnym kotúčom Saturna za hlavou.


Saturn je často zobrazovaný ako bradaté božstvo v podobe starca, pretože astrologicky reprezentuje starobu. Santa Claus je tradičná postava s bielymi fúzmi, ktorá na Vianoce prináša deťom darčeky. Býva na severnom póle a preháňa sa po oblohe na saniach. Saturn sa v dávnych dobách, predtým než došlo ku kozmickej katastrofe a Veľkej povodni, trvale 'vznášal' nad zemským severným pólom. Slovo Santa je anagram slova Satan. Santa sa rovnako ako Kronos obklopuje deťmi. U východných Slovanov bol Santa Claus reprezentovaný postavou zvanou Dedo Mráz; Dedo Mráz bol pôvodne zlým a krutým pohanským božstvom, Veľkým Starcom Severu. Vianoce sa konajú v mesiaci, ktorému vládne Kozorožec. Predchodcom Vianoc sú rímske sviatky zvané Saturnálie, ktoré boli zamerané na uctievanie boha Saturna.

Santa Claus alias Satan.

Vianočný plagát (americkej hudobnej skupiny Mastodon).


Santa Claus je taktiež tarotový Pustovník kráčajúci po severnom póle - Lucifer, anjel svetla. Biblické texty hovoria, že Satan sa skrýva pod maskou anjela svetla. Jezidovia sa pri uctievaní Šajtana či Satana obracali k severu. Tajné okultné spoločnosti uctievajú tzv. Svetlo pod rôznymi menami, a jedným z nich je Svetlonos, teda Lucifer. Lucifer predstavuje prastarý solárny Saturn, symbolizovaný Svetlom alebo plameňom. Latinský výraz Illuminati znamená "osvietení" a má sa spájať so Svetlom Lucifera.

Santa Claus zobrazený na vianočnej pohľadnici a tarotový Pustovník (The Hermit).


Santove sane ťahajú rohaté zvieratá, pričom rohy v okultnej symbolike symbolizujú Saturnov žiarivý polmesiac.

Symbolický obrázok, kde rohy démonickej postavy s hlavou capa predstavujú žiarivý polmesiac a za nimi tróni na nebesiach solárny disk.

Saturnský boh Ré so solárnym diskom s rohatým polmesiacom za hlavou z filmu Hviezdna brána z roku 1994.

V starovekých kultúrach na Blízkom východe bol uctievaný boh Moloch, Molech či Molek, zobrazovaný aj ako býk so solárnym kruhom nad hlavou. Moloch vyžadoval ľudské obety, najmä deti. Krava a býk boli uctievaní v starom Egypte, Grécku a v Ríme. V hinduizme sú tieto zvieratá uctievané dodnes a spájajú sa najmä s Kršnom, Šivom a Indrom. Býk je atribútom gréckeho boha Dia a Poseidóna. V iránskej mytológii bol býk symbolom smrti a zmŕtvychvstania. V gréckej mytológii máme Minotaura, ktorý predstavoval krvilačného netvora s ľudským telom a býčou hlavou.

Dvaja červení (ohniví/žiariví) býci so solárnym kruhom na modrom (nebeskom) podklade v logu Red Bull sú saturnskou symbolikou.


Bývalý pápež Benedikt XVI., člen tajnej elitnej satanskej siete, nosil pri zvláštnych príležitostiach svoj Saturnský klobúk, pomenovaný podľa prstencovej planéty Saturn.

Ex-pápež Benedikt XVI. so Saturnským klobúkom pri otváracej omši v roku 2007.


Okultná spoločnosť Saturnské bratstvo alias Fraternitas Saturni na svojich webových stránkach prezradila, že "energia Saturna pôsobí kolektívne, pretože reprezentuje ten aspekt reality, ktorý vychádza z konsenzu medzi ľudskými bytosťami. Energia Saturna nereprezentuje pravdu alebo absolútnu realitu. Reprezentuje realitu, ktorá je tvorená spoločnosťou, operuje v sociálnom svete a má najväčší vplyv na jednotlivca v sociálne definovanom kontexte."

Saturn a jeho energia.


Astrologicky mal Saturn vždy spojitosť so zákonom, s právom. Gnostici identifikovali Saturn ako Boha z ranného Svätého písma, ktorého považovali za tyranského vladára posadnutého prísnym dodržiavaním zákona.

Saturn a ranné Sväté písmo.


Saturn vládne spravodlivosti a právu. To znamená, že chráni tých, ktorí mu slúžia. Ako to presne funguje, je ukázané vo filme Diablov advokát z roku 1997, kde Satan vládne právnemu systému. V súdnych sporoch vyhrávajú "najlepší". Inak povedané, vyhrávajú tí, čo posluhujú diablovi.

Satan (herec Al Pacino), vládca práva a spravodlivosti vo filme Diablov advokát.


V okultnej symbolike býva Saturn zobrazovaný ako guľa umiestnená medzi dva stĺpy alebo veže. Okolo Saturna v minulosti "krúžil" žiarivý polmesiac, pričom najväčší význam sa kládol polohe, kedy svietil v spodnej časti solárneho kotúča. Dva stĺpy predstavujú žiarivý polmesiac a guľa medzi nimi predstavuje slnečný kotúč Saturna.

Prastarý solárny Saturn s bielym polmesiacom a so zelenou Venušou a červeným Marsom v strede, a slobodomurárska symbolika dávneho Saturna. Slobodomurári uctievajú tzv. Veľkého architekta vesmíru, ktorým nie je nik iný ako Saturn.

Symbol slnečného Saturna a dvoch stĺpov vidíme vo filme Imaginarium Dr. Parnassa z roku 2009.


Symboliku dvoch stĺpov či veží a slnečného disku, reprezentujúcu Saturn, nájdeme v tarote.

Symbolika Saturna v tarote. Astrologicky Saturn reprezentuje spravodlivosť (Justice) a smrť (Death). Na tarotovej karte s názvom Mesiac (The Moon) nie je zobrazený Mesiac obiehajúci Zem, ale dávny solárny Saturn; význam tejto karty v tarote je klam, ilúzia.


V dávnych dobách vytvárali podľa Davida Talbotta Saturn, Venuša, Mars a Zem jedinečnú pólovú konfiguráciu. Medzi trojicou tvorenou Saturnom, Venušou a Marsom, ktorá pripomínala nebeské vševidiace oko, a Zemou sa ťahal plazmový útvar, ktorý sa v teórii elektrického vesmíru označuje ako Birkelandský prúd. Tento plazmový prúd sa v mytologickej tradícii zobrazoval aj ako schody do nebies. V tarote nájdeme štyri symbolické predmety, ktorými sú hoľa, pohár, meč a disk (alebo pentakel či minca). Ja si osobne myslím, že tieto štyri tarotové predmety odkazujú na starý solárny Saturn a Birkelandský prúd. Hoľa a meč v tarote podľa mňa symbolicky predstavujú žiarivý polmesiac, žltý disk reprezentuje slnečný kotúč Saturna a pohár reprezentuje Birkelandský plazmový prúd.

Birkelandský prúd tvorený medzi nebeskou trojicou a Zemou, slobodomurárska saturnská symbolika a tarotová saturnská symbolika.

Birkelandský plazmový prúd bol v staroveku znázorňovaný tiež božskými zbraňami ako napríklad oštepom, šípom alebo bleskom. Astrologický symbol Urána zahŕňa slnečný symbol prastarého Saturna a oštep alebo blesk predstavujúci Birkelandský prúd, astrologický symbol Marsa zahŕňa slnečný disk a tiež oštep, šíp či blesk. Zeus, čo je iné meno pre boha Saturna, bol pánom bleskov.


Slobodomurárstvo hojne využíva symboliku čiernobieleho vzoru, kde sa striedajú čierne a biele štvorce. Biela farba symbolizuje Svetlo a Božskosť, čierna farba symbolizuje Temnotu, a spolu reprezentujú dualitu človeka. Čiernobiely šachovnicový motív tiež predstavuje rôznorodosť stvorenia utvorenú Veľkým architektom vesmíru. Keď sa biela a čierna farba ako farby vyjadrujúce dualitu zmiešajú, vznikne sivá farba, čo je farba odevu vyššie spomenutého tarotového Pustovníka.

Čiernobiela šachovnicová podlaha v slobodomurárskej symbolike.


Veľká tarotová arkána v sebe ukrýva príbeh tohto sveta a pozornosť je sústredená na prvotné slnko Saturn. Začiatok svetovej kataklizmy, ktorá znamenala koniec Zlatého veku pod nadvládou solárneho božstva a rozpad pólovej planetárnej konfigurácie, predstavuje tarotová karta s názvom Viselec (s číslom XII), na ktorej je znázornená postava, ktorá je zavesená na kríži a ktorou je Ježiš Kristus - pustovnícky nositeľ svetla Lucifer (v tarote Pustovník IX) a veľké solárne koleso plávajúce na nebesiach (Koleso šťastia X), pričom vierou v neho má byť nastolená Božia spravodlivosť (Spravodlivosť XI). Tarotová karta Smrť (s číslom XIII) znamená Kristov skon - Luciferov pád, karta Miernosť (s číslom XIV) znamená vzkriesenie/premenu/reinkarnáciu a karta Diabol (s číslom XV) predstavuje vznik diabolského Čierneho slnka, Satana, skrytého zotročovateľa ľudskej rasy.

Tarotový Pustovník (IX) alias Kristus či Lucifer bol veľkým nebeským Kolesom šťastia (X) a pánom Spravodlivosti (XI).

Nasleduje priebeh svetovej kozmickej kataklizmy zobrazený v tarote. Viselec reprezentuje prevrat vo svete, nasleduje skaza a smrť, ustaľovanie zmeneného sveta a nastolenie skrytej vlády diabla.


Po kozmickej katastrofe došlo k definitívnemu rozpadu Birkelandského plazmového prúdu a k chopeniu sa vlády pozemskými kráľovskými pokrvnými líniami (Veža XVI). Keď sa dráhy planét upravili, Saturn sa stal len malým svetelným bodom na oblohe (Hviezda XVII) a nebesiam začali dominovať Mesiac (Mesiac XVIII) a Slnko (Slnko XIX).

Po kozmickej kataklizme, ktorú podrobnejšie popisujem v iných článkoch na blogu, došlo k prerušeniu plazmového prúdu medzi Saturnom, Venušou, Marsom a Zemou; Zemi začali vládnuť kráľovské línie. Saturn je dnes možné pozorovať zo Zeme voľným okom ako malý nebeský svetelný bod. Po kataklizme začal nebesiam dominovať Mesiac, ktorého isté mesačné fázy vplyvom Slnka pripomínajú žiarivý polmesiac Saturna, a Slnko ako centrum slnečnej sústavy.


Posledné dve tarotové karty Veľkej arkány by mohli naznačovať prebudenie Čierneho slnka k životu - "zapálenie" Saturna. Saturn je síce považovaný za planétu, ale v skutočnosti je to trpasličia hviezda, plynné teleso. Po prebudení Saturna (tarotová karta Posledný súd XX), po ktorom by zrejme došlo ku katastrofickým udalostiam vo vesmíre i na Zemi, by sa Saturn (opäť) chopil svojej solárnej pozície na nebesiach (Svet XXI).

Pri poslednom súde (Posledný súd XX) by mohlo prísť k vzplanutiu Saturna a ten by sa chopil slnečnej pozície na oblohe (Svet XXI). Moc by uchvátilo solárne vedomie, o ktorom hovoril Aleister Crowley.


Ak sa pozrieme na etymológiu slova Kabbalah (Kabala), dostaneme slová Kabba - znamená kocka, a alah (allah) - znamená Boh. Slovo Kabbalah znamená Božia kocka - Saturnská kocka.

Kabala a saturnská symbolika. Vidíme tu symboly odkazujúce na Saturn: dva stĺpy, vševidiace oko, schody do nebies, žiarivý polmesiac, solárny disk v tvare šesťcípej hviezdy.


Chaldejským pomenovaním pre Saturn je Stur. Z hľadiska numerických hodnôt je S = 60, T = 400, U = 6, R = 200. Podľa gematrie má slovo STUR číselnú hodnotu 666.


V gréckej mytológii sa k Saturnu viaže symbolický had či plaz. Ten sa spája taktiež s Marsom a Venušou, planétami, ktoré boli súčasťou pólovej konfigurácie. Had bol symbolom nebeského božstva uctievaného po celom svete a stopy jeho uctievania siahajú až do Babylonie. Reprezentuje materializované božstvá a démonické sily. V mnohých archaických kultúrach bol had symbolom podsvetia a ríše mŕtvych. Posvätný had, ktorý má solárny charakter, má svoj význam v náboženskom a rituálnom symbolizme.

Had v symbolizme.

Vo filme Nekonečný príbeh z roku 1984 máme hadí symbol Auryn, ktorý chráni svojho nositeľa. Aur/Or znamená svetlo. V ďalších filmových pokračovaniach Nekonečného príbehu Auryn dokázal materializovať želania nositeľa a v zlých rukách mohol spôsobovať chaos a utrpenie.


Satan je známy ako had z rajskej záhrady, ktorý zapríčinil pád ľudstva. Za tohto hada je považovaný aj démon zvaný Choronzon. Tento démon - diabol sa prvý krát objavil v henochiánskych spisoch okultistov Johna Deeho a Edwarda Kelleyho v šestnástom storočí. Aleister Crowley zapracoval prácu s Choronzonom do svojho systému Thelema, kde Choronzon predstavuje prekážku medzi adeptom a osvietením. Je to Démon rozvratu, Veľký dezintegrátor, Strážca prahu, Pán halucinácií (falošnej reality). Crowley popísal Choronzona ako "prvé a najsmrteľnejšie zlo zo všetkých zlých mocností". Choronzon predstavuje víťazstvo ega. Býva prirovnávaný k Bafometovi, démonovi s kozou hlavou a ľudským telom.

Diabolský had Choronzon.


V gnostických textoch nájdených v Nag Hammádí v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa píše, že demiurg Saturn je hraničnou planétou planetárnych sfér, a za Saturnom sa nachádza tzv. Leviatan - plaz či had, ktorý požiera svoj vlastný chvost. V Biblii sa Leviatan (je známy aj ako Uroboros) vyskytuje ako prastará morská príšera podobná hadovi. Podľa gnostikov musí duša človeka prejsť cez Leviatana, aby sa dostala do Raja.

Had Leviatan či Uroboros so solárnym Saturnom v strede.


Orfické vajce je podla starovekej gréckej orfickej tradície kozmické vajce, z ktorého sa vyliahlo prvotné hermafroditné božstvo času zvané Fanes či Protogonus, primordiálny boh známy aj ako Zeus alebo Pan. Zobrazuje sa ako vajce, okolo ktorého je obtočený had. Niekedy bývajú okolo tohto božstva v kruhu umiestnené zvieratníkové znamenia. Saturn (skryto) vládne nebesiam, preto je symbolika súhvezdí vrátane zodiakálnych znamení často súčasťou symboliky Saturna. Zobrazenie orfického vajca s hadom pripomína mužskú spermiu a ženské vajíčko a je symbolom saturnskej duality.

Orfické vajce s obtočeným hadom ako symbol duality reprezentuje to isté čo hexagram.


Saturn je ústredným bodom hollywoodskeho filmu Zathura: Vesmírne dobrodružstvo z roku 2005, v ktorom si dvaja bratia zahrajú mysterióznu stolnú hru zvanú Zathura, pri hraní ktorej dochádza k anomáliám v priestore a čase a k zhmotňovaniu výsledkov hry. Bratia sú taktiež napadnutí vesmírnymi mäsožravými plazími bytosťami, ktoré sú priťahované teplom života. Nechýba stretnutie s bizarnými kozami. Zathura je Satura, saturnská hra.

Zathura - saturnská mysteriózna hra, pri ktorej sa hráči ocitnú v blízkosti Saturna, stretnú vesmírnych reptiloidných dravcov a kozy/capov, symbol Saturna.


Jupiter bol najvyšším starorímskym bohom, ktorý bol neskôr stotožnený so starogréckym Diom. Jupiter je Iaopater, kde Iao, ktoré korešponduje so slovom Ju, je mystické meno pre solárneho boha, a pater znamená otec. Pojem Jupiter znamená slnečný otec. Ekleziastickí autori prekladajú ako Iao slovo Jah. Boh Jahve je považovaný za Saturn. Starorímsky filozof Macrobius stotožňoval pojmy Jupiter a Sol. Sol je Helios a Apolón, solárni bohovia reprezentujúci Saturn. Najväčšia planéta slnečnej sústavy bola pomenovaná po rímskom bohovi Jupiterovi, ktorý je skrytým bohom Saturnom.

Starorímski bohovia Jupiter a Saturn predstavujú to isté božstvo.


Názov filmu Jupiter na vzostupe z roku 2015 odkazuje na narastajúcu moc Saturna. Saturn, vo filme prezentovaný postavou menom Jupiter, má (tyransky) vládnuť veku Vodnára, ktorý je na svojom počiatku. Vo filme planéte Zem vládne mimozemský kráľovský rod menom Abrasax, pre ktorý obyvateľstvo Zeme predstavuje úrodu. Rímsky boh Saturn bol bohom úrody. Rodu Abrasax posluhujú zlovoľné plazie bytosti.

Plazia bytosť (podobná drakovi) ako saturnský symbol z filmu Jupiter na vzostupe.


Symbolom Saturna je Darth Vader alias Anakin Skywalker z Hviezdnych vojen, okolo ktorého sa točí celý filmový príbeh. Slovo An (odkazuje na nebesia), Ki (predstavuje Zem) a Skywalker (znamená "ten, čo chodí po nebesiach") sa vzťahuje k sumerskému slovu Anunnaki, čo znamená "tí, čo prišli z nebies na Zem". Slovo kin je aj kódom pre pozemské kráľovské línie. Darth Vader, napoly človek a napoly kyborg, je oblečený do čierneho brnenia - čierna je farbou Saturna. Anakin (či skôr Anunnakin) Skywalker, údajný Spasiteľ sveta splodený nepoškvrneným počatím rovnako ako Ježiš Kristus, je hrdinný rytier Jedi naklonený svetlej strane Sily, ktorého nakoniec zviedla temná strana reprezentovaná Sithmi. V starom Egypte existoval rád zvaný Džedi (Jedi), kde "Dž" v egyptčine označovalo hada, a máme aj slovo Džin, v islame reprezentujúce diabla. Sith je Seth alias Satan.

Sith Darth Vader alias Anakin Skywalker.


Pozrime sa na zvieraciu symboliku spojenú s diablom, zlom, smrťou, Saturnom či solárnym božstvom. Saturn vládne zvieracej stránke človeka, pudovej, živočíšnej. Preto sa zvieratá v umení často správajú ako ľudia, viď napríklad filmy od Disneyho. Zvieratá hrajú v satanskom kulte dôležitú rolu, či už v rámci symbolizmu alebo ako krvavé obety.

Satanský zvierací kult a zvieracia obeta.


Na falickej tarotovej karte navrhnutej Aleisterom Crowleym, ktorá má názov Diabol, je nakreslený cap a nad ním sú vyobrazené Saturnove prstence (symbolizujúce vagínu). Cap symbolizuje mužskú sexuálnu silu, chlípnosť a oplzlosť.

Tarotová karta s názvom Diabol od Aleistera Crowleyho. K tarotovej karte Diabol sa viaže šestnáste písmeno hebrejskej a chaldejskej abecedy ajin. Ajin znamená "oko". Toto "oko" je "okom Setovým".


Cap, obraz boha podsvetia, slnka v priepasti, je (spolu s hadom) tradične najpopulárnejší zvierací prototyp, ktorý sa spája s diablom (ktorého reprezentuje najmä čierny cap). Významným zvieracím symbolom diabla je ďalej mačka (hlavne čiernej farby, spája sa s prefíkanosťou, falošnosťou, temnotou, pomstou, podsvetím a mágiou; Kelti mačku spájali s chtonickými mocnosťami a pohrebnými obradmi), netopier (z toho máme upírsku tematiku) či hyena. Hyena ako krvilačné zviera spolu s inými hybridnými tvormi symbolizovala diabla kvôli svojej duálnej povahe.

Mačka, netopier, hyena (z filmu Leví kráľ), symboly diabla.

Upír Dracula prevádzajúci krvavý rituál vo filme Satanské rituály Draculy z roku 1973. Podla legiend sa upíri dokážu meniť na netopiere.


S diablom sa často spája pes. V mnohých starších kultúrach súvisela symbolika psa so smrťou, podsvetím a s chtonickými božstvami alebo so strážením ríše mŕtvych. Pes prepožičal svoju hlavu egyptskému bohovi podsvetia Anupovi a predstavuje gréckeho strážcu podsvetia Kerbera. Niekedy symbolizuje napádanie človeka zlým duchom. Na rôznych vyobrazeniach sprevádzajú Satana pekelní psi. V indickej mytológii sa vyskytuje štvoroký pes, ktorý je sprievodcom boha mŕtvych menom Jáma.

Strážca podsvetia Kerberos.


Psohlavý pavián, okultný diabolský symbol vzniknutý zlúčením psa a opice a vyjadrujúci dualitu v jednote, bol v Egypte používaný ako symbol času a kňaza (prostredníka medzi bohmi a ľuďmi). V starom Egypte sa beh času sledoval v chrámoch prostredníctvom pravidelne sa opakujúceho výtoku samice paviána. Samec paviána sa stal symbolom kňaza, pretože sa zdalo, že pavián uctieva vychádzajúce slnko so zdvihnutými pažami a vztýčeným falusom. Zdalo sa, že pavián sa rodí obrezaný, a to malo za následok počiatok náboženského zvyku obriezky. Pavián sa stal vzorom kňaza slnka a ľudskí predstavitelia tejto funkcie boli obrezávaní, aby sa priblížili tomuto prírodnému vzoru.

Pavián v tarote a pavián z filmu Leví kráľ.


Vo filme Planéta opíc z roku 1968, v ktorom sa opice v priebehu času zmocnili vlády nad Zemou a prakticky aj nad ľudstvom, hlavný hrdina menom Taylor nazve vládcu opíc paviánom. Tento svetlovlasý vládca, doktor Zaius alias Zeus, oblečený do svetlého (solárneho) odevu, reprezentuje diabolský Saturn. Taylor sa domnieva, že doktor Zaius sa snaží skryť pred ostatnými poznanie o skutočnej histórii ľudstva. Je tu odkaz na svetovú kataklizmu, ktorá reštartovala ľudskú spoločnosť.

Opičí vládca z filmu Planéta opíc sa nazýva doktor Zaius. Zaius je Zeus, a Zeus predstavuje Saturn.


So symbolikou zla sa spája vlk, ktorý v stredovekej ľudovej viere reprezentoval rovno diabla. Vlk je symbolom noci, bludu a kacírstva. V prírodných náboženstvách sú vlci sprievodcami bohov smrti. V severskom bájosloví predstavuje kozmický vlk zvaný Fenri zlo a záhubu. Vlk reprezentuje boj, agresivitu, hltavosť a spája sa s čarodejníctvom a lykantropiou.

Vlk ako symbol zla.


Posvätným zvieraťom jezidov, islamských uctievačov Šajtana, je páv. Kvôli očiam, ktoré skrášľujú jeho roztiahnutý chvost, páv symbolizuje vševidiaci zrak. Jezidi uctievajú pávieho anjela menom Melek Taus, prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Je to pyšný archanjel a správca Zeme, ktorý vznikol z božskej žiare. Moslimami a kresťanmi je páví anjel Melek Taus stotožňovaný so Šajtanom či Satanom.

Páví anjel Melek Taus alias Satan. Na obrázku vľavo je v (slnečnom) kruhu zvýraznený dole žiarivý polmesiac.


So Saturnom korešponduje sova, ktorá je pre svoj dravý a nočný spôsob života zosobnením neblahých a tajomných síl. Egyptský hieroglyf v podobe sovy predstavuje noc, pasivitu a smrť. V Indii je sova vtákom mŕtvych. Krik sovy sa od staroveku dodnes považuje za hrozivé znamenie a predzvesť nešťastia či rovno smrti. V stredoveku bol tento vták pokladaný za strašidelné zviera a za vtáka čarodejníc. V románskej figurálnej plastike sova vystupuje ako démonický tvor. V kresťanskej symbolike poukazuje na bezbožnosť a neresti ako rozkoš a lenivosť. Podľa Biblie je to nečisté zviera.

So sovou sa spája démonický Moloch.


Havran býva považovaný za nositeľa zlých správ a nešťastia či zvestovateľa nemoci a posla smrti. V okultizme je symbolom negatívneho aspektu astrálneho svetla. V kresťanstve predstavuje symbol pripútanosti ku zmyslovému svetu, lakomosti, nečistoty, osamelosti a bezbožnosti. Havran je symbolom odpadlíkov a hriešnikov. V rozprávkach sedáva čierny havran na ramenách čarodejníc. Severozápadné kmene na Sibíri, Inuiti a severoamerickí indiáni na západnom pobreží považujú havrana za božského stvoriteľa.

Démonický havran.


Krokodíl bol v starom Egypte Sethovým sprievodcom. Bol uctievaný v podobe mocného chtonicko-solárneho boha Sobeka, ktorý bol považovaný za boha úrodnosti a aj za stvoriteľa sveta. Za stvoriteľa ho majú aj niektoré indiánske kultúry. V biblickej knihe Jóbovej je krokodíl porovnávaný s Leviatanom. Pre Plutarcha a v stredovekom kresťanskom umení symbolizuje krokodíl zlo.

Krokodíl v démonickom aspekte.


Žaba predstavuje v iránskej mytológii doprovod Ahrimana - kresťanského Satana. Židia žabu považovali za stelesnenie démonických síl. Cirkevní otcovia videli v žabe symbol diabla alebo heretika. Bola pokladaná aj za vtelenie zakliatych duší. Žaba je obecne symbolom chladnokrvnosti a blížiacej sa smrti. Ropucha predstavovala v stredoveku symbol smrti. Je tiež symbolom zmyselnosti, pýchy, lakomosti i čarodejníctva a je považovaná za jeden najdiabolskejších symbolov.

Žaba ako diabolský tvor.


V mnohých starovekých kultúrach bol lev považovaný za solárny symbol. Zaujímavé je, že lev je predovšetkým nočné zviera, ktoré loví hlavne za tmy, a to mu dodáva dualitný aspekt. S levom sa spájajú vlastnosti ako moc, privilégium, postavenie, spravodlivosť, dominancia či autorita. V Egypte sa spájal s bohyňou Sachmet, ktorá bola známa ako oko slnečného boha Ré. V starovekom Grécku bol stotožňovaný s Dionýzom a bol považovaný za strážcu mŕtvych, palácov, brán a trónov. S božstvom sa spája taktiež v hinduizme. V Anglicku je lev symbolom panovníkov. V kresťanskej symbolike predstavuje na jednej strane Ježiša Krista, na druhej strane diabla. V gnostických systémoch je lev vládcom a pyšným stvoriteľom tohto sveta, vnímaného ako väzenie božského svetla, a symbolizuje najvyššieho gnostického archonta Jaldabaotha - boha s hlavou leva, ktorý býva stotožňovaný s planétou Saturn.

Lev z animovaného filmu Leví kráľ (1994) zvaný Scar, respektíve (O)scar - Oscar, ktorý je symbolom egyptského solárneho Osirisa. Slovo Oscar/Oskar je používané ako synonymum pre slnko. Scar je vodcom skupiny hyen. Príbeh Levieho kráľa je recyklovaný egyptský mýtus o Osirisovi, Sethovi a Horovej pomste.


Jednorožec je keltským solárnym symbolom. Jeho roh predstavuje horiaci oštep (Birkelandský prúd) a je znakom solárnej sily. Jednorožec je považovaný za symbol plodnosti a božskosti. Je symbolom Krista. Vo filme Legenda z roku 1985 musia posluhovači diabla zabiť jednorožcov - symbol svetla, aby mohla zvíťaziť temnota. Motív jednorožca spolu s levom sa používa v kráľovských erboch.

Britský kráľovský erb s levom a jednorožcom ako solárnymi symbolmi.


V gréckej a rímskej mytológii sa salamandra, saturnsko-solárny animálny symbol a chladnokrvná plazia bytosť, spájala s ohňom. Salamandra alchymicky reprezentuje element ohňa. Je symbolom tajomstiev, obnovy, premeny, osvietenia i rovnováhy, pretože okrem solárneho aspektu (oheň) sa spája aj s nocou, počas ktorej zvykne byť salamandra na love. Nájdeme ju na kráľovských erboch. V stredovekom kartuziánskom kláštore v Norimbergu bola nájdená ilustrácia, na ktorej bola zobrazená salamandra s ľudskou hlavou s korunou a pápežským klobúkom. Táto ilustrácia mala reprezentovať pápeža. Salamandru nájdeme v tarote.

Salamandra ako animálny emblém na kráľovskom erbe a ako symbol v tarote, kde sa spája so symbolom tarotovej hole, ktorá reprezentuje element ohňa.


Slovo Abraxas bolo podľa gnostickej sekty filozofa Basilida mystické meno pre Veľkého archonta - demiurga, ktorým je Saturn; táto bytosť bola na rímskych a gréckych gemách zobrazovaná ako tvor s ľudským telom, rukami a nohami jašterice a hlavou kohúta. Kohút bol mnohými starými kultúrami považovaný za solárny symbol, znak osvietenia. Kelti a Nóri považovali kohúta za príšeru podsvetia. Kohút sa spája s pýchou, aroganciou, silou, honosnosťou, ostražitosťou. Je to strážca času. V starom Grécku symbolizoval solárneho boha Apolóna alebo Dia.

Abraxas - demiurg Saturn s prvkami hada alebo kohúta. Kruh okolo Abraxasa predstavuje Leviatana.


Orol v symbolike predstavuje upravenú verziu Fénixa, solárneho symbolu Saturna. Orol sa spája s dominanciou, kontrolou, príkazmi, akciou, autoritou, schopnosťou, silou, vládnutím, rozsudkom. Podľa domorodých amerických kmeňov je orol inkarnáciou nebeského vtáka búrliváka, z očí ktorého šľahali blesky na oblohe. Orol je vládcom oblohy. V alchymickej symbolike reprezentuje prahmotu. V aztéckej a mayskej tradícii je orol nositeľom závoja noci a rúška temnoty nad našou existenciou a uvedomením. V kresťanstve sa spája s Kristom alias Svetlonosom.

Symbolika orla v nacizme nesúceho svastiku v kruhu, slobodomurárstve a na americkej jednodolárovej bankovke.


Svastika, slnečný kríž, je prastarým solárnym symbolom Saturna. Stala sa súčasťou nacistickej symboliky, pretože nacizmus vo svojom vedení mal úzku spojitosť s okultizmom a uctievaním Čierneho slnka. V tantrizme býva ako symbol mužského princípu používaná pravotočivá svastika a ako symbol ženského princípu ľavotočivá svastika.

Solárny symbol Saturna zvaný svastika a svastika ako hákový kríž použitá v nacistickej symbolike.


So solárnou zvieracou symbolikou (v mýtoch o hrdinoch) sa spája aj medveď. Medveď je symbolom duality, sily, panovníctva, vzkriesenia, žiadostivosti a hnevu. Dualitu predstavuje striedajúca sa bdelá a spánková povaha medveďa. V severskej tradícii medveď predstavuje aspekt najvyššieho germánskeho solárneho boha menom Odin (Wodan), pána vojny a smrti, hlavného boha nebies, vševidiaceho oka slnka, hlavy kráľov, vládcu sveta a otca všetkých bohov, ktorým je planetárny boh Saturn; Odin sa spája taktiež s havranmi a vlkmi, ktorí mu robia doprovod a v dávnych časoch boli Odinovi prinášané ľudské obete. V stredovekom umení sa medveď považoval aj za zosobnenie diabla.

Logo floridského hokejového tímu s názvom "Solárne medvede" a "ruský medveď" (Rusi si potrpia na symbolike medveďa).

Medveď Baloo z animovaného seriálu TaleSpin sa preháňal po nebesiach vo svojom žltom ("slnečnom") lietadle.


Saturn, v numerológii reprezentovaný číslom 8, býva symbolicky zobrazovaný ako pavúk. Pavúk má osem nôh a veľa z nich má osem očí. Pavúk je starovekým symbolom tajomstva a sily. Pavúčia sieť reprezentuje štruktúru sveta. Pavúk sa spája s osudom, smrťou, cyklami, prefíkanosťou, znovuzrodením, tvorením, vynaliezavosťou. V domorodom americkom symbolizme je považovaný za učiteľa a ochrancu ezoterického vedenia. V Indii sa spája s májou - ilúziou prekrývajúcou skutočnosť.

Trojhlavý "pavúčí" démon Bael alebo Baal z goetických okultných spisov zo 17. storočia.


Kôň sa spája s históriou sveta od nepamäti. Pomáhal človeku vo vojnách, pri pohybe či pri poľnohospodárstve. Kôň symbolizuje silu, vznešenosť, moc, rozum a intelekt. Často bol spájaný s ríšou mŕtvych. Môže na ňom jazdiť samotný diabol. Ku koňovi sa priraďujú štyri elementy - oheň, voda, zem, vzduch. V keltskej symbolike sa kôň spájal s vojnou a bol považovaný za stvorenie prislúchajúce slnečnému božstvu. V grécko-rímskej symbolike bol kôň zasvätený Hádovi, pánovi podsvetia. Hádes uniesol Persefónu na mieste zvanom Nysa. Slovo Dionýzos či Dionysos (starogrécky a starorímsky boh úrody) znamená etymologicky Dius z Nysy. Dius je Zeus. Dionysos je Hádes v Nyse, Zeus, Saturn. Neskorším menom Háda bolo Pluto, po ktorom bola pomenovaná planéta slnečnej sústavy.
Čierny kôň symbolizuje tmu, smrť, noc, tajomstvo, sprostredkovanie ezoterického vedenia. Biely kôň predstavuje svetlo, slnko, deň, vitalitu, osvietenie, vzkriesenie, zrodenie. Kôň sa spája so štyrmi biblickými jazdcami apokalypsy.

Štyria jazdci Apokalypsy a za nimi solárny disk.


S Kronosom či Saturnom sa spája somár. V náboženských predstavách Egypťanov predstavoval somár chaos. Bol spájaný s démonmi a druhotne tiež so Sethom. V Indii somár slúžil ako jazdné zviera pre neblahé božstvá a pôsobil ako symbol nemravnosti. V gréckej mytológii jazdil na somárovi Dionýzos. V starom Ríme sa spájal so silným pohlavným pudom. V umení somár často figuruje ako obraz hlúposti, lenivosti, zaslepenosti, tvrdohlavosti a príležitostne má aj diabolský význam.

Somár a diabol.


K diabolským zvieratám sa radí aj ťava. Ťava je symbolom pýchy, povýšenosti, tvrdohlavosti, zlosti, lenivosti a obmedzenosti, a niekedy má diabolský charakter. Diabol, ktorý pokúšal svätého Makaria, sa zjavoval v podobe veľkej ťavy. V Starom zákone je ťava zmieňovaná ako nečisté zviera. Pre svoju schopnosť dlhodobo vzdorovať suchu býva ťava priraďovaná k Saturnu.

Ťava s diabolským aspektom.


Ježkovi sa pripisuje solárny aspekt. Ježko reprezentuje energiu, vitalitu, plodnosť, inteligenciu, ochranu. V centrálnej Ázii a v niektorých častiach Iránu je ježko považovaný za zviera solárnej energie. Jeho rozpäté ostne pripomínajú solárne lúče. Ježko je tiež nočným živočíchom.

Ježko zvaný Sonic the Hedgehog z rovnomennej hry vydanej firmou Sega. Sonic the Hedgehog sa vie premeniť z modrého (nebeského) na žltého/zlatého (solárneho) ježka. Hru si je/bolo možné zahrať aj na hernej konzole Sega Saturn.


Labuť predstavuje solárne zviera v keltskej tradícii a spája sa so slnečným bohom Lughom, ktorého skorí kresťanskí učenci považovali za Lucifera. Keď sa podľa keltskej mytológie chceli obyvatelia iných svetov dostať do nášho fyzického sveta, museli sa premeniť na labuť. V keltskom umení bývala labuť zobrazovaná so zlatými a striebornými reťazami zavesenými okolo krku, čo symbolizovalo prítomnosť božských energií alebo zostup bohov na zem. V gréckej mytológii sa boh Zeus premenil na labuť a zviedol kráľovskú dcéru Lédu. Labuť predstavuje šarm, jednotu, sny, rovnováhu, partnerstvo a transformáciu.

Grécky boh Zeus sa v snahe zviesť ženu menom Léda premenil na labuť.

Záver

Napriek tomu, že sú všetky tieto symboly a prejavy na prvý pohľad rôznorodé a vytvárajú ilúziu pestrosti a odlišnosti, všetky v skutočnosti odkazujú na entitu zvanú Saturn. Saturn nie je tým, čím si ľudia myslia, že je. Je to vedomý parazitický konštrukt, ktorý na energetickej úrovni vládne ľudskému vnímaniu. Sústredenie sa na symboly ako energetické stavy, ktoré sú všade okolo nás, prináša tejto bytosti energiu potrebnú na jej prežitie, vysáva nás a udržuje v klame, že svet je taký, aký ho vidíme a vnímame, čo jej prináša obrovské výhody v energetickej manipulácii. Nevieme o skutočnom svete nič a žijeme v tom, že vieme všetko. Ak aspoň toto pochopíme, môžeme sa posunúť o krok ďalej.
Pravda o Saturne bola pred nami skrývaná tisícročia. V súčasnosti sa tieto tajomstvá začínajú pomaly odhaľovať. Systém nám zatajuje pravdu o skutočnom význame Saturna, keďže naša kultúra bola v minulosti prepadnutá predátorskou silou a je nastavená tak, aby odovzdávala kolektívnu energiu planetárnemu bohovi Saturnovi.


Ďalšie články o Saturne nájdeš tu.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Autor: Mário Oláh | středa 12.10.2016 15:50 | karma článku: 24.65 | přečteno: 6999x

Další články blogera

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Venereálny luciferianizmus

Venereálny luciferianizmus, ktorý zaviedol bádateľ don Macula s tantričkou doňou Lumenou, patrí medzi moderné magické smery súčasnej epochy.

30.11.2019 v 17:16 | Karma článku: 7.57 | Přečteno: 122 |

Mário Oláh

Hypnotická mágia slov

Slová sú nesporne jedinečnou skutočnosťou. Ako vyjadrovací a sprostredkovací prostriedok je to čarovná záležitosť. Bez slov si bytie nevieme ani predstaviť. Tak ako všetko má aj užívanie slov viacero svojich stránok.

10.10.2019 v 11:27 | Karma článku: 12.18 | Přečteno: 304 |

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Psychedelický satanizmus

Psychedelický satanizmus je magickým smerom nového aeónu, ktorého myšlienku rozpracoval psychonautický satanistický okultista don Datura. Jedná sa o antipredátorskú formu satanizmu.

16.8.2019 v 23:23 | Karma článku: 12.72 | Přečteno: 353 |

Mário Oláh

Joy Of Satan: Spirituálny satanizmus

Spirituálny satanizmus je súčasný typ satanizmu hlásajúci "pozdvihnutie" a "posilnenie" ľudstva, ktoré má byť výtvorom tzv. Skutočného stvoriteľa - Satana. Zástupcom spirituálneho satanizmu je skupina zvaná Joy Of Satan.

30.7.2019 v 11:00 | Karma článku: 13.31 | Přečteno: 419 |

Další články z rubriky Ostatní

Radka Kielbergerová

I peklo už na nás kašle

Tedy jedničku má Dvořák a Kolářová, ty si vzpomněli, ale jinak? Něco se s námi stalo. Pořád samé rozčilování, politika - už i já - a takový krásný svátek! A my o něm skoro nic. Blog nám zvážněl. Někdy to tak je

5.12.2019 v 23:43 | Karma článku: 6.68 | Přečteno: 86 | Diskuse

Dáša Stárková

Kolik děti musí, nejen na Samoe, zemřít, aby si antivax uvědomili důležitost očkování?

Na ostrově Samoa umírají děti. Hodně dětí. V řeči čísel, z 200 000 obyvatel je 4000 nakažených a 60 obětí. Teď se naží dohnat proočkovanost z 55% na 90%. Nová studie dokazuje, že virus spalniček maže paměť buněk imunitního systému

5.12.2019 v 21:20 | Karma článku: 10.59 | Přečteno: 164 | Diskuse

Pavla Kolářová

Mikuláš chodí pěšky s velkejma taškama...

Co se člověk všechno nedozví v tramvaji cestou z práce. Tak například, že Mikuláš přilétne z Ukrajiny do Čech na tuleni a pak bude chodit po Praze pěšky s velkýma taškama, aby to všechno pobral. K tomu má asi tak třicet pomocníků.

5.12.2019 v 21:15 | Karma článku: 9.51 | Přečteno: 112 | Diskuse

Milan Slanina

Štrůdl podle Slaninky

Páč žijeme jinak a stravujeme se jinak a moc nám to svědčí, bylo by škoda se nepodělit. Se souhlasem své báječné ženy zde uveřejňuji její recept na štrůdl bez cukru. Dobrou chuť !!!

5.12.2019 v 19:01 | Karma článku: 11.29 | Přečteno: 314 | Diskuse

Liběna Hachová

Zázrak

Zvláštní a ojedinělý úkaz, co nastane maximálně jednou za deset dvacet let, odehrál se dnes u nás doma.

5.12.2019 v 18:40 | Karma článku: 10.00 | Přečteno: 226 | Diskuse
Počet článků 175 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1368

0.00 - čas vypršal. Žeby už nastal aeón tarotového Blázna?

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Neminem.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku stránku zvanú "Strážca poznania", takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.

Najdete na iDNES.cz