Mário Oláh

Temný Halloween

29. 10. 2015 15:30:45
"Halloween je čas, kedy sa otvára tajný portál do sfér temnoty, smrti a nadprirodzena. Démoni a duchovia majú v túto noc voľnú moc, vyvádzajú, vábia nás na svoje veselice a umožňujú nám nahliadnuť do budúcnosti." - Blanche Barton

Stručná história sviatku

Pôvod sviatku zvaného Halloween (All Hallows' Evening - Predvečer všetkých svätých) nájdeme v keltskom festivale zvanom Samhain, oslavovanom v noci z 31. októbra na 1. november. V keltskom Írsku, asi dvetisíc rokov dozadu, bol Samhain považovaný za predel medzi svetlejšou polovicou roka (letom) a temnejšou polovicou roka (zima). Hranica medzi týmto svetom a nadpozemskou ríšou bola vraj najtenšia a dovoľovala duchom dostať sa do nášho sveta. Údajne sa v našom svete vynárali temné sily, ktoré mali obťažovať ľudské domácnosti. Ľudia sa preobliekali za zlých duchov, aby sa tak vyhli ich škodlivému vplyvu. Oheň a jedlo hralo počas týchto slávností dôležitú úlohu. Do pospolitého ohňa boli hádzané kosti porazeného dobytka. Jedlo bolo pripravované pre uspokojenie živých i mŕtvych.


Íri, ktorí emigrovali do Ameriky v devätnástom storočí, tam priniesli z Európy tradície Halloweenu, pričom dnes je to jeden z najhlavnejších amerických sviatkov roka. Časom sa do Halloweenu vmiesili ďalšie zvyky a tradície ako napríklad vydlabávanie tekvíc, ktoré mali ochrániť všetkých ľudí v dome pred démonmi z iných svetov.


V keltskom Írsku sa so sviatkom Samhain spájajú dve hory - Tlachtga a Tara. Tieto hory ležia v údolí Boyne Valley. Na Tlachtge, ktorá je podľa írskej tradície považovaná za dcéru slepého druida menom Mug Ruith, sa zvykol usporadúvať Veľký ohňový festival, ktorý započal v predvečer Samhainu. Tara, ktorá zahŕňa množstvo starovekých monumentov a ktorá bola podľa tradície sídlom Veľkráľa Írska, bola tiež spájaná so Samhainom, ale primárnu úlohu v tradičných slávnostiach hrala hora Tlachtga. Oslavy na Tlachtge môžu mať pôvod v rituáloch plodnosti, ktoré sa na tejto hore vykonávali a pravdepodobne sa skombinovali s inými vierami, čo vyvrcholilo do Veľkého ohňového festivalu.


Festival Samhain značil koniec jedného keltského roku a začiatok nového. Bol to jeden z najvýznamnejších keltských festivalov. Behom tejto doby svet upadol do temnoty, počas ktorej boli vzkriesení tí, čo boli mŕtvi. Ohne zapálené na hore Tlachtga boli vraj verejnou oslavou symbolického víťazstva svetla; ohne zapálené v krboch domácností boli rodinnou, intímnou oslavou sviatku. Duchovia mŕtvych keltských predkov potom boli opäť vítaní do svojich domovov a pri dodržaní tradícií údajne nepredstavovali pre domovy hrozbu. Duchovia predkov vyhľadávali v túto čarovnú noc teplo vytvorené ohňom a jedlo malo symbolicky slúžiť na ich pohostenie.


Dôležitou súčasťou každodenného života Keltov bolo veštectvo, ktoré malo veľký vplyv na utváranie slávností na hore Tlachtga počas Samhainu. Tí, ktorí veštili a predpovedali budúcnosť, mali v túto noc najväčší úspech, pretože magické aktivity získavali na sile.


Kresťanstvo prijalo sviatok prejavu úcty mŕtvym do kresťanského kalendára ako Deň všetkých svätých, ktorý sa slávi prvého novembra.


Samhain predstavoval koniec obdobia hojnosti, tepla a svetla a znamenal začiatok doby tmy, zimy a neistoty. Týkal sa konca vegetačného obdobia.


Druidské praktiky

Kelti mali svojich kňazov, ktorých nazývali druidi. Dávno pred Kristom chodili druidi v Británii, Írsku, Škótsku, Nemecku, Francúzsku a v iných keltských krajinách 31. októbra od domu k domu a žiadali od ľudí obety. Slávili koniec leta tým, že tieto obety či dary prinášali pánovi smrti a zlých duchov zvanému Samhain (nazvanému rovnako ako festival). Pre Keltov bol 1. november dňom smrti. V tomto čase padalo lístie, klíma sa začala ochladzovať a začali klesať teploty. Boh slnka zvaný Muck Olla začal strácať silu a pán smrti Samhain sa dostával k moci. Samhain zhromaždil duchov všetkých tých, ktorí zomreli počas predošlého roka. V tento sviatok boli vyvolávaní duchovia mŕtvych hriešnikov, ktorí v predošlom roku zosnuli. Kelti vždy očakávali, že budú obťažovaní a napádaní duchmi, démonmi a inými temnými entitami.


Druidskí kňazi viedli uctievacie obrady, na ktoré boli prinášané obetné dary tvorené zvieratami ako sú napríklad kone, kravy, čierne ovce či mačky, a ľuďmi. Obete boli dané na záprah a boli upálené k smrti. Samhain a zlí duchovia a démoni boli týmto spôsobom uspokojení. Keď zvieratá a ľudia revali a kričali v agónii počas upaľovania, účastníci obetného rituálu boli preoblečení do kostýmov vyrobených z koží zvierat a mali na sebe oblečené zvieracie hlavy. Tancovali pritom, naháňali sa a preskakovali cez plameň, aby odohnali zlých duchov.


Druidskí kňazi chodili od domu k domu a žiadali obete, čiže vykŕmený dobytok, čierne ovce a ľudí. Z ľudí to boli zväčša deti alebo panny. Tým, ktorí im žiadané obete poskytli, bol sľúbený úspech a tí, ktorí odmietli, boli druidmi zastrašovaní a preklínaní, pretože neuspokojili duchov a iné bytosti. Proti ľuďom, ktorí odmietli obetu vydať, používali magické prostriedky. Na vchodové dvere domu druidi potom kreslili magické symboly; tej noci mal podľa tradície niekto v dome zomrieť. Tento spôsob sa nazýva "trick or treat" - "obdarujte nás, inak vám niečo vyvedieme". Treat znamenalo ponúknutie obety, trick symbolizovalo nepríjemné prekvapenie.


V stredoveku došlo k obrovskému zaužívaniu temných okultných praktík, temného čarodejníctva a čiernej mágie. Verilo sa, že 31. októbra čarodejnice cestovali na metlách na čierne sabaty, aby uctievali diabla. Boli údajne sprevádzané duchmi vo forme čiernych mačiek. Druidi uctievali mačky, pretože vraj verili, že sú to reinkarnované temné duše ľudí.


Halloween a satanizmus

31. október je jeden z najdôležitejších satanistických sviatkov v roku. Býva označovaný aj ako "diablove narodeniny". Stal sa festivalom smrti.


Halloween dnes nadväzuje na tradíciu Keltov. Typická je téma temnoty, smrti, strachu, hrozieb, zla, deštrukcie. Deti sa obliekajú ako démoni, čarodejnice, duchovia, príšery, vlkolaci a sú posielané na ulice v zmysle druidských praktíc, kedy požadujú od ľudí obete (vo forme jedla). Dnes sú ľudské obety verejne nahradzované sladkosťami, ktoré majú uspokojiť zlých duchov a démonov. Druidské obetovacie praktiky na uctenie zlých bytostí sú ekvivalentom satanistických praktík. Tradičnou reakciou tých, ktorí nie sú obdarovaní, je to, že im je vyvedené niečo zlé. Vydlabávajú sa tekvice a formujú sa na nich tváre démonov, ktoré zdobia domovy domácností.


Zosnulý satanista Anton LaVey, zakladateľ Cirkvi Satanovej, vo svojej knihe zvanej Satanská biblia píše, že Halloween je jedným z najvýznamnejších satanistických sviatkov. Ďalšie sú podľa neho Valpurgina noc, letný a zimný slnovrat a jarná a jesenná rovnodennosť. Satanisti oslavujú prechodové obdobia, kedy niečo staré zaniká a vzniká niečo nové; je to typický motív užívaný v mystike a v okultizme, avšak satanistami je zneužívaný na negatívne účely.


Bývalý satanista Stephen Dollins povedal, že Halloween je oslavou strachu. Tvrdí, že je za tým skrytá temná agenda. Vraví, že Halloween je "výmyslom diabla", ktorý má byť prostredníctvom tohto sviatku uctievaný.


Blanche Barton, bývalá satanistická veľkňažka, na stránke Cirkvi Satanovej napísala, že Halloween dáva príležitosť svetským ľuďom ochutnať zlo noci; majú príležitosť zatancovať si s diablom. Vraví, že satanisti sa stretávajú v malých skupinkách po celom svete a konajú "pekelné" ceremónie.


Bývalá okultistka Johanna Michaelsen tvrdí, že Halloween je jedným zo zásadných období verbovania nových satanistov do svojich kruhov.


Tom Sanguinet, bývalý Vysoký kňaz čarodejníckeho hnutia Wicca povedal, že Halloween je čiste a absolútne zlej podstaty. Obeta vo forme sladkosti je vraj symbolickou obetou prinesenou falošným bohom.


Počas tajných satanistických rituálov sú deti v tomto období zneužívané, mrzačené a vraždené po celom svete, aby satanisti uspokojili démonické bytosti, ktoré vyvolávajú a uctievajú a ktorým slúžia. Nie sú tu na mysli všetci takzvaní satanisti, ale tí hlbšie zasvätení v rámci globálnej satanskej hierarchie. Satanistické praktiky sú ekvivalentom druidských obetovacích praktík. Satanisti v tomto čase vykonávajú krvavý obetný rituál ľudí a zvierat, ohňový festival, veľký sabat a sexuálne rituály.


ČLÁNKY O SATANIZME A PEDOFÍLII NÁJDEŠ TU.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Zvyšte článku karmu!
Autor: Mário Oláh | karma: 27.32 | přečteno: 1604 ×
Poslední články autora