Satanizmus vládne svetu

18. 07. 2014 11:41:01
Korene satanizmu siahajú ďaleko do minulosti. Satanizmus je okrem vzývania egoizmu aj o uctievaní a vyvolávaní démonických bytostí, ktoré sú pod rôznymi menami spomínané v najrôznejších starovekých textoch.

Existuje množstvo svedectiev bežných ľudí aj insiderov tajných spoločností, ktorí videli démonov na vlastné oči. Treba si uvedomiť, že realita je vibrácia, je to svet vytváraný mysľou, ilúzia, energia. Existuje nekonečne veľa dimenzií reality. Najvyšší z radov satanistických tajných organizácií vedia pracovať s energiou, ktorá hrá v satanizme dôležitú, ak nie najdôležitejšiu úlohu; dôležitých rituálov sa zúčastňujú predovšetkým ľudia, ktorí sa nachádzajú na vrcholných pozíciách globálnych organizácií a elitných tajných spoločností. Nemá to nič spoločné s nadprirodzenom. Pojmom nadprirodzeno je možné ospravedlniť šialené veci, ktoré sa ale v pozadí svetového diania skutočne dejú.

"Myslím, že to najmilosrdnejšie na svete je neschopnosť ľudskej mysle uvedomovať si celý svoj obsah. Obývame pokľudný ostrov nevedomosti uprostred temných morí nekonečna a nie je nám dané cestovať ďaleko. Vedy, každá z nich smerujúca vlastným smerom, na tom sotva niečo zmenili; avšak jedného dňa spojenie znalostí až doposiaľ nesúvisiacich nám otvorí tak strašlivé pohľady na skutočnosť a na naše úbohé postavenie v jej rámci, že z tohto zjavenia buď zošalieme, alebo utečieme z nebezpečného svetla do kľudu a bezpečia nového veku temna."

Howard Phillips Lovecraft
 

Príspevok 'Satanizmus vládne svetu' úzko súvisí s týmito predchádzajúcimi článkami:
Svet nie je taký, aký sa zdá byť (úvod)
Archonti v popkultúre
Saturn = Satan
Satanistická elita rituálne zabíja malé deti a mladistvé osoby


Satanizmus a obetné rituály:

Satanistická sieť je veľmi rozsiahla a pokrýva globálnu sféru. Satanisti sú nanajvýš organizovaní, sú extrémne bezohľadní a arogantní, používajú zakódované mená a majú svojich ľudí dosadených na dôležité spoločenské miesta. Bojujú dokonca sami medzi sebou - sú posadnutí vnútornými bojmi o získanie moci. Satanisti považujú za najväčší hriech či poklesok slabošstvo. Celá satanistická sieť je ovládaná cez strach. Deti členov satanistov sú trýznené a mučené k smrti. Deti bývajú v satanských kruhoch aj znásilňované a obetúvané - slúžia ako krvavé obety satanským "bohom". Satanisti si zvyknú namýšľať, že vládnu démonom, ktorých vyvolávajú, ale je tomu práve naopak - démoni vládnu im.

Ritual


Obetovávanie ľudí sa deje po celom svete a je značne rozšírené. Satanisti majú v svojich radoch tzv. "ploditeľky detí", o ktorých sa bežne nevie, pretože sú utajené. Niektoré z týchto ploditeliek sú dobrovoľníčky, ale mnoho z nich je uväznených satanistami násilím. Súčasťou satanistických sietí sú taktiež doktori a sestry, ktoré pomáhajú ploditeľkám pri pôrodoch. Takto narodené deti v rámci sietí nemajú žiadnu dokumentáciu a nikdy oficiálne neexistovali a neexistujú, preto nikomu a nikde nechýbajú. Jednoducho sa o nich nevie. Okrem toho satanisti častokrát aj unášajú deti z bežnej populácie. Časť obetí bývajú dokonca dobrovoľníci zo satanského kultu.

Satanizmus


Pri satanskom rituálnom obetovaní, pri ktorom zomrie samotný satanista, sa jeho vedomie stáva vlastníctvom entít zvaných archonti (alias démoni z inej dimenzie). Inokedy býva duša ľudskej obete premiestnená do účastníka obradu. Satanská obeť je zhypnotizovaná tým, kto si chce vziať jej životnú energiu a silu. Vytvára sa tak vibračná magnetická spojka, po ktorej sa premiestni duša obete po jej uvoľnení z tela po zabití do satanistu, ktorý sa účastní obetného rituálu. Tento proces prebieha v mnohých hlavných satanistických rituáloch po celom svete. Telo rituálnej obete je potom uložené do masového hrobu alebo do krematória, ktoré je pod kontrolou satanského kultu. Ku kŕmeniu zbytkov týchto tiel sú využívané a trénované aj psy.
Krv je fyzickým prejavom či hmotným výrazom životnej sily či energie. Pri rituáloch hrá nesmierne dôležitú úlohu. Satanisti ju pijú a takisto jedia časť ľudského mäsa, aby získali životnú energiu obete. Krv zvyknú piť, aj keď je obeť ešte stále živá. Energiu, ktorá pri krvavých obradoch vznikne, nasávajú archonti, ktorí "konzumujú" aj adrenalín, ktorý sa vytvára v krvi pri násilí a týraní a v okamihu smrti obete. Satanisti zvyknú jesť aj srdce, ktoré je symbolom života.
Predkolumbovskí Aztékovia zo stredného Mexika boli posadnutí obetovávaním ľudí pre svojich bohov. Obetovávali denne tisíce ľudí. Mayskí kňazi Chacs a Nacoms riadili obetné ceremónie, pri ktorých sa za živa obeti vytrhlo srdce a ponúklo sa bohom ako pokrm či dar.

Mayan Ritual

Obetný rituál Mayov.
 

Predchodcom či predkom dnešného satanizmu je sumersko-arkádsko-babylonské mysteriózne náboženstvo. Jeho esenciálnou súčasťou bola prítomnosť a moc démonických duchov. Satanizmus, ktorý je odjakživa hlavným náboženstvom elít riadiacich svet, postupne prenikol do západnej civilizácie. Ovláda a ovplyvňuje intelektuálny i neintelektuálny život posledných storočí. Presiakol do politickej sféry, umeleckej oblasti, hudby a vlastne všeobecne do spoločenského života.
Všetko je energia. Všetky symboly predstavujú vibračné frekvencie energie. Počas satanského rituálu sa vytvárajú medzidimenzionálne brány či portály, ktoré dovoľujú zjavovať sa astrálnym entitám v našom svete. Okultný pentagram, ktorý je jedným z hlavných symbolov satanizmu, býva umiestnený do kruhu, ktorý vytvára magnetické pole alebo bariéru, ktorá zabraňuje démonom či archontom opustiť rituálne vymedzený priestor.

Fire


Pri satanistických rituáloch sa používa reč (zaklínadlá, magické formulky a pod.), pretože je to takisto vibrácia rovnako ako okultné symboly. Archonti sa pomocou využívania slov dostávajú do našej dimenzie. Tí môžu mať buď svoju vlastnú podobu alebo sa stávajú parazitmi ľudskej mysle, ktorú majú potom pod kontrolou.
Oheň je taktiež dôležitý prvok satanských rituálov. Je zdrojom vibrácií, ktoré umožňujú interdimenzionálne prestupy alebo prechody.

Fire

V historických prameňoch sa spomína, že kňazi mali schopnosť nadväzovať kontakty s mimozemskými bytosťami či astrálnymi  entitami. Túto schopnosť mali aj vládcovia a králi. Tvrdili, že sa stretli s bytosťami, ktoré sa zhmotnili a následne odmaterializovali. V tajných okultných spoločnostiach prebieha komunikácia s týmito entitami. Archonti žijú v tzv. štvrtej dimenzii (známej aj ako astrálna rovina) a ovládajú ľudstvo tisíce rokov prostredníctvom hybridných pokrvných línií (globálna elita), ktoré im slúžia ako "pracovné" nástroje. Tieto hybridné línie sú akýmisi prázdnymi nádobami, ktoré sú obsadené démonickými archontmi. Satanské rituály taktiež negatívne ovplyvňujú energetické pole Zeme; "kŕmia" ho negatívnymi vibráciami, ktoré ľudí udržiavajú v nízkovibračnom stave. Viac sa o tomto píše v článku Saturn = Satan.

Bush


Démonickí archonti sú posadnutí pohlavným stykom. Pri sexe dve rôzne energetické polia splývajú, najmä pri vyvrcholení. Človek sa potom môže cez otvorené energetické kanály stať ovládaný či vlastnený cudzou mocnosťou. Pohlavný styk dovoľuje archontom zmocniť sa obete a drancovať ich životnú silu. Predovšetkým sex s deťmi je pre archontov dôležitý a je prevádzaný už od starých dôb. Archonti vstrebávajú energiu z detí pred pubertou, pretože táto energia je ešte čistá a tým pádom je pre nich viac využiteľná a výživnejšia. Keď parazitujú na osobe, ktorá má pohlavný styk s dieťaťom, vysávajú jeho životnú energiu. Análny sex s deťmi vyvoláva v deťoch reakciu zvanú vasovagálny šok, ktorý spôsobuje deťom bolesť a energia postupuje po chrbtici smerom hore a exploduje v mozgu, pričom myseľ sa môže rozdeliť do amnestických bariér - toto sa využíva pri procese tvorby myšlienkovej kontroly. Každý rok zmizne v Spojených štátoch amerických behom dňa cca dvetisíc detí. Tieto deti slúžia najmä ako obete pri satanistických rituáloch. Takéto deti potom nie sú častokrát už nikdy viac nájdené.

Child


Bývalý satanista Michael McArthur vyniesol na verejnosť mnoho hrozivých informácií z oblasti satanizmu. Hovoril o tajných operáciách satanistov, kedy boli (a stále sú) deti unášané, aby boli obradne obetované. Satanisti majú na unášanie detí stanovené určité dni. To isté platí pre prípravu detí k obetovaniu a k sexuálnym a krvavým obradom.
Istý nemenovaný člen satanistickej organizácie (zvaný 'čierny princ'; rozhovor s ním je možné nájsť v knihe Satan’s Underground z roku 1990 od Dr. Al Carlislea) odhaduje, že iba v USA padne ročne za obeť satanistom 40 až 60 tisíc ľudí.
Čo majú spoločné satanizmus, kresťanstvo, judaizmus, islam alebo hinduizmus? Sú zamerané na uctievanie týchto archontických bytostí (ktoré majú v náboženstvách len rôzne mená) a slúženie týmto entitám.
 

Ilumináti a satanizmus:

Na vrchole satanistickej hierarchie má stáť tajná okultná organizácia zvaná Ilumináti, ktorá bola založená v roku 1776 v Bavorsku nemeckým filozofom, spisovateľom, vysokoškolským učiteľom, advokátom a jezuitom Adamom Weishauptom. Touto úlohou ho poverili bankárski Rothschildovci. Ilumináti sú organizácia, ktorá tajne za oponou kontroluje všetky oblasti spoločenského života, či už je to finančný systém, vzdelávacie inštitúcie, právne inštitúcie, vlády, šoubiznis, médiá, veda a technika, vesmírne programy, vojenský sektor, politický sektor, farmaceutický priemysel, náboženské organizácie a sekty atď. Ilumináti sa radia medzi elitu spoločnosti. Ich cieľom je nastoliť Nový svetový poriadok, na čele ktorého bude stáť úzka centrálna vláda riadená archontmi, ktorá bude vládnuť ľudstvu i celej planéte. V skutočnosti satanistickí Ilumináti svetu už dlho vládnu, ale zatiaľ stále skryto a nemajú ešte plnú kontrolu nad ľudstvom. Tú chcú dosiahnuť pomocou populáciou akceptovaného totalitného systému. Ich cieľom je vytvoriť z ľudí dobrovoľných otrokov, ktorí svoje otroctvo budú nadovšetko zbožňovať.
Poznáme dvanásť najhlavnejších satanských pokrvných línií, ktoré sú súčasťou alebo úzko spolupracujú s Iluminátmi, a sú to tieto famílie: rodina Rothschildovcov (sú na čele iluminátskej hierarchie), rodina Rockefellerovcov, rodina Warburgovcov, rodina Russellovcov, rodina DuPontovcov, rodina Onassisovcov, rodina Freemanovcov, rodina Bundyovcov, rodina Kennedyovcov, rodina Astorovcov, rodina Collinsovcov, rodina Liovcov. Sú to všetko hybridné pokrvné línie riadené archontmi.

Illuminati

Ilumináti.
 

Satanistická organizácia - hierarchia:

Ženská časť
- Kňažka temnôt
- Vysoká matka temnoty (13 stupňov)
- Sestry svetla (9 stupňov)
- Náčelníčka
- Riadny čarodejnícky krúžok (vedený kňažkou)

Mužská časť
- Kráľovský ipaimus
- Rada veľkých druidov
- Vysoký majster
- Služobník pentagramu
- Riadny čarodejnícky krúžok (vedený kňazom)

To, aké má člen satanistickej organizácie znalosti o satanskej hierarchii, závisia na danej satanistickej skupine, ktorej je členom a na jeho postavení v nej. Jednotliví príslušníci satanistických spolkov majú väčšinou či výlučne práve len také znalosti, aby vo svojom stupni splnili svoju danú úlohu.
Satanské kulty bývajú často pod kontrolou tajných okultných spoločností riadených elitou. Nižšie stupne či nízke úrovne sú zavedené pre nových členov, začiatočníkov, odvedencov, posluhovačov "Satanovej armády". V satanskej hierarchii stoja takéto stupne veľmi nízko, oveľa nižšie ako spodná úroveň Iluminátov.
Mnohí stúpenci a zasvätenci satanistických organizácií skrývajú svoju príslušnosť k nim po celý život. Záväzne utajujú svoju skutočnú identitu a dosahujú pritom významné, uznávané a rešpektované postavenie v rámci spoločenskej hierarchie. Zvykne to bývať predpísaným pravidlom. Satanista môže byť napríklad starostom mesta, vedúcim obchodnej spoločnosti, premiérom vlády, prezidentom, kresťanským kňazom a pod. Takéto vysoké postavenie v spoločenskej hierarchii im potom umožňuje potlačiť prípadné podozrenie alebo kritiku už v samom zárodku (viď ľudia ako George Bush, Henry Kissinger, Al Gore, Hillary Clintonová atď.).

Cult

Satanský kult.


Myšlienková kontrola v satanizme:

V satanizme sa uplatňuje myšlienková kontrola rituálne zneužívaných obetí i samotných satanistov. Ide o úplné ovládanie kontroly myslenia. Satanisti používajú viacero metód myšlienkovej kontroly k bezpečnému skrývaniu svojich skrytých činností. Hlavným cieľom myšlienkovej kontroly je urobiť obeť poddajnou a poslušnou a zabezpečiť, aby o satanských aktivitách, ktorých sa zúčastňuje, mlčala. Satanisti majú zavedený osvedčený systém kontroly mysle. Obete sú pomocou neho zbavené slobodnej vôle. Medzi takéto metódy myšlienkovej kontroly patrí napríklad spôsobovanie psychickej bolesti, stimulácia mozgu a mnoho spôsobov "pomätenia sa", morálny nátlak na podriadenie sa, vyčerpávanie a psychické oslabovanie, používanie drog, vyvolávanie pocitu viny a iné, ktoré slúžia na získavanie stúpencov do rád satanistov. Satanisti sa vždy snažia odpratať bývalých členov svojho kruhu, pretože tí by ich mohli prezradiť.

Mind Control


Satanisti vyšších úrovní sú už od narodenia podrobovaní myšlienkovej kontrole a sú psychologicky spracovávaní k vykonaniu samovraždy pre prípad, že by mali byť odhalení.
Viac o MK Ultra kontrole mysle píšem v článku tu.
 

Satanské centrá:

Medzi najdôležitejšie centrá pre satanistické rituály a aktivity patria zámky kráľovských rodín a gotické sídla, rezidencie aristokracie a ich odnoží v Spojených štátoch amerických (napr. Hearst Castle v Kalifornii). V Belgicku sa nachádza zámok Mothers Of Darkness Castle, kde britská kráľovská rodina a iluminátska elita vykonáva hlavné satanské rituály. V Škótsku je zámok Balmoral Castle, kde zvykne britská kráľovská rodina tráviť dovolenky a kde taktiež vykonáva satanistické obrady.

Balmoral Castle

Balmoral Castle.
 

Na ostrove Isle Of Wight prebiehajú ceremónie na potlačenie frekvencie, čím sa ľudstvo drží vo vibračnom väzení. Je to sväté miesto pre tých, ktorí vedia o zemskej energetickej sieti a je to jedno z troch centier druidov na Britských ostrovoch. Satanizmus je tu veľmi rozšírený a združujú sa tu známe osobnosti politiky, médií, polície a pod. Je tu aj rozsiahla sieť slobodomurárov. Je to centrum satanistických pedofilov. Je tu veľký dom na dedine, kde sú vychovávané deti po únosoch. Ďalším rituálnym centrom je jachtársky klub a Sea Hotel. Britská kráľovská rodina má s ostrovom silné spojenie. Mnoho známych tvárí ostrov navštevuje pod zámienkou plachtenia na mori.

Isle Of Wight

Isle Of Wight.
 

Na nespočetných utajovaných miestach vo svete existujú tzv. farmy ľudí. V niektorých takýchto 'farmách' boli objavené deti vo veku od 11 dní do 4 mesiacov, ktoré mali satanistom slúžiť ako obete pre krvavé rituály. Satanistami kontrolované hlavnoprúdové médiá o týchto prípadoch mlčia.
 

Satanizmus v šoubiznise:

Satanizmus zreteľne prenikol do popkultúry v šesťdesiatych rokoch. Známy satanista Anton Szandor LaVey intenzívne pracoval na verejnosti v záujme dodania dobrého mena satanizmu. Presadil komerčnú a dezinformačnú formu satanizmu najmä medzi umelecké osobnosti. Bol zbehlý v satanských praktikách už pred rokom 1960. V roku 1966 založil organizáciu zvanú Cirkev Satanova. Medzi členov patrila napríklad herečka Jayne Mansfieldová. Preslávená herečka Marilyn Monroe sa zúčastňovala LaVeyových satanských rituálov ešte pred oficiálnym založením Cirkvi Satanovej; LaVey objavil Monroe v jednom striptérskom klube a urobil z nej hereckú hviezdu, ale stal sa z nej aj myšlienkovo ovládaný otrok a LaVey bol jej manipulátor.
Hollywood = Holy Wood = Helle Wood - odkazuje to sväté drevo druidov. Navonok sa Hollywood javí ako zábavné ústredie, ale v skutočnosti je úzko prepojené so satanizmom a je pod kontrolou Iluminátov. Hollywood slúži na propagandu iluminátskych zámerov. Mal vždy styky s politikou, napr. s americkým prezidentom J. F. Kennedym, ďalej s Frankom Sinatrom (ovládal a zneužíval MK Ultra myšlienkovo ovládaných otrokov). Jayne Mansfieldová bola vysokou kňažkou satanizmu.
Filmový a hudobný priemysel je presýtený odkazmi na satanizmus a uctievanie diabla. Je to zámerné, pretože sa tak satanizmus stáva prístupným pre bežných ľudí a stáva sa "normálnym", bežným. Spomeniem iba zopár príkladov. Mick Jagger a Brian Jones zo skupiny The Rolling Stones boli zasvätení do LaVeyovho komerčného satanizmu. Členom satanského kultu bol aj myšlienkový otrok a masový vrah Charles Manson. V skladbe Stairway To Heaven od britskej kapely Led Zeppelin pustenej odzadu je možné nájsť satanský "žartík"; okultný režisér a fanúšik mága Aleistera Crowleyho Kenneth Anger v minulom storočí povedal, že Stairway To Heaven je najsatanskejšia skladba zo všetkých. Gitarista Jimmy Page z Led Zeppelin bol inšpirovaný okultizmom a najmä Aleisterom Crowleym. Skupina Black Sabbath takisto čerpala zo satanizmu a okultizmu. Vo filme Závod s diablom s Peterom Fondom v hlavnej úlohe skupina výletníkov objaví v lese satanský kult, ktorý obetuje mladú ženu; výletníci prípad oznámia na polícii, ale po čase zistia, že je do týchto rituálov zapojené prakticky celé mesto vrátane najvyšších kruhov. Vo filme Deviata brána s Johnnym Deppom máme okultné knihy, ktoré slúžia na privolávanie diabla; časť filmu (satanský rituál) sa natáčala v zámku patriacom Rothschildovcom vo Francúzsku. V okultnom snímku The Devil Rides Out sú zobrazené rituály na obetovávanie detí a vyvolávanie démonov. V televíznom seriáli Supernatural (Hrozba z temnoty) sú niektorí ľudia posadnutí démonmi, ktorí ich ovládajú. Vo filme Constantine s Keanu Reevesom je ukázané, ako démoni žijú medzi nami a snažia sa podmaniť si svet. V snímku Legenda s Tomom Cruisom sa Satan snaží získať nadvládu nad svetom. Vo filme Eyes Wide Shut - Spaľujúca vášeň od záhadne zosnulého hollywoodskeho insidera Stanleyho Kubricka vidíme, že sa satanských rituálnych orgií zúčastňujú vysoko spoločensky postavené osobnosti. V kultovom hororovom filme Rosemaryino dieťa sa istý herec zapredá diabolskému kultu, aby získal slávu - dá obetovať svojho kolegu a nechá využiť svoju manželku v satanskom rituáli ako ploditeľku démona. Množstvo reálnych celebrít býva obetovaných (Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Michael Jackson, Whitney Houston...) - "za slávu sa platí" - a sami nechávajú obetovať svojich známych a rodinu, aby sa stali slávnymi a bohatými (napr. John Travolta zaplatil za slávu krvavou obetou svojho syna, režisér Roman Polanski smrťou svojej tehotnej manželky atď.). Dušu zapredal aj Harry Angel (hrá ho Mickey Rourke) vo filme Angel Heart, v ktorom sú ukázané niektoré satanské a voodoo rituály. V popovej hudbe nájdeme množstvo symbolov a skrytých správ. To isté v počítačových hrách. Black metal, ktorý vznikol na pomedzí osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, sa zaoberá okrem iného tiež tématikou satanizmu (aj keď skôr len povrchne a komerčne). Obrátené pentagramy a kríže na tričkách sú v móde. Napríklad postava zvaná Lew Ashby v seriáli Californication - Orgie v Kalifornii nosí v druhej sérii nenápadne tričko s pentagramom a démonickou modlou Bafometom. Satanizmus je prezentovaný všade, kde sa dá. Hlboko sa zaryl do ľudského podvedomia vďaka zábavnému priemyslu a ľudia ho väčšinou nevedome sami akceptujú a podporujú.

Hollywood

Satanský Hollywood.
 

Kalendár satanského rituálneho zneužívania:

Kalendár


Astronomické udalosti ako úplnok alebo zatmenie Mesiaca sú taktiež dôvodom k robeniu satanských rituálov a osláv.
 

Zdroje informácií:

Mnohé informácie v článku sú čerpané najmä z prác britského spisovateľa Davida Ickea a holandského autora Robina de Ruitera.
 

ČLÁNKY O SATANIZME A PEDOFÍLII NÁJDEŠ TU.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Autor: Mário Oláh | pátek 18.7.2014 11:41 | karma článku: 29.22 | přečteno: 13119x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Helena Vlachová

Byl jednou jeden neslušný dům

Když si kupujete nový byt, v podstatě můžete kupovat zajíce v pytli. Realitní makléř se dušuje, že dům, v němž si kupujete nový byt, je velmi slušný, vždyť jeho většinu tvoří lidé důchodového věku a ti jsou lidé veskrze dobří.

2.3.2024 v 9:32 | Karma článku: 11.40 | Přečteno: 359 | Diskuse

Horst Anton Haslbauer

Šikana od mazáků po odchodu důstojníků z kasáren

Se šikanou jsem se setkal poprvé v životě. Jsem vzteky bez sebe, že se musím krotit, abych někomu nenabouchal. V civilu bych neotálel, ale trestu na vojně bych se nevyhnul. Nasluhování jsem se chtěl vyhnout. Vojínu Čiperovi se

2.3.2024 v 8:05 | Karma článku: 13.85 | Přečteno: 307 | Diskuse

Ivan Pilný

Akce!

Titulek neodkazuje na volání režiséra při natáčení. Často se volá po nějakém vizionáři, který by měl odvahu a schopnosti vyvést nás ze současné neutěšené situace.

2.3.2024 v 8:00 | Karma článku: 14.30 | Přečteno: 212 | Diskuse

Olga Medová

Za časů UčíTelky

Jste na home office, v dětském pokoji neskutečně kašle vaše dítě, měříte mu teplotu, dáváte mu zábaly, děláte s ním úkoly, zapínáte inhalační “kočku”, řešíte pracovní problémy, vyzvednutí mladšího sourozence ze školky...

1.3.2024 v 23:40 | Karma článku: 10.59 | Přečteno: 220 | Diskuse

Ladislav Jakl

Kdo vládne? Volič, nebo peníze?

Demokracie má své limity. Vždyť demokraticky byl zvolen i Hitler. To přece nejde, jen tak nechat na voličích, aby si volili, koho chtějí. Je třeba nastavit mechanismy, aby volby dopadly vždy dobře.

1.3.2024 v 18:29 | Karma článku: 29.19 | Přečteno: 461 | Diskuse
Počet článků 186 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2093

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Neminem.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Pre zdieľanie ďalších užitočných informácií slúži platforma na Telegrame zvaná Strážca poznania - https://t.me/strazcapoznania.

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Nikdy jsem nebyla stydlivá, vzpomíná Heidi Janků na focení pro Luckyboy

Zpěvačka Heidi Janků (61) zavzpomínala na pobyt v Monaku, kam se přestěhovala kvůli práci svého manžela Iva Pavlíka. V...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...

Brzobohatý řádil v šatech a paruce. Poprvé veřejně jako Tiffany Richbitch

Ondřej Gregor Brzobohatý (41) vystoupil poprvé veřejně v šatech jako drag queen Tiffany Richbitch. Byl hostem druhého...