Archonti v popkultúre

25. 03. 2014 9:11:01
Podstata archontického globálneho spiknutia spočíva v uväznení ľudskej mysle do malého obmedzeného Ja, ktoré nemá žiadnu moc a ktoré musí nasledovať slepý dav.

Sme manipulovaní čo sa týka vnímania reality, aby mohla malá skupinka "ľudí" kontrolovať masy a hovoriť nám, čo máme robiť a čo si máme myslieť. Táto konšpirácia postihuje všetky oblasti nášho života v čoraz väčšej miere a najviac je zameraná na kontrolu nášho vnímania skutočnosti (ľudia sú bohužiaľ prakticky slepí a hluchí, nevidia a ani nevedia nič podstatné o svete ani o nich samých). Zábavný priemysel je významnou súčasťou agendy na kontrolu myslenia a vnímania ľudí.
Tento článok nadväzuje na môj prvý príspevok Svet nie je taký, aký sa zdá byť, v ktorom píšem o archontoch, čo sú zač, "odkiaľ" sú, akú majú podobu, kde sa spomínajú, ich súvislosť s okultizmom, kabalou, tajnými spoločnosťami, satanizmom, globálnou agendou, o realite. Jednou stručnou súhrnnou vetou zopakujem, že archonti (tieto bytosti majú všeobecne mnoho mien, napr. démoni, bohovia, džinovia, Anunnaki, Chitauri, reptiliáni...) bytosti spomínané v každej kultúre a historických prameňoch na Zemi, sú entity z dolných svetov zväčša s tvarom plazov, ktoré kedysi dávno prepadli Zem, zmanipulovali ľudské vedomie a dodnes ovládajú svetové dianie pomocou tajných spoločností a hybridných pokrvných línií, a ich cieľom je úplne si podmaniť ľudstvo (čo už sa im vlastne podarilo dávno, iba chcú svoju vládu zlegalizovať), ktoré pre nich predstavuje zdroj životnej energie.

Gnostický archont

Archont.


Spomeniem zopár informácií, ktoré sa môžu pri "poznaní" archontov hodiť a potom prejdem k masívnemu propagovaniu archontickej agendy v zábavnej a umeleckej sfére.
V gnostických textoch starých minimálne tisícšesťsto rokov, ktoré boli nájdené v roku 1945 v meste Nag Hammádí v južnom Egypte, sa píše o archontoch a ich pánovi demiurgovi menom Jaldabaoth alebo Samael, ktorý mal "vytvoriť" náš hmotný či fyzický vesmír. Je spájaný s židovským Jehovom, biblickým Bohom, Hospodinom, Pánom, ale taktiež so Satanom, diablom a démonom. Gnostici boli mystickí učenci s veľkým vhľadom do poznania sveta a boli autoritami vraždení kvôli poznatkom, ktoré mali k dispozícii. Demiurg je podľa nich falošný boh, ktorý je žiarlivý a kontroluje tzv. Eón, v ktorom sme uväznení, prisúdili mu podobu hada a spolu s archontami je anorganickou bytosťou. V umení bývajú tieto bytosti často zobrazované ako roboti, kyborgovia. Archonti podľa gnostikov závidia ľuďom ich kreativitu. Ľudia sú (či skôr boli) dokonalejšie a múdrejšie bytosti ako oni, tak sa ich zmocnili a chceli im vládnuť. Archonti vedia iba napodobovať a skresľovať, nemajú svoju vlastnú tvorivosť či fantáziu. Vedia deformovať realitu, aby vytvorili falošný svet, virtuálnu realitu. A toto urobili nám ľuďom. Ovládli našu myseľ, ktorá nás spája so svetom. Sú to paraziti mysle. V týchto textoch sa píše o Adamovi a Eve - symbolických prvých ľuďoch, ktorí boli zákernými archontmi zvedení.

Gnostické texty z Nag Hammádi

Gnostické texty nájdené v Nag Hammádí.


Africký šaman Credo Mutwa z kmeňa Zulu hovorí, že mnoho príslušníkov afrických kmeňov a národov sa považuje za potomkov bohov, ktorí sem prišli z nebies pred tisíckami rokov. Legendy hovoria, že títo bohovia k nim priplávali po mori v magických lodiach vyrobených z dreva, rákosia či medi; niektoré lode boli zhotovené dokonca zo zlata. Niekedy sú tieto tvory popisované ako krásne bytosti s ľudskou podobou, ktorých pokožka je modrá, zelená alebo strieborná. Ale vo väčšine prípadov hovoria, že títo bohovia, hlavne tí, ktorí zostúpili z nebies, neboli humanoidi, ale šupinaté monštrá, ktoré žili väčšinu času v blate alebo vo vode. Mali extrémne desivý a škaredý vzhľad. Vyzerali ako krokodíly. Niektorí z nich boli vysokí a mali hadiu hlavu posadenú na dlhom tenkom krku, dlhé paže a veľmi dlhé nohy. Iné entity nosili svoje duše vo vačkoch, mali podobu gulí z čistých kryštálov. Niektorí odvážni africkí čarodejníci pochytali tieto podivné kryštály a zakopali ich pod zem. Tieto bytosti učili ľudské bytosti mnohým veciam, napríklad ich učili vytvárať zákony, poskytovali im znalosti z oblasti bylinnej medicíny, umenia a stvorenia vesmíru ako celku. Mohli meniť vzhľad podľa svojho priania. V Afrike im dali rôzne mená a označenia, napríklad Asa (znamená "schopný kúzla"), Zishwezi (plavec, vetroň), Chitauri či Nommo. Nommo vytvorili jazero okolo svojich nebeských kozmických lodí a každé ráno plávali z lodí na pobrežie a kázali ľuďom, ktorí sa tu zhromaždili vo veľkých počtoch. Bytosti vybrali jedného zo svojich radov, zabili ho, rozkrájali jeho telo na kúsky a potom tieto kúsky dávali jesť ľuďom a bol to podľa legendy údajne prvý obetný krvavý rituál tohto druhu na Zemi. Nommo potom vzali spodnú čeľusť tohto rozkrájaného tvora, pomocou mágie ho stvorili celého znovu a priviedli ho tak k životu. Takže vidíme tu, že ľudí kedysi navštívili reptiloidné bytosti, ktoré nám predávali svoj pohľad na svet a ten rituál by mohol byť genetickou manipuláciou ľudského rodu. Jedna časť ľudského mozgu sa nazýva R-komplex či reptiliánsky mozog, ktorý ovplyvňuje ľudské vnímanie, spôsobuje chladnokrvné a teritoriálne chovanie, želanie kontrolovať a ovládať, vyvoláva posadnutosť rituálmi. Tieto bytosti sú tými istými bytosťami (archontmi) popísanými v gnostických textoch. Reptiliáni sú jedným z prejavov archontov. Archonti sa môžu meniť aj na ľudí.

Credo Mutwa a náhrdelník záhad

Vľavo hore šaman Credo Mutwa, vedľa a pod ním je náhrdelník záhad, ktorý bol Credovi predaný podľa šamanských tradícií. Je na ňom znázornená ľudská žena a neľudská bytosť so vztýčeným penisom. Tento starý artefakt je symbolom kríženia medzi ľuďmi a cudzími bytosťami. Archonti vytvorili kedysi dávno pokrvné línie, ktoré dodnes tajne ovládajú svetové dianie.


Medzi archontov patria aj tzv. šediváci (anglicky 'greys').

Šedivák

Šedivák.


Švajčiarsky jasnovidec Anton Styger dávnejšie na svojom blogu na internete napísal toto: "Keď vidím ľudí v podnikateľskej sfére alebo v politike, ktorí sú zvlášť uväznení v materiálnom svete, tak som si napríklad všimol, že už nemajú svetelné telá. U mnohých z týchto ľudí už pre mňa nie je viditeľný bod svetla vychádzajúci zo srdečnej čakry, ktorý je inak vždy prítomný. Namiesto toho vidím okolo nich niečo ako vrstvu "lesklého dechtu" a v nej môžem rozpoznať rysy obludnej bytosti v tvare jaštera. Keď títo ľudia napríklad rozprávajú v televízii, vidím, ako sa okolo tejto osoby utvára tvar krokodíla, ako v prehnutom zrkadle. Nevidím svetlo vychádzajúce z ich hrdelnej a čelovej čakry." Archonti ovplyvňujú ľudskú myseľ. Dokážu ju posadnúť. Dokážu sa napojiť na dve nižšie čakry, pohlavnú a brušnú. Negatívne ovplyvňujú našu srdečnú čakru.

Posadnutie mysle

Archonti manipulujú našu myseľ.


Mexický šaman a toltécky čarodejník don Juan Matus, ktorý učil juhoamerického antropológa Carlosa Castanedu poznaniu čarodejníkov starého Mexika, o archontoch povedal: "Čelíme predátorovi, ktorý prišiel z hlbín kozmu a prevzal kontrolu nad našimi životmi. Ľudské bytosti sú jeho väzňami. Ten predátor je našim pánom. Zanechal nás poslušných, bezmocných. Keď chceme protestovať, naše protesty potlačí. Keď chceme jednať nezávisle, dožaduje, aby sme tak nerobili. Sme držaní ako jeho väzni. Prevzal nad nami kontrolu, pretože sme pre neho iba energetickou potravou. A nemilosrdne nás utláča, pretože sme energiou. Rovnako ako chováme sliepky v klietkach, predátori nás chovajú v ľudských klietkach. Z tohto dôvodu je im jedlo vždy prístupné. Premýšľajte chvíľu a povedzte mi, ako by ste vysvetlili rozpory medzi inteligenciou človeka ako technika a stupiditou jeho systému viery, alebo stupiditou jeho rozporného chovania. Čarodejníci veria, že to boli predátori, kto nám dal náš súčasný systém viery, naše myšlienky dobra a zla, naše spoločenské mravy. Oni sú tí, kto nastavujú naše sny o úspechu alebo zlyhaní. Dali nám lakomosť, chamtivosť, zbabelosť. Je to predátor, kvôli ktorému sme zaspali, kvôli komu sme rutinní, a kvôli komu naháňame svoje ego a kŕmime vlka. Aby sme boli poslušní, tichí a slabí, urobili predátori úžasný manéver - úžasný samozrejme z uhla pohľadu stratéga; ohavný z uhla pohľadu tých, kto tým trpí. Oni nám dali svoju myseľ. Myseľ predátora je odporujúca si, mrzutá a plná strachu, že bude každú chvíľu odhalená. Skrz myseľ, ktorá je nakoniec ich mysľou, prinesú predátori do životov ľudských bytostí čokoľvek, čo sa pre nich hodí. Týmto si zaisťujú určitý stupeň ochrany, ktorý zmierňuje ich strach. Čarodejníci starovekého Mexika odôvodnili, že človek musel byť kedysi kompletnou bytosťou, s úžasnými vhľadmi, zázračným vedomím, čo je dnes iba mytologickou legendou. A potom sa zdá, že všetko zmizlo a teraz tu máme človeka pod sedatívami. Chcem povedať, že to, čo proti nám stojí, nie je obyčajný predátor. Je veľmi múdry a organizovaný. Používa metodický systém, ktorý z nás robí zbytočné bytosti. Človek, ktorý má byť magickou bytosťou, už nie je magický. Je to priemerný kus mäsa. Človeka nečakajú iné vízie než tie, ktoré má zviera vychované ako kus mäsa: všedné, konvenčné, imbecilné."
Archonti ovládli našu myseľ a k tomu používajú aj našu nekódovanú zbytkovú DNA, v ktorej sú uložené naše programy správania, vnímania, emócií. Vyhľadávajú hlavne energiu detí pred pubertou, a k tomu využívajú pedofilov, ktorí majú sex s deťmi. Pedofil je vodičom, ktorý pri pohlavnom styku vysáva životnú silu dieťaťa.

Reptilian Manipulation

Interdimenzionálne posadnutie mysle archontami.


Podľa starovekých záznamov sa archonti začali rozmnožovať s ľuďmi, resp. ľudskými ženami a vytvorili hybridnú rasu pokrvných línií, ktorá je geneticky upravená tak, aby neprejavovala empatiu voči ľuďom a ani voči všetkému živému. Je to tzv. elita. Sú týmito bytosťami ovládaní a posadnutí, používajú ich telá ako plášť. Riadia globálnu agendu na zotročenie ľudstva. Patria sem napríklad Rothschildovci. Rockefellerovci, Warburgovci, Kennedyovci, Windsorovci, Bushovci a iné rodiny. V priebehu času mali tieto rodiny ale rôzne mená. Tieto "archontmi vyvolené" famílie s pomocou naverbovaných ľudí (užitočných idiotov) vytvárajú zákony, tlačia peniaze, ovládajú masmédiá, vlastnia svetové organizácie a banky (peniaze sú ich nástrojom na zotročenie ľudstva), ovládajú politikov, produkujú filmy, určujú normalizované vzdelávanie, vytvárajú lieky, navrhujú a realizujú vojny a falošné útoky, predstavujú nám oficiálnu históriu, riadia vedecký výskum, vymysleli a zaviedli náboženstvá, chystajú sa kontrolovať a regulovať internet, robia satanistické rituály, ktoré znižujú vibrácie energetického poľa planéty. Archonti sa živia nízkovibračnou emočnou energiou, preto potrebujú ľudí udržiavať v nízkovibračnom stave pomocou vyvolávania strachu, hnevu, násilia, nenávisti, viny a hanby v spoločnosti. "Realita" je vibrácia. Ak by ľudstvo zvýšilo svoje vibrácie (cestou porozumenia, lásky a poznania), tieto bytosti by sa nemohli živiť našou energiou. Živia sa strachom. Satanistické rodiny sú súčasťou tajných spoločností, ktoré za oponou riadia svet; ich údajne najznámejšou tajnou spoločnosťou sú tzv. Ilumináti, ktorí majú zastrešovať ostatné tajné spoločnosti - teda aspoň navonok. Tajné spoločnosti takisto mali kedysi iné názvy. Kedysi nám vládli prostredníctvom panovníkov, neskôr pomocou náboženstiev a dnes hlavne pomocou masmédií, zábavného priemyslu a propagácie materializmu. Elitné rodiny majú sex s deťmi, unášajú ich a obetúvajú v satanských rituáloch. Sú incestné a rozmnožujú sa medzi sebou kvôli zachovaniu určitých vzorcov správania. Využívajú k presadzovaniu agendy ľudí, ktorí sú na očiach verejnosti a ktorí sú tak vynikajúco zaplatení a zmanipulovaní, že následky svojich činov sú im ukradnuté. Za peniaze nemúdry človek urobí hocičo, aj keď peniaze v skutočnosti sú len prostriedkom, ako zničiť ľudskú slobodu. Nastrčení idioti ale ani nepoznajú celú pravdu, iba tú jej časť, ktorá potrebujú vedieť pre ich úlohu v agende. V tomto hrá rolu aj MK Ultra programovanie mysle. Všetky alebo takmer všetky vlády sú pod kontrolou tajných spoločností, vrátane v súčasnosti "prebudenými" občanmi tak oslavovanej ruskej a čínskej vlády. Slovenská politika je riadená nepochybne slobodomurármi v pozadí a rôznymi finančnými skupinami. Elita a archonti bojujú o moc aj medzi sebou, ale v prípade dosiahnutia Nového svetového poriadku sú schopní sa spojiť a pomáhať si.

Nathan Mayer Rothschild

Nathan Mayer Rothschild povedal: "Nezaujíma ma, ktorá bábka je posadená na anglický trón, aby vládla nad ríšou, nad ktorou Slnko nikdy nezapadá. Muž, ktorý kontroluje obeh peňazí v Británii, kontroluje celé Britské impérium. A obeh peňazí v Británii kontrolujem ja." Rothschildovci sú považovaní za najhlavnejšiu elitnú rodinu, satanistickú pokrvnú líniu, ktorá má kontrolovať všetky ostatné pokrvne spriaznené rodiny.

 

Elizabeth

A tu je britská kráľovná Alžbeta II. pred zrkadlom. V istom zmysle je ten obrázok pravdivý, pretože britská kráľovská rodina je súčasťou archontických pokrvných línií.


Na ďalšom obrázku je zobrazená stručná pyramidálna štruktúra riadenia globálnej agendy.

Illuminati

Na vrchole pyramídy sedia archonti na čele s demiurgom. Demiurg je podľa slobodomurárov Veľkým architektom vesmíru. Skratka RT znamená Rothschildovci. Vrchol pyramídy pozná celú pravdu o agende. Čím nižší je stupeň riadenia, tým menej informácií má k dispozícii o skutočných plánoch vrcholu pyramídy. Spodné vrstvy pyramídy nevedia takmer vôbec nič o pravých plánoch a iba slepo slúžia svojim pánom.


Motívy a zobrazenia hadích bohov, démonov, diablov a neľudských bytostí je možné nájsť po celom svete. Dôkazov na ich existenciu je množstvo. Tieto bytosti existujú a otravujú nás už pekne dlhú dobu.

Naga

Indický hadí boh zvaný Naga. Tieto bytosti sú popísané v indických védach.


Dračia socha

Drak symbolicky reprezentuje reptiliánske bytosti. Tohto nájdeme v centre mesta Londýn.

 

Plazia bytosť zo Strednej Ameriky

Táto ilustrácia pochádza zo Strednej Ameriky. Plazia bytosť pojedá človeka.

 

Erby

Tu sú rôzne erby, kde plazie bytosti pojedajú ľudí - sme pre nich (najmä energetickou, ale pri rituáloch i "fyzickou") potravou.

 

Baphomet

Démonická modla Bafomet - "astrálny" archontický démon (s hadmi v rozkroku).

 

Ravana

 V indických védach máme démonov, ktorí sa nazývajú rakšásovia. Sú to netvory, ktoré sú schopné meniť vzhľad podľa svojej vôle. Sú posadnuté mocou a majetkom. Sú väčšinou zlé a nebezpečné, ale nie všetky. Na obrázku je zobrazený zlý rakšás menom Rávana, ktorý sa spomína v Rámájane. Tento má okolo seba omotaných hadov (had je symbolom reptiliánov či archontov).


Archonti v zábavnom priemysle

V dnešných časoch, keď archontická elita nutne potrebuje, aby bola jej agenda prijatá celosvetovou verejnosťou, prevádza to prostredníctvom tzv. odcitlivenia. Agenda, ktorá môže byť proti záujmom verejnosti, je pomaly, postupne a opakovane svetu predstavovaná prostredníctvom filmov, hudby, hudobných klipov a masmédií. Takto otupujú ľudskú pozornosť. Ľudia sú mentálne programovaní a po neustálom vystavovaní konkrétnej agendy prostredníctvom zábavného priemyslu sú obecne ľahostajní a masy agendu potom pasívne akceptujú. Táto manipulačná technika má pôvod v psychoterapii. Ľudia sú adaptovaní na desivé situácie, pokiaľ sú im neustále vystavovaní. Pri sci-fi filmoch nám elita v súčasnosti symbolicky predkladá najmä budúcnosť, akú si želá mať, tak sa ľudia na ňu pomocou filmov pripravujú alebo sú spracúvaní. Pripravujú ľudstvo na apokalyptický archontický svet plný ľudských robotov kontrolovaných pomocou mikročipov a technológie ovládania mysle, ktorí robia to, čo po nich vládcovia chcú. Ale predkladajú nám aj, ako je svet v skutočnosti riadený a kto za systémom stojí, a taktiež radi odhaľujú niečo z našej minulosti. Často do filmov vkladajú prvky dezinformácií, ale tie sa dajú odhaliť - to potom záleží od úrovne vedomostí o agende. Ak človek pozná, čo sa skutočne skrýva v zámeroch filmov, filmy získavajú okamžite iný, skutočný zmysel. Bežní ľudia vidia vo filmoch iba zábavu a neveria ich posolstvu, čo samozrejme elita vie a vyhovuje jej to. Zameriam sa teraz na archontické bytosti a reptiliánske prvky v iluminátskom umení.

Hollywood

Sleduj Hollywood, sleduj agendu.


Vo filme Strach a hnus v Las Vegas (1998) od iluminátskeho režiséra Terryho Gilliama je scénka, v ktorej frčí Raoul Duke (alias Johnny Depp) na psychedelických drogách. Sedí v bare, v ktorom sa zabáva mnoho smetánkových pôžitkárov. Duke sa dostáva pomocou drog do inej dimenzie vnímania a vidí okolo seba namiesto pôžitkárov samé reptiloidné bytosti. Iba jeho právnického priateľa vidí ako ľudskú bytosť. Okrem toho je tu aj spomínaná pedofília v súvislosti so satanizmom. Terry Gilliam natočil mnoho snímkov zobrazujúcich iluminátske maniere.

Strach a hnus v Las Vegas

Plazie bytosti v barovej scénke vo filme Strach a hnus v Las Vegas.


Bývalý kolega otca Petera Parkera (herec Andrew Garfield), doktor Curt Connors (hrá ho Rhys Ifans) má vo filme Amazing Spider-man (2012) alter ego zvané Lizard (znamená 'jašter'). Je to plazia bytosť, ktorá sa snaží zmeniť obyvateľov mesta New York na jemu podobné bytosti pomocou špeciálnej technológie a chemikálie. Archonti sú schopní posadnúť myseľ človeka, ako už bolo povedané, a v tomto filme je to symbolicky zobrazené.

The Amazing Spiderman

Doktor Lizard vo filme Amazing Spider-man.


Mortal Kombat je jedna z najpopulárnejších bojových herných sérií v hernom svete. Zameriam sa v tomto prípade iba na filmy ohľadom tohto fenoménu. V prvom filme Mortal Kombat (1995) prídu na Zem tajomní bojovníci na čele s čarodejníkom Shang Tsungom z inej dimenzie a vyzývajú ľudstvo na súboj o ľudský svet. Títo tajomní bojovníci sú sprostredkovatelia medzi našim svetom a svetom démonického Shao Kahna. Sú symbolicky niečo ako tajná elitná spoločnosť alebo prostredníci, ktorí komunikujú s démonmi z iného sveta. Niekoľko ľudských bojovníkov na čele s mystickým bohom Raidenom sa vyberie do inej dimenzie bojovať o Zem. Súboje sa odohrávajú najmä vo veži, ktorá pripomína známu babylonskú vežu, a neskôr aj v kráľovstve, ktoré si Shao Kahn násilne prisvojil. Je tu možné vidieť plazie sochy. Jedna z postáv sa volá Reptile ('plaz' či 'had'). Shang Tsung sa snaží dostať náš svet pod nadvládu zlého Shao Kahna. Hlavným logom filmu je drak, symbol archontov.

Reptile

Reptile

Bojovník Reptile z filmu Mortal Kombat, ktorý sa premieňa na plaza.

 
Takže v prvom Mortal Kombate je ukázané, ako sa uctievači plazov a démonické bytosti snažia ovládnuť náš svet prostredníctvom súbojov. V druhom filme Mortal Kombat: Rozdrvenie (1997) Shao Kahn poruší pravidlá a snaží sa spojiť náš svet s jeho svetom. Dochádza k ničivým dôsledkom na Zemi. Nakoniec sa ukáže, že Shao Kahn sa premieňa na plazovitú hydru (reprezentuje plazích archontov) a boh Raiden je jeho brat. Títo bratia medzi sebou vedú boj na život a na smrť. To symbolizuje súboje medzi archontmi navzájom. Avšak celkový príbeh série Mortal Kombat je ešte iluminátskejší a zamotanejší.

Shao Kahn

Shao Kahn premenený na plazovitú hydru.


Astrofyzik Zane Zaminski (Charlie Sheen) vo filme Invázia (1996) pracuje v astronomickom laboratóriu a snaží sa zachytiť mimozemský signál z vesmíru. Keď sa mu to konečne podarí, oznámi tento objav svojmu nadriadenému menom Gordian z vedenia špeciálneho oddelenia NASA. Tomu sa to nepáči a dá Zaminskému výpoveď. Zaminski pátra po stopách signálu ďalej a dostane sa až do Mexika, v ktorom objaví tajnú základňu pod zemským povrchom. V tejto základni pôsobia bytosti z vesmíru, ktoré pripomínajú plaza skríženého so šedivákom. Tieto bytosti menia klímu na Zemi, pretože ju chcú celú obsadiť. Majú schopnosť meniť sa na ľudí. Vo filme je povedané, že existujú bytosti, ktoré menia našu atmosféru, čo sa deje aj v skutočnosti pomocou chemtrailsov (chemtrailsy sú špeciálne lietadlové pásy na oblohe obsahujúce hliník, bárium, stroncium, nanočastice atď.), technológie HAARP a rádioaktivity z Fukušimi na našej planéte. NASA v tomto filme predstavuje zlú stranu, čo je pravdivo vystihnuté. Pravda o zákerných plánoch mimozemšťanov sa vo filme nakoniec dostane von.

The Arrival

 Mimozemská bytosť v podzemnej základni z filmu Invázia


Stargate (1994) je americký sci-fi film, v ktorom vedecká expedícia nájde v Egypte zvláštny objekt pokrytý neznámymi symbolmi. Príde sa na to, že je to hviezdna brána, ktorou je možné cestovať na iné svety. Výskumný tým sa cez bránu dostane do sústavy Orion, v ktorej nájde zotročenú ľudskú civilizáciu a pyramídy podobné tým našim v Egypte. Zistí sa, že mimozemská bytosť podobná šedivákovi, ktorá umiera, našla na Zemi ľudské telo, ktoré posadla a ktoré sa ľahko regeneruje, cestuje po vesmíre a zotročuje civilizácie. Kedysi tak urobil aj na Zemi, ale pozemšťania sa vzbúrili a bránu do iných sústav zakopali. Tento vesmírny vládca cestuje vo vesmírnej lodi, ktorá má tvar pyramídy s okom (to je jeden z hlavných symbolov Iluminátov a je masívne používaný v hollywoodskych filmoch). Pred ľuďmi sa vydáva za (falošného egyptského) boha. Vo svojej lodi má okolo seba neustále deti. Spoločnosť mu robia paraziti v ľudských telách (ako sa ukáže v seriáli Hviezdna brána - Stargate SG-1), ktorí sa tiež vydávajú za (egyptských) bohov. Maska faraónov v skutočnosti predstavuje hada - kobru. Slnečný kotúč, ktorý mimozemský vládca (označovaný aj ako Ré) nosí na chrbáte, je symbolom Saturna (Saturn je dôležitý prvok, ktorý rozoberiem v ďalších článkoch). Vo filme je výstižne zobrazená archontická agenda - falošný boh a jeho služobní archonti zotročujú ľudskú rasu a sú schopní posadnúť ľudské telo, resp. myseľ, a živia sa energiou ľudí, najmä detí. Na konci filmu sa všetci otroci, ktorí sa predtým zo strachu pred falošným bohom klaňali a uctievali ho, vzbúria a vládca nemá inú možnosť, než utiecť, aby si zachránil život (ktorý si aj tak nezachránil) - a to isté by mali urobiť aj ľudia tu na Zemi, že?!

Ra

Ra

Na hornom obrázku pravá podoba mimozemšťana - demiurga vo filme Hviezdna brána, na dolnom jeho "božská" podoba s maskou kobry.

 
Filmom s egyptskou tématikou je aj snímok Prekliatie bohov (2004). V New Yorku sa na oblohe objaví odniekiaľ iluminátska vesmírna pyramída, v ktorej cestuje boh Horus. Potrebuje potomka. Tak precestoval polovicu vesmíru, aby našiel mutantku menom Jill a splodil s ňou dieťa. Horus posadne jedného muža, ktorého si vybral ako svoj pohlavný "nástroj", a mutantku zvedie. Ona splodí polobožského syna. Očividnou myšlienkou tohto filmu je, že bohovia či archonti sa rozmnožovali s ľudskými ženami, ktoré im porodili potomkov (satanistické pokrvné línie). Mutantka Jill v tomto prípade predstavuje výnimočnú ľudskú bytosť na rozdiel od iných ľudí vo filme - predstavuje dokonalého nepoškvrneného človeka, ktorý sa ale po Horovom archontickom pláne stane obyčajným človekom. Zmena skvelej Jill na všednú ľudskú bytosť predstavuje tzv. pád človeka.

Immortel

Archontický boh Horus z filmu Prekliatie bohov, ktorý sa prišiel na Zem páriť a splodiť potomstvo.


Divoká planéta (1973) je starší francúzsky animovaný fantasy/sci-fi film pojednávajúci o bytostiach, tzv. Drágoch, ktorí zotročili ľudskú rasu. Príbeh sa odohráva na planéte zvanej Ygam. Ľudia sú pre Drágov iba hračky. Drágovia sú veľké bytosti podobné obojživelným mutantom. Majú modrú farbu, podobne ako hinduistickí archontickí bohovia. Majú k dispozícii vyspelú technológiu, ktorou sa vzdelávajú. Človiečik menom Ter, ktorý slúži ako hračka jednej takejto bytosti, má dovolené využívať túto technológiu. Jedného dňa sa mu podarí od Drágov ujsť aj s týmto zariadením a dostane sa k divokým ľuďom, ktorí žijú voľne v prírode. Keď sa to Drágovia dozvedia, rozhodnú sa zahájiť tzv. odľuďňovanie. Všetci divokí ľudia sa budú musieť spojiť, využiť technológiu Drágov na rozvíjanie vedomostí a zachrániť sa predtým, než ich Drágovia úplne vyhubia. Nakoniec sa im podarí nájsť slabinu Drágov a uzavrú s nimi mier. Opäť je tu motív, ako nás vesmírne bytosti zotročili. Tie majú k dispozícii tajné znalosti, ktoré sú ľuďom odopierané. Je tu zobrazená aj agenda redukcie populácie, ktorá je reálna a ktorú chcú elity na Zemi uskutočniť. Cieľom Iluminátov je zredukovať populáciu na päťsto miliónov obyvateľov a preto stále viac a viac je vďaka nim naše jedlo toxickejšie, voda a vzduch nebezpečnejšie, lieky viac ničiace zdravie a modifikujúce DNA, a technológia viac poškodzujúcejšia ľudské telo.

Fantastic Planet

Mimozemská bytosť z rodu Drágov držiaca v ruke svoju ľudskú "hračku" vo filme Divoká planéta.

 
Americký film Oni žijú! (1988) je B-čkový snímok z pera kultového režiséra Johna Carpentera. Je to vlastne symbolický dokument. Chlapík zistí, že svet chcú úplne ovládnuť mimozemské robotické bytosti, ktoré vyzerajú ako ľudia. Je tam dokonca spomenutý rok získania ich definitívnej nadvlády, a to 2025. Tieto bytosti sú viditeľné iba vďaka špeciálnym slnečným okuliarom. Všade je pomocou týchto okuliarov možné zhliadnuť podprahové správy, ktorými sú ľudia nevedome kŕmení. Mimozemšťania majú k dispozícii vyspelú technológiu, ktorá ich dokáže teleportovať. Vo filme sú zobrazené aj tajné vojenské základne - také máme na Zemi aj v skutočnosti. Páči sa mi myšlienka, ktorú jeden charakter vo filme povedal, a to, že ľudia sa dajú ľahko kúpiť. Je tu spomenutá antigravitačná technológia a cestovanie vo vesmíre. Tieto technológie samozrejme existujú, ale sú pred ľuďmi utajované. Bytosti sú tu zobrazené ako roboti. Archonti sú tiež prirovnávaní k robotom, pretože nemajú empatiu, sú ako softvérové programy bez duše. Myšlienka robotických archontov je vo filmoch častá. V závere filmu sú bytosti odhalené, pretože sa poškodí hlavný satelit, ktorý "skrýval" ich pravú podobu. Realita je len frekvencia, vibrácia, preto symbolika satelitu je tu dôležitá a symbolická.

They Live

Carpenterov mimozemšťan v ľudskom tele a za ním podprahový nápis "podrob sa" (obey) vo filme Oni žijú!


Vo filmovom snímku Smrtihlav (1998) starobylá umierajúca rasa majúca ľudskú podobu a výnimočné schopnosti drží ľudí uväznených v temnom vesmírnom meste. Ľudia o tejto manipulácii nevedia. Každý deň sú im menené spomienky, aby tak boli držaní ďaleko od chápania skutočnosti. Programujú im myseľ. Naprogramujú im každú chvíľu nový život. Tieto bytosti, ktoré majú energetického archontického parazita v mozgu, sa snažia pochopiť a získať ľudskú dušu. Nakoniec sú bytosti porazené, pretože jeden človek prebudí svoj pravý potenciál. Ľudia sú mocnejší ako oni, ale táto moc im je odopieraná. Vidíme tu opäť ten istý motív - zmanipulované ľudstvo ovládané cudzou rasou, ktorá ich životy do bodky riadi.

Dark City

Starobylá archontická rasa vo filme Smrtihlav.


Vo filme Správcovia osudu (2011) je použitý podobný motív ako v Smrtihlavovi. Agenti slúžiaci "tomu, ktorého voláme mnohými menami" (Satan? Lucifer? Boh? Jehova?...) sú správcami osudu ľudstva. Títo správcovia majú presný plán, ktorý im "ten hore" zadal. Takisto programujú ľudské mysle. Pohybujú sa v iných dimenziách symbolizovaných chodbami s dvermi. Avšak v jednej chvíli sa im plán rúti a snažia sa tomu zabrániť. Snažia sa zabrániť prejavu skutočnej lásky medzi ľuďmi. Lásku vo svete demiurg nechce. Láska je tu (ako aj v mnohých iných filmoch) symbolizovaná ako vzťah medzi mužom a ženou, ale v podstate je tým myslená univerzálna láska. Agenti predstavujú pokrvné línie archontov a ich pán predstavuje demiurga. Nakoniec vo filme láska zvíťazí a agenti s demiurgom už tomu nemôžu zabrániť.

The Adjustment Bureau

Agenti plniaci plány demiurga vo filme Správcovia osudu.


Americký športový hrdina Flash Gordon musí vo sci-fi fantastickom filme Flash Gordon (1980) zachrániť planétu Zem pred zákernými dobyvateľmi z inej dimenzie na čele s diktátorom Mingom. Mingovi najvyšší sluhovia majú podobu robotických bytostí. Okrem agendy napadnutia Zeme tu sú zobrazené aj náznaky incestných vzťahov (medzi demiurgom Mingom a jeho dcérou, princeznou Aurou). Symbolika použitá vo filme je očividná a veľmi okultná. Nájdeme tu aj konkrétne odkazy na plazie bytosti.

Flash GordonFlash Gordon

Na hornom obrázku robotický generál Klytus, na dolnom plazie bytosti. Z filmu Flash Gordon.


Nádherne je archontická agenda prezentovaná v diele Avengers: Pomstitelia (2012). Skupina fiktívnych superhrdinov sa snaží zachrániť planétu pred zloduchom Lokim, ktorý chce dobyť a zotročiť svet pomocou robotických plazových bytostí zvaných Chitauri (takto volajú v Afrike archontov). Loki svoj úmysel zdôvodňuje tak, že ľudia potrebujú mať nad sebou vládcu, ktorý ich zbaví slobody, ktorá je pre ľudí nebezpečná atď. Lokiho božský brat Thor stojí na strane ľudstva. Okultnej iluminátskej symboliky je tu mnoho. Vláda USA v tomto filme stojí na strane ľudí, čo je typický dezinformačný prvok používaný v mnohých filmoch, pretože vláda je v skutočnosti do spiknutia kompletne zapojená. Okultnou symbolikou, ktorú vidíme vo všetkých týchto filmoch, sa budem ešte určite zaoberať v ďalších článkoch, pretože toho je veľa a vyžaduje si to viac priestoru na analýzu. Vidíme tu teda agendu zotročenia ľudstva, reptiliánov z inej dimenzie, iluminátsku symboliku a podobne. Vo filme je "spomenutá" technika Iluminátov, ktorou sa im darí ovládať ľudstvo, a to "rozdeľuj a panuj".

The Avengers

Reptiliánski Chitauri z filmu Avengers: Pomstitelia využívajúci vyspelú robotickú technológiu.


V iluminátskom veľdiele zvanom Matrix (1999) od zasvätených bratov Wachowských je symbolicky zobrazená snáď celá archontická agenda. Stroje vytvárajúce nám falošnú realitu a živiace sa ľudskou energiou predstavujú archontov a agenti plniaci úlohy zadané strojmi či architektom predstavujú Iluminátov. Architekt spravujúci falošnú realitu je slobodomurárskym "Veľkým architektom vesmíru".

Matrix
Archontické stroje slúžiace centrálnemu počítaču - architektovi (demiurgovi) vo filme Matrix.


Spomeniem ešte niektoré filmy, v ktorých je možné nájsť archontické a reptiliánske prvky: John na konci zomrie (2012), Terminátor (1984), Prometheus (2012), Predátor (1987), Strážcovia (2009), Harry Potter séria (2001 - 2011), Indiana Jones a Chrám skazy (1984).

Iné filmy

Hore: John na konci zomrie, Terminátor, Prometheus.
Dole: Predátor, Strážcovia.

 

Harry Potter

 V Harry Potterovi máme baziliška, je tu slizolinská fakulta (má spojitosť s hadmi) atď. Je to tá istá reptiliánska téma ako v mnohých iných filmoch.

 

Indiana Jones 2

Film Indiana Jones a Chrám skazy - máme tu reptiliánske prvky, je tu saturnská bohyňa Kálí, obetovávanie ľudí, pitie krvi, únosy detí...

 

Nowhere

Vesmírnych reptiliánov máme vo filme Skurvená nuda (1997). V tomto filme na konci je prezradené, že mimozemšťania sa pripravujú prevziať kontrolu nad Zemou. Režisér Gregg Araki má na konte viac iluminátskych snímkov ako len tento.

 

Filmy

Vo filme Muži v čiernom 2 (2002) pristane na Zemi malá vesmírna plazovitá príšera (vľavo hore), ktorá sa mení na ľudí a požiera ich. Vo filme Fakulta (1998) je veľký mimozemský obojživelný lord archont (vpravo hore) meniaci sa na človeka, ktorý velí malým archontom, tí prevezmú vládu na vedením školy a infiltrujú sa aj do polície. V mysterióznom snímku Jakubov rebrík (1990) vidí hlavná postava často rôzne plazovité a iné bytosti (dole) - hrdina zistí, že sa stal súčasťou MK Ultra experimentu s psychedelickými drogami počas konfliktu vo Vietname.


Ďalšie odkazy:

Robodevil

Vo Futurame máme robodiabla - robotického demiurga, ktorý vládne peklu. Oheň je symbolom astrálneho svetla v okultizme, peklo je teda symbolom inej dimenzie. Vo Futurame je veľa ďalších odkazov na archontickú agendu.

 

Devil May Cry

V počítačovej hre Devil May Cry (2013) za oponou riadia svet démoni a hlavný hrdina sa s nimi musí vysporiadať.

 

Nike, Jackson, Eye

Vľavo je reklama od Nike, kde je reptiliánsky športovec "lepší" ako ostatní, v strede je spevák Michael Jackson s reptiliánskymi očami v hudobnom klipe, vpravo vidíme "plazie" oko z Pána prsteňov.

 

Bart

V Simpsonovcoch v jednej epizóde Bart predal svoju dušu a v istom momente mal reptiliánske oči.

 

Conan The Barbarian

James Earl Jones sa zmenil na hada/reptiliána vo filme Barbar Conan (1982).

 

Supernatural

V druhej sérii seriálu Hrozba z temnoty (originálny názov je Supernatural) bola epizóda, v ktorej bytosť známa ako džin sa živila ľudskou krvou a energiou a uvrhla svoje obete do iluzórnej reality. V epizóde je aj symbolicky zobrazená archontická inverzia (všetko je vo svete naopak, teda nie tak, ako by malo byť).

 

Supernatural

V siedmej sérii seriálu Hrozba z temnoty máme bytosti zvané Leviathani, ktoré žijú v ľudských telách, sú infiltrované vo vysokých spoločenských kruhoch a snažia sa ovládnuť ľudstvo. Požierajú ľudí. K účelu vládnutia využívajú aj jedlo - fastfood, ktoré z ľudí robí živé tupé "zombie". Žeby odkaz na McDonalds? Veľmi symbolické. A hlavným motívom seriálu je posadnutie ľudských tiel archontmi.

 

South Park

V epizóde seriálu Mestečko South Park s názvom 'Program bol zrušený' sa dozvieme, že mimozemské bytosti podobné plazím netvorom pozorujú dianie na Zemi. Sledujú nás ako reality show. Spoločnosť im robia šediváci. Mimozemšťania tu napríklad hovoria, že Židia prišli z vesmíru na planétu Zem, čo sa spomína aj v starovekých textoch (skôr to odkazuje na archontické pokrvné línie, ktoré sa vydávajú za Židov).

 

Simpsons

V jednej epizóde špeciálnej čarodejníckej časti Simpsonovcov mimozemšťania unesú kandidátov na prezidenta. Zbioduplikujú ich telá a vydávajú sa za nich, pretože sa chystajú voľby a oni sa chcú zmocniť sveta. Homer to vie a snaží sa varovať pred mimozemšťanmi ľudí, ale nikto mu neverí. Nakoniec Homer odhalí ich pravú podobu pred ľuďmi, ale ironicky si ľudia musia zvoliť nového prezidenta, pretože inú možnosť nemajú a musia voliť vo voľbách medzi dvomi stranami (ktoré sú pod kontrolou mimozemšťanov). A tak plazie bytosti ovládnu planétu a zotročia ľudstvo. Je tu symbolicky poukázané na politické divadlo - kandidáti sú v skutočnosti na "tej istej strane", na ľudskú nedôveru v spiknutie a opäť na plazie bytosti v zákulisí svetového diania.


Archontická propaganda je široko prezentovaná v iluminátskom umení. Niekedy je až výsmechom do tváre pozemšťanov.
 

POZRI SA NA ĎALŠIE ČLÁNKOVÉ VÝTVORY TU.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke "Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Autor: Mário Oláh | úterý 25.3.2014 9:11 | karma článku: 31.57 | přečteno: 7746x

Další články blogera

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Psychedelický satanizmus

Psychedelický satanizmus je magickým smerom nového aeónu, ktorého myšlienku rozpracoval psychonautický satanistický okultista don Datura. Jedná sa o antipredátorskú formu satanizmu.

16.8.2019 v 23:23 | Karma článku: 12.54 | Přečteno: 242 |

Mário Oláh

Joy Of Satan: Spirituálny satanizmus

Spirituálny satanizmus je súčasný typ satanizmu hlásajúci "pozdvihnutie" a "posilnenie" ľudstva, ktoré má byť výtvorom tzv. Skutočného stvoriteľa - Satana. Zástupcom spirituálneho satanizmu je skupina zvaná Joy Of Satan.

30.7.2019 v 11:00 | Karma článku: 12.49 | Přečteno: 310 |

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Avantgardný satanizmus

Avantgardný satanizmus je extrémny typ satanizmu, ktorý sa radí k magickým smerom moderného veku - aeónu diabla.

18.7.2019 v 21:03 | Karma článku: 12.11 | Přečteno: 284 |

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Luciferiánsky nagualizmus

Luciferiánsky nagualizmus je magický smer modernej éry vychádzajúci z mágie dávnych žrecov starého Mexika a okultných a iných umení.

18.7.2019 v 11:46 | Karma článku: 13.65 | Přečteno: 443 |

Další články z rubriky Ostatní

Jakub Beznoska

Žijeme v právním státě?

Kde se za porušení zákonů spravedlivě trestá? Zdá se, že ne. Existují totiž lidé, na které jsou i zákony krátké a rozhodnutí soudu nemá žádnou váhu.

19.9.2019 v 23:19 | Karma článku: 19.00 | Přečteno: 533 | Diskuse

Jakub Beznoska

"Takhle se tu opravdu žije?"

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová strávila noc v ghettu. A nestačila se divit. Doslova nevěřila vlastním očím. Změní její návštěva něco? Těžko...

19.9.2019 v 21:09 | Karma článku: 25.00 | Přečteno: 811 | Diskuse

Ladislava Šťastná

Jak to vnímám já: Na důchody si počkáme a kdo ví, zda se jich dočkáme?

Když ve filmu Což takhle dát si špenát? omládlý Fanda Liška ve škole sděloval, že ho přece musí zajímat jaký bude mít důchod, bylo to úsměvné. Koho by v deseti letech zajímala výše penze, když má do důchodu daleko?

19.9.2019 v 20:20 | Karma článku: 13.26 | Přečteno: 289 | Diskuse

František Skopal

Musí opravdu dojít až k nejhoršímu? Pravda, která se špatně poslouchá!

Uvnitř každého vnímavého člověka, který se bděle rozhlíží kolem sebe, musí při pozorování jednání většiny dnešních lidí vzniknout jeden velký a zásadní rozpor.

19.9.2019 v 14:55 | Karma článku: 4.75 | Přečteno: 109 | Diskuse

Jaroslav Kvapil

Komu se líbí úvaha paní Lhotské, je fotbalista (polemika)

Velmi mě mrzí, že dva dni po sobě polemizuji s Kateřinou Lhotskou. Když ona ale ve svém novém textu opět prohlásila takovou zjevnou nepravdu a spousta lidí jí na to skáče, že mi to nedá. A víte co – vůbec mě to nemrzí.

19.9.2019 v 13:52 | Karma článku: 13.66 | Přečteno: 721 | Diskuse
Počet článků 173 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1327

0.00 - čas vypršal. Žeby už nastal aeón tarotového Blázna?

"Som Nikto, a predsa existujem," prehovoril Frater Neminem.

Nájdeš tu pár článkov o okultizme, satanizme, elitnej pedofílii, demiurgovi Saturnovi, tajných spoločnostiach, globálnej agende, filmovej a hudobnej agende, o psychonautických zážitkoch zmenených stavov vedomia, ďalej zväčša necudné poviedky, "poéziu", zverejnené zápisky z magického denníka Fratera Saepesa, opis snov a iné veci a rôznorodé hovadinky!
Autor si "vyhradzuje" "právo" na prezentáciu svojho pohľadu na svet.
Spravujem na facebooku stránku zvanú "Strážca poznania", takže ak si trúfaš, môžeš ju sledovať; informácií, ktoré je vhodné zdieľať, je mnoho.

Najdete na iDNES.cz