Pravda je prezentovaná ako lož a lož je prezentovaná ako pravda.


Na prvý pohľad to ale vyzerá tak, že sa nič nedeje a svet sa vyvíja prirodzeným spôsobom, ktorí si určujú sami ľudia. Väčšina ľudí si myslí, že to, čo je masové, je správne. Ľudia držia pokope ako stádo neuvedomujúce si, že toto stádo môže byť ovládané vyššou "silou". Bla bla bla. Tieto veci si môžete prečítať na hocijakých konšpiračných weboch. Idem rovno k pointe, do hĺbky králičej nory. Najprv by som sa chcel vyjadriť k najkontroverznejšej otázke - k reptiliánom, potom k Iluminátom, okultizmu a realite. "Reptiliáni? To je totálny nezmysel!" Toto si povie bežný človek, ktorý si nedal žiadnu námahu sa týmito vecami ani len zaoberať. Poznám naivných ľudí, ktorí si myslia, že reptiliánov vymyslel nejaký Aštar Šeran. Aštar Šeran je manipulatívna new age iluminátska spasiteľská sektárska propaganda, ktorú je zbytočné či dokonca nebezpečné brať do úvahy. Keď sa človek však začne viac zaoberať našou históriou, zistí, že všetky kultúry boli posadnuté uctievaním hadov, respektíve hadích bytostí. Historické pramene, šamanské legendy, rôzne artefakty, svedectvá ľudí či staroveké obrázky na stenách historických stavieb potvrdzujú, že plazie božstvo hralo a aj hrá vo svete výnimočnú úlohu. Oficiálna história sa ale týmto faktom skôr vyhýba, pretože nedostala úlohu sa tým zaoberať. Je totiž kontrolovaná elitou.

Anunnaki

Staroveká sumerská socha plazej bytosti z Ubaidu (min. 5000 rokov stará).


Samotné slovo "reptilián" mi je trochu k smiechu, pretože znie tak detsky a komicky. Ja mám radšej gnostické slovo "archont", a tento pojem budem často používať, pretože je to pekné estetické slovo. Reptiliáni sú prejavom archontov. V náboženstvách, legendách a kultúrach sú spomínané tieto bytosti pod rôznymi menami: archonti, démoni, Anunnaki, Chitauri, padlí anjeli, bohovia, Elohim, džinovia, dravce či mimozemšťania. Henochova kniha hovorí, že kedysi dávno prišli na Zem padlí anjeli, ktorí sa začali rozmnožovať s ľudskými ženami a tie im začali plodiť nečistých zlomyseľných synov. To isté sa spomína v Biblii. V gnostických textoch sa píše, že archonti prepadli človeka, ktorý je múdrejší ako oni, a snažili sa ho zmeniť na svoj obraz, tak mu zmanipulovali vnímanie reality a uväznili ho do tzv. "hmoty", presnejšie fyzickej reality. Nastal pád človeka z jeho dokonalosti do stavu zotročenej bytosti. Archontom velí tzv. demiurg, ktorého gnostické texty popisujú ako hada a ktorý je odpojený od nekonečnej jednoty - inak povedané, obmedzený vo svojom "egu". Pochádza z vyššej dimenzie ako je tá naša. Vyhlásil sa za boha, ktorý musí byť uctievaný. Podobné veci sa spomínajú aj v Sumerských tabuľkách o Anunnaki rase.

Anunnaki

Staroveké zobrazenie Anunnaki.


Castanedov mexický šaman don Juan Matus vraví, že sa nás zmocnil predátor z hlbín vesmíru, ktorý si nás chová ako stádo dobytka a pre ktorého sme len potravou, ktorej sa môže kedykoľvek zmocniť. Cathy O'Brien, ktorá bola kedysi obeťou vládneho programu ovládania mysle, tvrdí, že sa pred ňou najmocnejší muži sveta chválili, že sú mimozemšťania, bohovia a démoni. Existujú svedkovia a jasnovidci, ktorí tvrdia, že videli "ľudí" premieňať sa na plazie bytosti. Pod vplyvom psychedelických drog ako hríbiky, ayahuasca, peyotl či meskalín sa naše vedomie dostáva do iných dimenzií - sú ľudia, ktorí sú schopní vidieť v týchto pozmenených stavoch v niektorých, najmä vysokopostavených členoch elity, plazie entity. V okultných a magických dielach sa píše, že démoni a anjeli pochádzajú z tzv. astrálnej dimenzie, čo je podľa mnohých ezoterických smerov tzv. štvrtá dimenzia. Magické rituály sú zamerané na otváranie portálov do tejto dimenzie - je to vytváranie určitej frekvenčnej úrovne, ktorá umožní kontakt s inými realitami. V mnohých okultných dielach je návod, ako sa rituály robia. Satanizmus nie je nič iné ako komunikácia s týmito plazími bytosťami. Satan v príbehu o Adamovi a Eve bol had. Plazie bytosti sú teda astrálne bytosti, ktoré majú zväčša tvar hada/plaza. Okultista Aleister Crowley vo svojom diele spomína, že demiurg zvaný Jehova vytvára hmotné prostredie, v ktorom žijeme. Kabala úzko súvisí s tajomstvom okolo týchto bytostí.

Pentagram

Pentagram a magická symbolika navrhnutá francúzskym okultistom Eliphasom Lévim, ktorého podoba sa využívala či stále využíva pri magických rituáloch.


Tieto bytosti kedysi splodili na Zemi svojich synov, ktorých dnes všeobecne nazývame Ilumináti a ktorí riadia tajné spoločnosti po celom svete. Počas histórie ale mali rôzne názvy. Sú to incestné satanistické pokrvné línie, ktoré si kvôli vlastnej moci vo svete uchovávajú svoje vzorce DNA. Nemajú empatiu, preto nemajú žiadne výčitky a zábrany. Slúžia týmto bytostiam, aby dosiahli globálnu agendu zameranú na zotročenie ľudskej rasy. Archonti kedysi na Zemi pôsobili otvorene, ale stiahli sa do úzadia a posledných pár tisíc rokov manipulujú ľudstvom prostredníctvom pokrvných línií a tajných organizácií, ktoré majú k dispozícii tajné znalosti a tie sú ľuďom odopreté. Konečným cieľom je vytvoriť fašistický globálny štát na čele s jednou vládou, jednou svetovou bankou, centrálnym počítačom ovládajúcim mikročipy v ľuďoch, jednou svetovou menou, jedným svetovým náboženstvom. Systém je ich produktom a pod ich kontrolou a krok za krokom sa sveta definitívne zmocňujú tak, aby si ľudia nič nevšimli. Veľké globálne korporácie sú ich nástrojmi. Ak by sa im podarilo agendu dokončiť, budeme pre nich neobmedzenou energetickou potravou, neosloboditeľnými otrokmi slúžiacimi v ich prospech. Zmocnili sa nášho vnímania skutočnosti tak, že sme nevedome pod ich kontrolou.

Satanists

Tajné (satanistické) spoločnosti na čele s elitou ovládajúce svet.


Prečo je toto všetko možné a reálne? Naša realita je špecifická frekvencia vedomia. Je to ilúzia, ktorá sa zdá byť reálna. Je to vibrujúci programový systém. Naša myseľ je program zložený z podprogramov. Hmota neexistuje, je to iba produkt našej mysle. Naše DNA je nositeľom kolektívneho vedomia alebo kolektívneho programu. Preto "nadprirodzené" veci nie sú nadprirodzené, ale fungujú na určitom princípe spojenom s vibráciami a vedomím. Reptiliánsky shape-shifting (zmena tvaru) súvisí so zmenou vibrácií.

Matrix

Realita podľa filmu Matrix je výstižná - je to program, digitálna projekcia.


Podľa kabaly je vesmír tvorený určitými hebrejskými písmenami a číslami. Písmená a čísla sú slová, čiže vibrácie. "Na počiatku bolo slovo", píše sa v náboženských textoch. Z týchto hebrejských písmen sú vytvorené aj mená archontických bytostí, ktoré sa vyslovujú pri magických rituáloch. Podľa okultnej vedy existujú tri svety - svet duchovný, svet astrálny a svet fyzický. Ľudstvo žije vedome vo svete fyzickom, archonti vo svete astrálnom. Duchovný svet je svetom prastvorenia, pratvarov stvorených i nestvorených vecí, oblasť princípov individuálna a náčrtov hmotného sveta, je to svet neindividuálna.

Kabbalah Tree

Kabalistický strom reprezentujúci vzťah 10 čísiel a 22 hebrejských písmen "tvoriacich" náš svet.


Čo sa týka fyzických dôkazov, je ľahšie dokázať, že toto všetko sa deje, ako dokázať, že je to výmysel. Na úvod by to stačilo. Tieto záležitosti budem riešiť viac do hĺbky postupne v článkoch blogu a na začiatok je potrebné pochopiť, že agenda sa točí okolo týchto bodov, preto som vysvetlil problém týkajúci sa plazích bytostí, Iluminátov a ďalších. Problém je to široký, preto je o čom hovoriť. V blogu sa budú rozoberať témy spojené najmä s iluminátskym umením, filmami, hudbou, programovaním mysle, tajnými spoločnosťami, okultizmom a iné.

Na záver úvodu jedna múdrosť:
"Pravda ťa oslobodí, ale najskôr ťa naštve." - David Icke


POZRI SA NA ĎALŠIE ČLÁNKOVÉ VÝTVORY TU.

---

Ďalšie informácie nájdeš na Telegrame tu: https://t.me/strazcapoznania

KONIEC.