Mário Oláh

Demiurg Saturn a jeho význam vo svete

13. 09. 2017 15:01:39
Saturn - planéta smrti, Čierne slnko, diabol, Satan, "Spasiteľ", Veľký archont, "stvoriteľský" demiurg, vládca fyzického sveta, je skoro výlučne nevedome zbožňovaný celým svetom po nespočet rokov.


Pred Veľkou potopou, ktorá je spomínaná naprieč históriou rôznymi kultúrami, bol Saturn ľudstvom považovaný za najvyššieho boha a vládcu kráľov. Okultní bádatelia vravia, že Saturn vládol kráľovstvu Atlantídy a že bol predchodcom pozemských panovníkov a kráľov. John Denison Baldwin v knihe Prehistorické národy píše, že "Kronos, alebo Saturn, Dionýzos, Hyperión, Atlas, Herkules, títo všetci boli spájaní s 'veľkým Saturniánskym kontinentom'; boli to králi, ktorí vládli nad krajinami západných pobreží Stredomoria, Afriky a Španielska."


Starší považovali v staroveku Saturn za planétu najvzdialenejšiu od Slnka - kozmického telesa spájaného s princípom dobra. Saturn je v dôsledku toho nebeským telesom, ktoré je najmenej vystavené božskému slnečnému svetlu, preto sa spája s chladom a princípom zla. Je to rohatý boh Pan - napoly človek a napoly koza, predchodca Satana, ktorý kontroluje duchov z nižších svetov a živočíšnu stránku človeka.


S uctievaním Saturna súvisia aj monoteistické náboženstvá ako kresťanstvo, judaizmus či islam, čo len upevňuje jeho význam v ľudskej kultúre. U moslimov je Saturn známy ako Alah, v judaizme ako El Šadaj, v kresťanstve ako Pán, Hospodin alebo Boh. Anglické slovo God (Boh) pochádza zo slova Goat = koza - to odkazuje na boha Pana (dnešného Satana). Saturn je zároveň Satanom. Okultistka Helena Blavatská povedala, že "je to Satan, kto je Bohom našej planéty, a kto je jediným Bohom."


Tajné okultné spoločnosti, napriek tomu, že Saturn sa spája zvyčajne so zlom, uctievajú Saturn, aby ich členovia dosiahli osvietenie; patrí sem napríklad nemecká spoločnosť Fraternitas Saturni.


Najmocnejší muži sveta ponúkajú rituálne obete v uzavretom mieste zvanom Bohemian Grove v Kalifornii démonickému bohovi v podobe veľkej sovy. Sova reprezentuje démonickú bohyňu smrti, démonickú Lilith.


Elity vykonávajú obete bohovi Molochovi, známemu aj ako Baal. Moloch je Molest (z angličtiny trápiť), Baal je Cannibal (kanibal). Moloch či Baal predstavuje Saturn. Saturn je známy ako El, Satan, Cronus, Kronos, Devil (diabol), Evil (zlo). Sova, ktorá v Bohemian Grove reprezentuje Molocha, sa povie po anglicky owl = ow-el. Slovo ow (au) značí bolesť. Slovo owl sa dá voľne preložiť ako "Elov otrok". Niektoré hodiny mávajú tvar sovy reprezentujúcej Baala či Saturna, pretože Saturn je starý múdry soví otec času. Owl je Omen = Owl-Man (soví muž).


Americká legislatívna budova či Kapitol leží v bruchu sovy, v bruchu beštie. Washington DC je navrhnutý a vystavaný presne ako obetný Šalamúnov chrám.


Sovu ako symbol Saturna vidíme pred Yale Law School v podobe sochy, na ruke bývalého amerického prezidenta Georga Busha (satanistu, ktorý navštevoval univerzitu Yale), ako posla v knižnej a filmovej sérii Harry Potter, či v súvislosti so slobodomurárskou symbolikou.


Slovo clock (z angličtiny hodiny) je keltské slovo (clagan, clocca), ktoré znamená Bell alias Baal. Baal je Bull God (býčí boh). Baal je Bell (zvon), a preto všetky kostoly majú zvony, ktorými veriacim oznamujú, že je "čas na uctievanie Baala". Baal je bohom Iluminátov, elity (EL-ity). Baal ti dáva slobodu a voľnosť, pokiaľ dodržiavaš jeho zákon. Ak zákon porušíš, môžeš ísť do väzenia - anglicky jail. Ak máš ísť do väzenia, môžeš zaplatiť kauciu - pay bail - a môžeš byť prepustený. Baal je Hail - pozdrav (Hail Satan). Baal alias El je Hell (peklo).


Každý skutočný satanský uctievač vie, že El, Baal, Satan, Saturn je bohom satanského uctievania. S uctievaním Satana súvisí rohaté znamenie robené rukou a ľudia, ktorí to nevedia a robia toto gesto, odovzdávajú symbolicky svoju moc Satanovi - Saturnovi. Mnoho elitných vodcov robí toto znamenie, čím dávajú najavo svoju príslušnosť diablovi.


Slobodomurári a satanisti používajú ten istý pentagram, ktorý je možné nájsť v kostoloch, používa ho aj vláda či masmédiá (napríklad CNN). Penta znamená päť a gram znamená vyvolávať, vzývať - je to "päť vzývaní". Pentagram sa používa pri vzývaní démonických síl. Používa sa pri čarovaní či vrhaní kúziel - anglicky casting spells. Spell (kúzlo) je slovo, ktorého základom je El. Pentagram je pent-alfa, je tvorený piatimi trojuholníkmi. Trojuholník sa podobá na písmeno A či Alfa. Písmeno A vyzerá ako odseknutá iluminátska pyramída. A = 1 (Jeden, Prvotný, Najvyšší - tým je Saturn). 1 = El. El = I, penis; preto je El božstvo spojené s kultom plodnosti. Pentagram je hviezda - anglicky Star. Star je Ištar, babylonská bohyňa plodnosti a vojny. Hviezda či pentagram reprezentuje päť elementov - EL-ementov. Tento symbolizmus nevedomé ľudstvo nevidí a tak je úplne odovzdané sile, ktorá za ním stojí.


Zložky zabezpečujúce výkon práva používajú septagram. Ide však o obrátený septagram - táto obrátená symbolika odkazuje priamo na satanizmus. Starovekí druidi považovali septagram s cípom otočeným smerom hore za symbol ochrany. Ak ten symbol obrátime, dostaneme opak ochrany. Policajné zložky ochraňujú akurát tak smrtonosné elity, a nie obyčajných ľudí.


Medzi spoločenskú elitu radíme kráľovské pokrvné línie - anglicky royal bloodlines. Royal = Roy-El. Slovo Roi znamená kráľ, El je Saturn. Royal = Kráľ El (Kráľ Saturn). Patriarchovia sa povedia po anglicky Elders. El = Saturn, ders = lekcie. Elders = El Do-ers, patriarchovia dostávajú "lekcie od Saturna".


So Saturnom sa spája čierna farba - farba smrti. Saturnský kult reprezentuje čierne oblečenie, ktoré vidíme oblečené na ľuďoch v mnohých inštitúciách. Reprezentuje to "naočkovanie saturnským kňazstvom".


Saturn bol bohom Zlatej éry, Zlatého veku. Ľudia zvyknú nosiť zlaté prstene - prsteň odkazuje na prstence Saturna. Saturn je Lord of the Rings = pán prsteňov/prstencov. Študenti nosia zlaté saturnské promočné prstene, keď zložia záverečné skúšky.


Zlatému saturnskému prsteňu sa podobá ohnivá/zlatá svätožiara nad hlavou, s ktorou bývajú zobrazovaní anjeli.


Symbolom Saturna je kríž, ktorý je súčasťou jeho astrologického symbolu. Červený kríž, ktorý vidíme v templárskej symbolike, je krvavý kríž, na ktorom bol obetovaný mýtický Ježiš Kristus. Medzinárodná organizácia zvaná Červený kríž má krvavý kríž v symbolike, pretože obchoduje s krvou. Červený kríž nájdeme v slobodomurárstve, ktoré je zasvätené Saturnovi. Kríž predeľuje zverokruh, ktorému vládne Saturn.


Obdobou templárskeho kríža je nemecký Železný kríž, ktorý sa stal súčasťou nacistickej symboliky.


Boh času Kronos alias Saturn zjedol svoje deti. Zjedol = anglicky ate (číta sa ejt), ate = eight (osem). Čas nás žerie. Číslo osem (8) sa spája so Saturnom. 8 vyzerá ako presýpacie hodiny. V biliarde má guľa (ball = Baal) čiernej farby číslo 8. Čas sa povie po anglicky time = tie me (zviaž ma) - sme uviaznutí v čase. Time = Clock (hodiny) = Lock (zámok). Locked in time = zaseknutý v časovom úseku - ľudstvo je zaseknuté v putách času. Čas = Chronos = Kronos.


Keď osmičku položíme nabok, dostaneme symbol takzvanej nekonečnosti. Nekonečnosť = angl. infinity. Infinity = in finite time = v ohraničených podmienkach, v limitácii obmedzenej časom. Ležatá osmička je začarovaný dvojkruh nekonečnej duality; je to had Uroboros, ktorý požiera svoj chvost, Satan, súčasť nespočetnej saturnskej okultnej symboliky.


Symbol nekonečnosti v tvare osmičky býva znázorňovaný aj ako dva hady vytvárajúce slučku a reprezentujúce mužský a ženský prvok, čiže dualitu. 8 je číslom absolútnej kontroly (ab-SOL-útnej - SOL je výraz pre slnko a staroveký názov pre Saturn). 8 reprezentuje oktagon - vidíme to napríklad na dopravnej značke STOP, slovo stop = zastavenie, zablokovanie (vývoja), alebo na policajných symboloch, čo reprezentuje totalitnú kontrolu.


Anglický jazyk je okultným výtvorom elity. Slová sú vibrácie, realita je tiež vibrácia, a tejto dualitnej realite vládne Saturn - on je jej stvoriteľom/demiurgom, on je ten, čo tu udáva pravidlá hry; hovorí sa, že na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha (Saturna).


Saturn-Satan je boh duality a panuje nad tými, ktorí sú rozdelení. Preto elita, ktorá slúži Saturnovi, ľudí rozdeľuje, aby panovala. Satan, ktorého elita na Zemi reprezentuje, je master šachista, ľudské bytosti sú šachové figúrky.


Saturn je bohom atómov. Atóm je boh Atum, jedno z najstarších egyptských božstiev - stvoriteľov sveta, prvou bytosťou, ktorá povstala sama zo seba. Boh Atum je (S)atum - Saturn, ktorého ústredným symbolom je hexagram. Podoba medzi symbolom atómu a hexagramom je nápadná.


Saturn je falošný mesiáš, ktorý je už na ceste. Je Spasiteľom pre tých, ktorí hľadajú Boha vonku a nie v sebe. Jeho spása spočíva v smrti, pretože Saturn reprezentuje zánik. Pokiaľ bude väčšina ľudí vedome či nevedome uctievať Saturn, budú odsúdení do záhuby. Saturn bude falošným svetlom a spolu s elitou zotročí a zničí ľudskú rasu. Elita je anglicky Elite = El-light (El + svetlo). Illuminati = Osvietení.


Pre elitné okultné spolky Saturn predstavuje Lucifera - Nositeľa svetla, ktorý sa má podľa nich jedného dňa opäť dostať k nadpozemskej moci. Aspoň tak si to Ilumináti želajú.


Saturn je absorbentom nízkovibračnej energie. Preto nás elita drží v nízkych vibráciách pomocou vojen, negatívnych správ, ekonomickými krízami, okultným Hollywoodom, zvrátenosťou, pornografiou, satanským hudobným priemyslom. Saturn je bohom materializmu, hmoty, nízkych vibrácií. Materialistickí ľudia mu budú vždy slúžiť, pretože on materializmus reprezentuje.


666 (číslo šelmy - Satana/Saturna) je six six six = sex sex sex. 666 je taktiež číslo človeka. Cez pohlavný styk sa ľudia ako beštie rozmnožujú, replikujú, vytvárajú telesné nádoby plné energie, ktorú Saturn požiera. Ľudia sa rodia do divadla - anglicky theater = the eater (jedák). Sú pojedaní.


Láska = love = loaf = bread = breed = sex. Love znamená milovať, loaf znamená bochník, bread znamená chlieb, breed znamená plodiť. Saturn-Satan je bohom úrody, chlebu, plodnosti. Satan potrebuje, aby sa ľudia fyzicky množili, pretože má tak k dispozícii zdroj energie, ktorý ho udržiava pri "živote". Potrebuje ľudí udržiavať v nevedomosti, zaseknutých v ilúzii, to je jeho účel a zmysel existencie.


Satan, ktorý bol hadom v biblickej rajskej záhrade, je predislamský boh Sin. Sin z angličtiny znamená hriech. Človek sa podľa náboženstva rodí s hriechom. Sin je sine wave či sine curve - sínusoida; sú to cyklické vlny prebiehajúce v čase. Svet i život prebieha v časových cykloch. Had, tvarom pripomínajúci sínusoidu, zviedol biblickú Evu k vykonaniu hriechu.


Jeden obeh Saturna okolo Slnka trvá 29,45 pozemského roka. Elita je zaťažená na numerológiu. 2 + 9 = 11, 4 + 5 = 9. Jedenásty september 2001 (označovaný ako 9/11), kedy boli zničené newyorské dvojičky WTC symbolizujúce dva Šalamúnove stĺpy (reprezentujúce saturnskú dualitu), bol saturnským rituálom deštrukcie a smrti. Pečať Saturna je graficky znázornená ako IXXI = 9/11.


Saturn je známy ako Čierne slnko, ktoré zároveň symbolizuje zatmenie slnka - Apollo Eclipse = Apocalypse (apokalypsa). Saturn je pánom apokalypsy, zjavenia a konca sveta.


Satan-Saturn je napokon pokušiteľ, testovač slabostí, a taktiež vykonávateľ trestu. Ten, kto sa nechá zviesť, sa stáva zároveň obeťou pokušenia a bude súdený za svoje hriechy. Toto zvedenie sa však týka celého ľudstva a symbolicky to vyjadruje incident v rajskej záhrade, kedy Adam a Eva podľahli pokušeniu. V pozemskej sfére oblasť súdenia, spravodlivosti a trestu reprezentuje súdnictvo, ktorému Saturn-Satan astrologicky vládne. Skutočným trestom pre ľudstvo, ktoré pácha zlo, je utrpenie. Čím viac páchaného zla, tým ľudstvo dostane viac utrpenia.


Ďalšie články o Saturne nájdeš tu.

---

Ďalšie informácie nájdeš na facebook stránke"Strážca poznania" - klikni tu.

KONIEC.

Zvyšte článku karmu!
Autor: Mário Oláh | | karma: 13.13 | přečteno: 193 ×
Facebook Twitter Google Plus
Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz